Новости

În anul 2018, taxa fixă la BASS va constitui 8424 lei

Veniturile bugetului asigurărilor sociale în anul 2018 vor constitui 19 247 518,1 mii lei, în creștere cu 9,9% față de anul trecut, iar cheltuielile sunt stabilite în mărime de 19 312 518,1 mii lei. Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial din 29 decembrie 2017. Ponderea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în PIB pentru anul 2018 se estimează la nivel de 12,0%, la fel și cea a cheltuielilor şi va fi format din 65,2% resurse generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat și 34,8% — transferuri de la bugetul de stat. În 2018 va fi menținut tariful total al contribuţiei de asigurări sociale de stat în cuantum de 29%, din care partea datorată de către angajator va constitui 23% şi partea datorată de angajat — 6%. Va rămâne același și tariful contribuţiei în proporţie de 22% la fondul de remunerare a muncii persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă în sectorul agricol, din care 6% vor fi subvenţionate de la bugetul de stat. Nu este schimbat și mecanismul de indexare a taxei fixe anuale în funcţie de rata creşterii salariului mediu pe ţară pentru anul precedent pentru persoanele fizice, care îşi desfăşoară activitatea pe cont propriu — întreprinzători individuali, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi, precum şi pentru titularii patentei de întreprinzător. Astfel, aceasta va constitui în anul viitor 8424 lei. În cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care prelucrează terenurile în mod individual, taxa fixă va constitui 2148 lei. Nu intervin modificări nici în calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat de către angajator pentru asigurarea socială a angajaților din aviația civilă, care rămâne, conform tarifului stabilit, 33%. Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii au fost prognozate în sumă de 12 546 0000,0 mii lei, cu o creștere de 10% față suma aprobată pentru anul 2017. Din cadrul bugetului public national vor fi transferate mijloace financiare la veniturile BASS în sumă de 6 758 518,1 mii lei, cu o creștere de 10,7% față de anul 2017. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul curent prevede reduceri de cheltuieli, cum ar fi cele pentru protecția în caz de incapacitate temporară de muncă. Pentru aceasta, în bugetul asigurărilor sociale sunt prevăzute mijloace în sumă de 420926,6 mii lei, ce constituie 2,2% din totalul cheltuielilor și sunt cu 310829,6 mii lei sau cu 42,5% mai mici față de anul trecut, diminuarea lor fiind condiționată de revizuirea structurii subprogramelor de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. De asemenea, scad și resursele destinate asigurării dreptului la pensie pentru aleșii locali cu 3,7% față de 2017, suma totală a cheltuielilor fiind de 33 997,5 mii lei, calculate pentru 700 beneficiari, precum și pentru colaboratorii vamali, pentru aceștia fiind diminuate cu 1,3%. În schimb, cresc cheltuielile prevăzute pentru susţinerea financiară a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl şi familiilor lor, prognozate în sumă de 64333,0 mii lei pentru 2366 beneficiari, cu 4143,3 mii lei mai mari faţă de anul 2017, majorarea fiind determinată de creşterea mărimilor medii a prestaţiilor sociale. Cresc și cheltuielile pentru asigurarea cu pensii a militarilor în termen şi familiilor acestora, care se estimează în sumă de 13620,7 mii lei sau cu 4288,5 mii lei (46,0%) mai mult faţă de cheltuielile aprobate pentru anul 2017. Legea prevede reducere cheltuielilor și pentru unele activități. Astfel, cheltuielile destinate mijloacelor fixe în anul 2018 se vor diminua cu 5 911,9 mii lei față de anul 2017 și vor constitui 7 770,8 mii lei. Vor fi micșorate și cheltuielile pentru managementul autorităților administrației centrale cu 0,9% față de anul 2017, constituind 158 475,4 mii lei. Totodată, vor crește cheltuielile pentru dezvoltarea sistemului informational cu 15,8% față de anul trecut, atingând suma de 26 836,8 mii lei. Potrivit legii, neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer a sumei datorate. Calcularea majorării de întârziere se efectuează de către CNAS, fără emiterea unei decizii speciale.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальная Касса Социального Страхования РМ | Парламент Республики Молдова | Официальный Монитор РМ

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon