Документы и комментарии

Ordinul SFS nr.24 din 17.01.2022 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

29.1.3.5.6 Care este costul de intrare a mijloacelor fixe procurate?

29.2.3.61 Este în drept persoana fizică – pensionar să beneficieze de scutire personală în cazul plăților primite în urma unui contract de prestării servicii?

29.1.3.5.16 Se permite la deducere în scopuri fiscale amortizarea mijlocului fix procurat de către producătorul agricol în cazul în care ulterior acesta a obținut subvenție pentru compensarea (integrală sau parțială) a cheltuielilor ce țin de procurarea acestuia?

29.2.3.66 Are oare dreptul persoana fizică rezidentă, care a obținut un venit impozabil mai mare de 360000 lei, să utilizeze scutirea suplimentară acordată soției (soțului)?

29.2.6.24 Apare obligația la persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să rețină impozitul pe venit la sursa de plată în cazul, în care acesta ia în locațiune un bun imobil de la o persoană fizică?

29.2.10.7 În ce termen persoanele fizice sunt obligate să înregistreze contractul de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?

29.1.3.1.38 Se permite oare deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate de agentul economic pentru procurarea testelor COVID-19 cu scopul testării salariaților săi, precum și cheltuielilor pentru procurarea echipamentului de protecție contra COVID-19 (măști, viziere, dezinfectanți) în scopul asigurării cu acestea a salariaților săi?

29.2.6.26 Sunt oare obligate misiunile diplomatice de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?

37.4 Care este obiectul impunerii cu impozitul unic?

29.2.3.68 Are oare dreptul persoana fizică rezidentă să utilizeze, începând cu anul 2021, scutirea suplimentară pentru soție (soț)?

29.2.10.1 Misiunile diplomatice au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?

29.1.7.7.8 Cum urmează a fi impozitat venitul persoanei fizice obținut sub formă de cîștiguri loterii şi/sau pariuri sportive?

37.2 Cine sunt subiecții impunerii cu impozitul unic?

29.1.7.7.7 Cum urmează a fi impozitat venitul persoanei fizice obținut sub formă de cîștiguri de la jocurile de noroc?

29.5.2 Care sunt condițiile în baza cărora organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit?

29.1.3.1.41 Se permite oare în scop fiscal deducerea a cheltuielilor suportate de contribuabili sub formă de taxe de aderare și cotizații de membru destinate activității asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații?

37.45 Care sunt normele speciale aplicabile rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației pentru deducerea cheltuielilor privind amortizarea și reparația mijloacelor fixe?

29.1.7.7.11 Cine va efectua reținerea impozitului pe venit din cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive?

29.2.3.70 Poate persoana fizică rezidentă, care a obținut un venit anual impozabil mai mare de 360 000lei, să utilizeze scutirea personală în temeiul art.33 alin.(2) din Codul fiscal?

37.44 Urmează a fi impozitate veniturile obținute de către Administrația parcului pentru tehnologia informației?

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1404 просмотры

Дата публикации:

19 Январь /2022 07:55

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon