Новости

Clasamentul performanței bancare din Republica Moldova

Expert-Grup prezintă a treia ediție a aplicației interactive în cadrul ”Clasamentului Performanței Bancare din Moldova”. Precum a fost menționat anterior, acestă aplicație este actualizată lunar. În perspectiva trecerii la noile standarde Basel III, procesul de consolidare și asanare a sectorului bancar autohton continuă într-un ritm accelerat. Măsurile impuse de BNM privind reevaluarea creditelor acordate a generat o creștere importantă a provizioanelor la unele bănci și consolidarea nivelului de capital. Drept rezultat, per ansamblu, sectorul bancar se prezintă a fi bine capitalizat, oferind o rezervă consistentă de resurse ce pot absorbi eventuale pierderi. Totuși, deși solid capitalizate și cu active lichide în exces urmare constrângerilor existente în procesul de creditare, băncile suportă costuri de oportunitate, costuri care reflectă dezvoltarea redusă a sistemului financiar național și a mecanismului general de intermediere. În urma aplicării metodologiei, performanțele băncilor comerciale în mod individual la sfârșitul lunii octombrie 2017 se prezintă în felul următor. Topul în continuare este condus de 4 bănci de importanță sistemică pentru sistemul bancar și financiar național: - B.C. Moldova-Agroindbank (MAIB), - B.C. Mobias-Banca, - B.C. Moldindconbank (MICB) - B.C. Victoriabank. Pentru aceste bănci, marea majoritate a indicatorilor calculați continuă să se încadreze în limitele agreate de practica bancară. În mod particular, aceste bănci excelează la compartimentul profitabilitate și indicatori de piață, fapt ce presupune deținerea unei cote semnificative în piața națională de servicii bancare. Totodată, pentru trei dintre aceste bănci (MAIB, VB și MICB) continuă aplicarea unor regimuri speciale de activitate, respectiv monitorizare intensivă și intervenție timpurie, fapt ce presupune condiții relativ diferite decât pentru restul băncilor. Monitorizarea îndeaproape a acestor bănci se datorează persistenței în continuare a unor vulnerabilități legate de acționariat sau expunerile riscante, situație redată și de calitatea mai puțin bună a activelor. Totodată, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice Expert-Grup menționează următoarele: • Băncile cu cea mai bună capitalizare în raport cu activele deținute: BCR Chișinău; B.C. „EuroCreditBank” și B.C. „Eximbank” • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide: B.C. „Victoriabank” ; B.C. „Comerțbank” și B.C. „Eximbank” • Băncile cu cele mai calitative active: B.C. „FinComBank”; B.C. „EuroCreditBank” și B.C. „ProCredit Bank” • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. „Mobiasbanca” și B.C. „Moldova-Agroindbank” • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după active: B.C. „Moldova-Agroindbank”; B.C. „Moldindconbank” și B.C. „Victoriabank”. Element important, Clasamentul performanței bancare nu este un indicator pentru adoptarea deciziilor de plasare a economiilor sau atragere a finanțărilor. Astfel, acesta reprezintă mai degrabă o sursă de informare asupra rezultatelor generate de fiecare bancă în parte în funcție de nivelul mediu generat de sectorul bancar la nivel agregat.

via | expert-grup.org

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2240 просмотры

Дата публикации:

29 Ноябрь /2017 16:36

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

BĂNCILE MOLDOVENEȘTI | clasament | Expert-Group

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon