Новости

29 februarie – prezentarea POLMED23 pentru luna ianuarie

Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (Forma POLMED/23) pentru luna ianuarie 2024 se prezintă la data de 29 februarie curent.

 

Conform Instrucțiunii de completare a POLMED23, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 93/2023, obligaţia de prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului,  o au persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislaţie şi care produc, importă, procură de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia:

  • mărfuri stabilite în anexa nr.8 din Legea nr.1540/1998;

  • ambalajul fabricat din plastic, lemn, hârtie, carton, sticlă, metale (inclusiv aluminiu) şi/sau compozit (clasificate la poziţiile tarifare 3923, 4415, 4819, 7010, 7310, 7311 00, 7606 12, 7612, 7613 00 000) ce conţine produse. 

 

 

Darea de seamă se semnează de către conducătorul şi contabilul-şef ai subiectului impozabil şi se prezintă Serviciului Fiscal de Stat, utilizând în mod obligatoriu metode automatizate de raportare electronică,  lunar până la data de 30 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se prezintă darea de seamă (în cazul lunii ianuarie 2024 data fiind 29 februarie) - de către subiecții care nu fac parte dintr-un sistem colectiv al responsabilității extinse a producătorului sau nu sunt înregistrați ca sistem individual pentru ambalajele plasate pe piață, precum și pentru mărfurile care sunt specificate în Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998. În acest caz, se completează tabelele nr.1 și nr.2 al Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

 

Totodată, darea de seamă se mai prezintă anual până la data de 30 aprilie a anului imediat următor anului de gestiune – de către subiecții care fac parte dintr-un sistem colectiv al REP sau sunt înregistrați ca sistem individual pentru ambalajele plasate pe piață, precum și pentru mărfurile care sunt specificate în Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998, ce fac obiectul reglementării responsabilității extinse a producătorilor. În acest caz se completează tabelele 1 și nr.3 al Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.

 

Mai multe detalii despre POLEMD23 puteți consulta în următoarele articole:

·Declarația EMPOLDEP19 vs Declarația POLMED23

·POLMED23: răspunsuri la cele mai frecvente întrebări

·POLMED23 în cazul importului mărfurilor utilizate în procesul de producere

·Taxa pentru poluarea mediului aferentă producătorilor de mobilă

·Noile modificări la taxa pentru poluarea mediului, în întrebări și răspunsuri

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

497 просмотры

Дата публикации:

28 Февраль /2024 08:00

Тематика:

Сбор за загрязняеe окружающая среда | Юридическое лицо

Ключевые слова

persoana juridica | poluarea mediului | taxa | dare de seamă

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon