Документы и комментарии

ORDIN SFS nr. 588 din 31. 10. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (8.3.1.0) Ce sancțiuni se aplică în cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova fără vinietă sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depăşită? 2. (8.3.5.4) Cum se determină perioada de valabilitate a vinietei? 3. (11.1.3) Sunt prevăzute de legislația în vigoare careva scutiri de plata impozitului pe avere? 4. (6.16.3.4) În cazul în care dispozitivul publicitar amplasat în exteriorul locurilor de comerţ şi/sau de prestări servicii conține emblema firmei și/sau marca comercială, dar și altă informație aferentă desfășurării activității de întreprinzător, apare obligația de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare? 5. (6.16.3.3) Apare obligația de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare, în cazul în care dispozitivul publicitar conține emblema firmei și/sau marca comercială? 6. (10.2.16) Ce documente se anexează suplimentar la cererea de eliberare/prelungire a patentei de întreprinzător în cazul genurilor de activitate care necesită notificarea autorităţii administraţiei publice locale. 7. (10.2.14): Arhiva 8. (6.7.3.3): Arhiva 9. (8.3.6.4): Arhiva 10. (8.3.6.3): Arhiva 11. (8.3.6.2) Unde poate fi achitată taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)? 12. (8.3.5.3): Arhiva 13. (8.3.5.2) Cum se calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova? 14. (8.3.5.1) Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova? 15. (8.3.2.2) Cine nu sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova? 16. (8.1.2) Ce taxe include sistemul taxelor rutiere? 17. (10.2.8) Cine autentifică patenta de întreprinzător?

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

956 просмотры

Дата публикации:

07 Ноябрь /2018 08:01

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon