Новости

Privind asigurarea socială a membrilor gospodăriilor ţărăneşti şi a persoanelor angajate în GŢ

Care este mărimea procentuală a contribuțiilor de asigurări sociale de stat a gospodăriilor țărănești? Țin să menționez că tariful contribuțiilor pentru gospodăriile țărănești la momentul actual nu este stabilit. Cauza este că în sistemul public de asigurări sociale se aigură fiecare persoană fizică, în dependență de statutul pe care îl deține persoana: angajatori și angajați în baza contractului individual de muncă, persoanele fizice, cu excepţia pensionarilor, persoane cu dizabilităţi, persoane supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat. Respectiv, în cazul în care gospodăria țărănească are persoane angajate în baza contractului individual de muncă, în calitate de angajator ea are obligația de asigurare socială a persoanelor angajate. În temeiul pct. 1.1 din an.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.286 din 16.12.2016 (în continuare – Legea nr.286), angajatorii din agricultură (persoane fizice şi juridice) care practică în decursul întregului an bugetar exclusiv activităţile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei, aprobat prin Hotărârea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009, pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, sunt obligați să calculeze și să achite contribuții de asigurări sociale de stat conform tarifului 22% din salariu și alte recompense, din care 16% se acită din contul gospodăriei țărănești, iar 6% - din bugetul de stat. În temeiul art.5 din legea menționată, gospodăriile țărănești sunt obligate să calculeze și să rețină contribuții individuale în mărime de 6% din salariul și alte recompense, calculate angajaților. În cazul în care gospodăria țărănească va desfășura și alte activități decât cele stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificator, aceasta va achita contribuțiile conform tarifelor 23% și 6%, achitând toate 23% din mijloacele proprii. În ce privește obligațiile către bugetul asigurărilor sociale de stat a fondatorilor de gospodării țărănești, legislația în vigoare prevede următoarele. Fondator de gospodărie țărănească (de fermier), conform Legii cu privire la gospodăriile țărănești (de fermier) nr.1353 din 03.11.2000, poate fi doar o persoană fizică, care a atins vârsta de 18 ani, căruia îi aparține un lot de teren agricol cu drept de proprietate privată. Concomitent, proprietarii de terenuri agricole, respectiv și fondatorii de gospodării țărănești, care nu pot fi fondatori fără a fi proprietari de teren agricol, prin pct. a) din alin. 4) al art. 4 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999 în redacția Legii Nr.311-XVI din 25 decembrie 2008, sunt excluși din categoriile de plătitori ai contribuțiilor de asigurări sociale de stat. Respectiv, începând cu anul 2009, proprietarii de terenuri agricole nu au mai fost stabiliți în an.3 la legile anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în calitate de plătitori ai contribuțiilor nominalizate. Totodată, fondatorii de gospodării țărănești au posibilitatea de a se asigura în temeul art.6 din Legea nr.286. În alin.(1) din articolul dat este stabilit că categoriile de persoane care nu sunt menţionate în an.3 pot fi asigurate în bază de contract individual încheiat cu CNAS, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 7512 lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 1920 lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi ajutorului de deces. Deci, în cazul când fondatorul gospodăriei țărănești își prelucrează terenul individual, el poate achita 1920 lei, iar în caz contrar – 7512 lei. Prin alin. (2) al art.6 din Legea nr.286 este prevăzut că persoanele fizice pot fi asigurate cu începere din anul 1999, iar persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – cu începere din anul 2009, în bază de contract individual încheiat cu CNAS, plătind pentru fiecare an contribuţia de asigurări sociale de stat în mărimea prevăzută la alin.(1) din art.6 din Legea nr.289, ceea ce le acordă dreptul la prestaţiile sociale corespunzătoare specificate la alin.(1) din acest articol.
author icon

Ольга Гриневич

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальная Касса Социального Страхования РМ

7682 просмотры

Дата публикации:

03 Август /2017 09:15

Catalogul tematic

Государственное социальное страхование | Новости | Налоговое законодательство

Ключевые слова

asigurare individuala | asigurare sociala | gospodarie taraneasca | cnas | ajutor social | contributii | limita de virsta

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon