Новости

CNAS contează pe conformarea voluntară a tuturor plătitorilor

Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) reaminteşte tuturor contribuabililor că data de 27 mai 2019 este termenul-limită de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la BASS. Totodată, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale plătitori la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt: – categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1 -1.6 din anexa menţionată au obligaţia să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna aprilie curent până la data de 27 mai 2019, inclusiv – persoanele fizice care se regăsesc în una din situaţiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; notari; executori judecătoreşti; avocaţi; administratori autorizaţi; persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor. Acestea au obligaţia să achite contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate pentru luna aprilie curent, în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală, până la data de 27 mai 2019, inclusiv (suma de 788 lei) – angajatorul din domeniul transportului rutier ce activează în regim de taxi are obligaţia să achite contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna iunie curent în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală, până la data de 27 mai 2019 inclusiv (suma de 788 lei) – pentru conducătorii auto angajați prin contract individual de muncă. Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018, neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea majorărilor de întârziere în mările de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorărilor de întârziere se efectuează de către CNAS lunar, fără emiterea unei decizii speciale. Casa Naţională de Asigurări Sociale contează pe conformarea voluntară a tuturor plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor de stat la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальная Касса Социального Страхования РМ

1330 просмотры

Дата публикации:

22 Май /2019 14:01

Catalogul tematic

Государственное социальное страхование | Новости

Ключевые слова

cnas | bass | contributii | penalitate | majorare de intirziere | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon