Аналитика и статистика

Până la 1 ianuarie 2015, peste 66 mii de utilizatori de telefonie au beneficiat de serviciul de portare a numerelor telefonice

Într-un an şi jumătate care a trecut de la lansarea portabilităţii numerelor – operaţiune care permite oricărui utilizator de telefonie mobilă sau fixă să-şi păstreze numărul de telefon atunci când îşi schimbă furnizorul – peste 66 mii de cetăţeni au beneficiat de serviciul de portare a numerelor, arată un raport al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) despre evoluţia acestui serviciu în perioada respectivă. Serviciu de portare a numerelor a devenit disponibil în reţelele mobile începând cu 1 iulie 2013, iar în reţelele fixe – cu 31 iulie 2013. În perioada de referinţă, proporţia între numerele telefonice mobile şi cele fixe portate s-a menţinut relativ aceeaşi. Până la 1 ianuarie 2015 peste 90% din totalul numerelor portate sau 59,7 mii au fost numere de telefonie mobilă, celelalte 10% sau 6,5 mii fiind numere de telefonie fixă. În ultimele şase luni ale anului 2013 au fost portate în total peste 28,4 mii numere de telefon, dintre care 25,8 mii – numere de telefonie mobilă şi 2,6 mii – numere de telefonie fixă, iar în anul 2014 s-au portat mai bine de 37,6 mii de numere, dintre care peste 33,8 mii au fost numere de telefonie mobilă şi 3,8 mii – numere de telefonie fixă. Cu referinţă la numărul mediu de portări lunare, datele statistice arată că cele mai multe portări (peste 5,9 mii) au fost realizate în iulie 2013, când a fost lansată portabilitatea numerelor în reţelele mobile. În anul 2014 cea mai mare cifră – peste 4,2 mii de numere portate – a fost înregistrată în luna ianuarie. În ceea ce priveşte numărul de portări realizate în anii 2013 – 2014 de fiecare din cei trei operatori de telefonie mobilă în calitate de furnizor acceptor (portări către propria reţea), cele 59 724 de numere mobile portate se împart astfel: Moldcell a primit în reţeaua sa 35 349 de numere, Orange Moldova – 12 746 şi Moldtelecom (Unite) – 11 629 de numere. Cele 6 511 numere de telefonie fixă au fost portate în reţelele fixe a 24 de furnizori. Dintre acestea, cele mai multe numere au fost portate către reţelele fixe ale companiilor Starnet Soluţii (3 647), Orange Moldova (1 686) şi Arax-Impex (411). Numărul mic de portări ale numerelor de telefonie fixă se explică prin lipsa reţelelor fixe alternative cu acoperire naţională şi imposibilitatea tehnică a abonaţilor, conectaţi la reţeaua fixă în baza tehnologiilor analogice, de a utiliza serviciul de portare a numerelor telefonice. Portabilitatea numerelor funcţionează în mai bine de 70 de ţări ale lumii, inclusiv în R. Moldova. Practica internaţională a demonstrat că acest serviciu este un instrument eficient de asigurare a libertăţii de alegere a utilizatorilor serviciilor de telefonie şi de stimulare a concurenţei pe piaţa acestor servicii. În ţara noastră, orice utilizator de telefonie poate beneficia de serviciul de portare a numerelor în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii respective la furnizorul pe care l-a ales.

via anrceti.md

Учреждения:

Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ)

1331 просмотры

Дата публикации:

14 Январь /2015 10:19

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

ANRCETI | telefonie mobilă | servicii

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon