Новости

Achiziții publice mai eficiente și anularea Registrului de reclamații. Proiectul continuă a fi consultat

 

Pachetul de legi nr. IV se ce referă la facilitarea activității mediului de afaceri a ajuns la etapa examinării în cadrul ședinței secretarilor generali.

 

Amintim, proiectul prevede stabilirea că în cazul achizițiilor publice nu doar prețul să fie criteriul decisiv, dar să fie luați în calcul un cumul de factori (preț-calitate-timp-cost mentenanță etc.).

 

Totodată, prin acest proiect se propune acordarea posibilității de efectuare a achizițiilor publice prin intermediul burselor de mărfuri în cazul achizițiilor de bunuri, doar în situațiile în care se îndeplinesc cerințele legale pentru a derula achiziții în baza negocierilor fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

 

Proiectul mai prevede anularea obligației de a ține Registrul de reclamații, dat fiind că există informația de contact a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor în incinta unităților de comerț și se păstrează obligația generală pentru comerciant de a recepționa și înregistra reclamațiile parvenite de la consumatori, fiind la fel păstrată și sancțiunea contravențională pentru neînregistrarea și nesoluționare reclamației depuse.

 

O serie de modificări se referă la Legea nr. 186/2008 securității şi sănătății în muncă. De exemplu, se propune ca actele obținute în cadrul instruirii de serviciile externe de protecţie şi prevenire să nu aibă termen de valabilitate, la moment legea prevede că instruirea conducătorilor de unităţi, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor, lucrătorilor desemnaţi şi reprezentanţilor lucrătorilor se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile respective şi periodic, cel puţin o dată în 36 de luni. Totodată, se propune ca pentru personalul tehnico-administrativ și personalul de birou instruirea periodică să fie efectuată la intervale ce nu vor depăși 12 luni, la moment, termenul prevăzut de lege este de 6 luni.

 

În același timp, se propune de a include regula generală în Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,  ca legile care reglementează activitatea de întreprinzător în partea ce se referă la stabilirea de obligații, cerințe sau interdicții suplimentare în desfășurarea activității economice să intre în vigoare nu mai devreme de 6 luni de la data publicării, așa cum în prezent este prevăzut și pentru legile din domeniul fiscal și vamal.

 

Cu detalii suplimentare vom reveni pe parcursul promovării proiectului.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

562 просмотры

Дата публикации:

06 Сентябрь /2023 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Государственные закупки

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon