Новости

Executarea bugetului în luna februarie 2021: Ministerul Finanțelor a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată

Ministerul Finanțelor anunță că în primele 2 luni ale anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 10,1 mld. lei, fiind în creștere cu 556,0 mil. lei față de luna februarie a anului trecut, în timp ce cheltuielile au constituit 11,1 miliarde lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 982,9 mil. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 942,0 mil. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 6,9 mld. lei.

Totodată, veniturile bugetului de stat în primele 2 luni ale anului 2021 au constituit 6,1 mld. lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2020 acestea s-au majorat  cu  401,9 mil. lei. Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 2,8 mld. lei, cu 211,8 mil. lei mai mult față de perioada similară a anului 2020, iar veniturile administrare de către Serviciul Vamal au constituit 3,5 mld. lei, fiind în creștere cu 151,2 mil. lei comparativ cu perioada similară a anului trecut. 

Cheltuielile bugetului de stat au fost executate în sumă de 7,6 mld. lei, fiind mai mari cu 664,7 mil. lei comparativ cu perioada similară a anului trecut. Executarea bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit în sumă de 1,5 mld. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat  au constituit 4,1 mld. lei.

Ministerul Finanțelor a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată pentru lunele ianuarie-februarie a anului curent, toate plățile fiind finanțate integral.

De asemenea, reiterăm faptul că nu există riscuri de neexecutare/stopare a cheltuielilor aprobate în buget, dat fiind faptul că se asigură în permanență un management prudent al lichidităților. În acest sens, menționăm că salariile, pensiile, prestațiile sociale și alte cheltuieli prioritare vor fi achitate integral și la timp.

Gestionarea eficientă a finanțelor publice reprezintă prioritate maximă pentru Ministerul Finanțelor, contribuind astfel la obiectivul primordial de depășire a crizei pandemice și respectiv de relansare a economiei naționale.

Indicatorii principali privind executare bugetului public național și a componentelor acestuia (mil.lei)

   dintre care
Bugetul public național Bugetul de stat Bugetul asigurărilor sociale de stat Fondurile asigurărilor medicale de stat Bugetul local
Venituri, total 10 121,9 6 121,0 4 685,8 1 359,5 2 756,4
Transferuri primite 0,1 2 304,6 486,3 2 009,6
Dobânzi încasate 0,2
Cheltuiel, total 11 063,9 7 602,3 4 263,1 1677,1 2 322,2
Transferuri acordate 4 800,5 0,1
Dobânzi încasate 0,2
Soldul bugetar (deficit (-), excedent (+)) -942,0 -1 481,3 422,7 -317,6 432,2
Sold de mijloace bănești 6 948,8 4 091,9 463,8 369,2 2 023,9

*cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de 4800,6 mil.lei și dobânzilor la împrumuturile în interiorul sistemului bugetar în sumă de 0,2 mil.lei


via | mf.gov.md

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

943 просмотры

Дата публикации:

03 Март /2021 08:32

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Ministeru finantelor | buget | cheltuieli | deficit | venituri

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon