Новости

Legea fondurilor obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2014 aprobată la Şedinţa Guvernului

CNAM susţine proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2014 promovat de Ministerul Sănătăţii. Bugetul fondurilor AOAM pentru anul 2014 prevede majorarea veniturilor şi cheltuielilor cu 14,7%şi respectiv 11,7%comparativ cu anul curent de gestiune, ceea ce reprezintă venituri în sumă de 4 723 575,2 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 4 823 575,2 mii lei, cu un deficit în sumă de 100 000,0 mii lei. Din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 34 mln de lei sunt destinate pentru realizarea Programelor naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii şi pentru asigurarea bolnavilor cu diabet zaharat tip I cu insuline. Astfel, de tratament cu insulină vor beneficia aproximativ 15500 pacienţi cu diabet zaharat insulino-dependent. Documentul prevede păstrarea reducerilor de 50% la achitarea în termen a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă. De reducerea de 50% la achitarea primei în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Legii vor beneficia: fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii şi arendatorii, titularii de patentă de întreprinzător, proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă. Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru anul 2014 va constitui 4 056 leişi este calculată prin aplicarea primei de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariul mediu anual, prognozat de către ministerul economiei pentru anul viitor, în baza indicatorilor macroeconomici [4 225,0 lei (salariul nominal mediu lunar) x 12 (luni) x 8,0 %)]. În anul 2014 prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă procentuală va fi majorată cu 0,5%. Cota procentuală este repartizată egal a câte 4,0 % pentru angajator şi angajat. Categoriile care achită prima în formă procentuală sunt: angajatorii, angajaţii, unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice, notarii privaţi şi avocaţii care plătesc persoanelor fizice ori în folosul lor alte recompense, persoanele fizice care primesc alte recompense. Pentru anul 2014 în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se preconizează a fi incluse 59 mii persoane fizice faţă de 51 mii personae pentru anul 2013.

via www.cnam.md

Учреждения:

Национальная Компания Медицинского Страхования РМ

2043 просмотры

Дата публикации:

02 Декабрь /2013 09:52

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

CNAM | fonduri | asistenţă medicală | Guvern

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon