Новости

Contribuabililor ce prezintă declarații: despre cote și achitarea impozitului la sursa de plată

Pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015, contribuabilii care au obligația să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferent anului 2015, până la 25 martie a anului curent vor completa forma CET 08 conform îndrumarului. Impozitul pe venit al persoanelor fizice va fi determinat conform cotelor stabilite în articolul 15 al Codului fiscal. Astfel, acestea constituie 7% din venitul impozabil anual, ce nu depășește 29640 lei (obținut în 2015) și 18% din venitul impozabil, care depășește această suma de 29640 lei. În cadrul atelierului de lucru ”Fii conștiincios, achită impozitul pe venit până la 25 martie”, organizat de Serviciul Fiscal de Stat, Olga Golban, șefa Serviciului impozitare internațională, Direcția generală Metodologia Impozitelor și Taxelor a IFPS a oferit mai multe detalii referitoare la cotele de impozitare. Astfel, ea a specificat, că legislația fiscală stabileşte că pe parcursul anului la momentul efectuării plăţii în favoarea persoanelor fizice se aplică fie reţinerea prealabilă a impozitului, fie reţinerea finală a impozitului pe venit la sursa de plată. Reţinerea prealabilă a impozitului pe venit în mărime de 15% se aplică pentru veniturile obținute sub formă de dobânzi, cu excepția celor de la depozitele bancare. Cota de 7% va fi aplicată pentru alte plăți, efectuate în favoarea persoanelor fizice care nu practica activitate de întreprinzător sau patentar, aferente veniturilor impozabile (stabilite de art. 18 din Codul fiscal), cu excepţia celor pentru care se aplică regimul de impunere expres stabilit de legislaţie. Adică, impozitul este reținut la sursa de plată, iar, ulterior, contribuabilul, când completează Declarația, menționează acest impozit reținut la sursa de plată. Nu e vorba de o plată dublă a impozitului, a subliniat Olga Golban. Totodată, pentru un șir de venituri sunt stabilite cote specifice de impozitare. De exemplu:
  1. 10% de la veniturile obţinute de la subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art. 5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, pentru transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.
  2. venitul sub formă de dividende este impozitat cu 6 sau 15% în funcţie la ce perioadă se referă aceste dividende. Totodată, dividendele obţinute de persoanele fizice pentru perioadele de până la 2008 sunt venituri neimpozabile.
  3. pentru veniturile sub formă de royalty – veniturile obținute din diverse activități creative (literatură, artă, alte activități de creație) constituie 12%, cu excepția celor achitate în favoare persoanelor fizice trecute de 60 de ani.
  4. cota de impozitare a câștigurilor de la jocurile de noroc este de 18% la sută. Iar câștigurile obținute de la campaniile promoționale și loterii, dacă aceste câștiguri nu depășesc 1012,8 lei (10% din scutirea personală, care pentru 2015 constituie 10128 lei), nu vor fi impozitate. Însă asupra veniturilor care depășesc plafonul stabilit dar sunt mai mici de 50 de mii se aplică cota de 18%, iar valoarea câștigului mai mare de 50 de mii se impune la cota de 25%. În acest caz este de menţionat că veniturile de la campaniile promoționale sunt impozitate prin prisma tranşelor indicate, nu e vorba de impozitare la cotă fixă.
  5. Pentru veniturile de la vânzarea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural, se aplică un impozit în mărime de 2%.
Persoana care a obținut astfel de venituri nu are bligația de a le declara la organului fiscal, ca acestea să fie impozitate la cota maximă. Ele au fost impozitate, deci este vorba de o achitare deplină a impozitelor la buget, a explicat Olga Golban. Impozitarea angajații companiilor IT constituie un subiect specific. Detalii asupra regulilor de impozitare pentru această categorie de contribuabili le găsiți aici.
author icon

Мария Трифан

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2736 просмотры

Дата публикации:

09 Март /2016 13:30

Catalogul tematic

Подоходный налог | Новости | Налоговое законодательство

Ключевые слова

contribuabili | achitare | impozit pe venit | legislația fiscala

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon