Аналитика и статистика

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2014

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 20141 Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul III 2014 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1319,6 mii persoane, fiind în descreştere cu 0,7% (8,6 mii) faţă de tr. III 2013. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 96,1% la 96,7%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 3,9% la 3,3%. Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (51,2%) a depăşit puţin ponderea femeilor (48,8%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban: respectiv 56,4% şi 43,6%. Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 44,2%, fiind în descreştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (44,5%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 47,5%, în comparaţie cu rata pentru femei – 41,1%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 44,5% în mediul urban şi 43,9% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 31,7%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 48,8%, descrescând cu 0,4 p.p. faţă de nivelul trimestrului III 2013. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61 ani pentru bărbaţi2) a fost de 51,6%. Populaţia ocupată a constituit 1275,7 mii persoane, fiind practic la nivelul anului precedent (- 0,1% faţă de trimestrul III 2013). Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (50,9% bărbaţi şi 49,1% femei). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii (43,0% mediul urban şi 57,0% mediul rural). Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 42,7%, înregistrând aceiași valoare ca și în tr. III 2013. La bărbaţi ea a fost mai înaltă (45,6%) în comparaţie cu femeile – 40,0%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 42,4% în mediul urban şi 42,9% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 49,8%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani – 47,1% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 29,4%. În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 432,1 mii persoane (33,9% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul III 2013 numărul populaţiei ocupate în agricultură a scăzut cu 4,2 mii (- 1,0%). În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 843,6 mii, în creştere cu 3,1 mii sau cu 0,4% faţă de tr.III 2013. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 11,7% (11,4% în 2013) şi în construcţii, respectiv, 7,1% (6,0% în 2013). Numărul persoanelor ocupate în industrie a crescut cu 2,7%, în construcţii cu 18,5% faţă de nivelul anului precedent. În sectorul servicii au activat 47,3% din totalul persoanelor ocupate, această pondere micşorându-se cu 1,2 p.p. sau cu 14,9 mii persoane faţă de tr.III 2013. Conform repartizării după forme de proprietate 76,0% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 24,0% - cu cea publică. Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că 64,0% sunt salariaţi. În sectorul informal au lucrat 18,0% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 35,2% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 18,2%, totodată 10,0% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal. Numărul persoanelor subocupate (adică persoanelor care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în total în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 71,6 mii, ceea ce reprezintă 5,6% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a scăzut cu 16,3% în comparaţie cu trimestrul III 2013. Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 43,9 mii, fiind cu 7,5 mii mai mic faţă de tr.III 2013. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 61,5% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 60,6%. Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,3%, fiind mai mică faţă de trimestrul III a. 2013 (3,9%). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 4,0% şi 2,6%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 4,6%, faţă de mediul rural – 2,3%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 9,5%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 7,2%. Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 55,8% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind mai mare decât nivelul trimestrului respectiv al anului 2013 cu 10,1 mii persoane (+0,3 p.p.). Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit au constituit circa 14,6 mii (faţă de 14,9 mii în 2013). Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 349,8 mii persoane – fata de 364,2 mii în 2013. Din numărul celor declaraţi plecaţi, bărbaţi au fost 64,2%. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de circa 72,8%. Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 1789‰. Note: 1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender. 2 Conform legislaţiei naţionale.

via www.statistica.md

Учреждения:

Национальное бюро статистики РМ

1808 просмотры

Дата публикации:

05 Декабрь /2014 15:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

forţa de muncă | Biroul Național de Statistică | activitate | şomaj

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon