Новости

Legea comerțului interior: declarația de producător

Dreptul preferențial de acces în piețe sau amplasamente pentru producători se va acorda în baza unei declarații de producător, care este o declarație pe propria răspundere privind cantitatea și inofensivitatea produselor comercializate. Modelul, procedura de completare, înregistrare și evidență a acestei declarații se va stabili de Guvern, cu utilizarea SIA Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale (SIA SCITL). Declarația de producător va fi păstrată în evidența administrației pieței sau administrației publice locale un an de la generalizarea în sistem.
 
Autoritățile au elaborat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.231/2020 cu privire la comerțul interior, prin care își propun să aducă în concordanță prevederile acestei legi cu cadrul general de reglementare al mediului de afaceri, precum și în contextul digitizării proceselor de notificare a activității de comerț.
 
Unitățile comerciale ambulante în piețele agroalimentare pentru comercializarea producției proprii și în cele mixte se acordă în mod prioritar întreprinderilor producătoare de produse agroalimentare, pentru comercializarea producției proprii, în baza declarației de producător. Cota unităților comerciale ambulante pentru întreprinderile producătoare se stabilește de către administratorul pieței în funcție de tipul pieței, dar nu poate constitui mai puțin de 50% din suprafața comercială a pieței mixte.
 
În același timp, pentru a evita utilizarea ineficientă a spațiilor dedicate unităților comerciale ambulante, administratorul pieței poate decide utilizarea acestora și în alte scopuri (reprofilare), în cazul lipsei de solicitări (dictate de factori sezonieri etc.). Reprofilarea însă poate avea doar caracter temporar, iar revenirea la cotele menționate anterior se face imediat după dispariția condițiilor reprofilării.
 
Decizia privind necesitatea și oportunitatea creării unei piețe, precum și locul amplasării acesteia se adoptă de către consiliul local. Regulamentul de funcționare a pieței se aprobă de către administratorul pieței și se coordonează cu AAPL, în conformitate cu regulile de comerț în piețe care se aprobă de Guvern.
 
Activitatea și amplasarea unităților comerciale în piețe se va efectua în baza și pe durata contractului încheiat între comerciant și administratorul pieței, cu excepția producătorilor casnici  și întreprinderilor producătoare de produse agroalimentare.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Парламент Республики Молдова

930 просмотры

Дата публикации:

03 Ноябрь /2020 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

declaratia de producator | legea comertului interior | Proiect | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon