13
07 2011
3608

Urmează a fi determinată prorata la momentul efectuării livrărilor scutite de T.V.A., pentru procurările care au fost efectuate în anul precedent, sau de pînă la înregistrarea în calitate de plătitor al T.V.A.?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (3) din Codul fiscal, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate, care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de T.V.A., se trece în cont dacă se referă la livrările impozabile. Mărimea trecerii în cont a T.V.A. se determină lunar prin aplicarea proratei faţă de suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate, care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de T.V.A. Prorata definitivă se determină în modul menţionat la completarea Declaraţiei privind T.V.A. pentru ultima perioadă fiscală a anului şi se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor. Astfel, prorata se aplică doar faţă de suma T.V.A aferentă procurărilor efectuate în anul corespunzător, destinate efectuării livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de T.V.A., fără a fi prevăzută posibilitatea aplicării acesteia faţă de procurările efectuate în anii precedenţi, sau faţă de procurările realizate de pînă la înregistrarea în calitate de plătitor al T.V.A.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.