Новости

Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020: imagine corectă și fidelă

Curtea de Conturi a publicat în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 30 din 28 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020.
 
Misiunea a avut ca scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire că raportul Guvernului nu conține denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.  Auditul confirmă că Raportul Guvernului oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă privind executarea de casă a bugetului de stat, în conformitate cu normele cadrului de raportare aplicabil.
 
Documentul va fi remis Guvernului, Parlamentului și Președintelui Republicii Moldova, precum și Ministerului Finanțelor care, de comun cu alte autorități, va asigura implementarea recomandărilor misiunii de audit, printre care:
  • Conformarea la prevederile actelor normative privind procesul de includere pentru finanțare din buget a obiectelor de investiții capitale, cu asigurarea unui sistem eficient de monitorizare a execuției
  • Asigurarea funcționalității Grupului de lucru pentru investiții capitale
  • Includerea și prezentarea în componența și formularele din Raportul anual privind executarea bugetului de stat a informației consolidate aferente situațiilor patrimoniale reflectate în „Bilanțul contabil” al autorităților bugetare
  • Modificarea cadrului normativ privind finanțarea de la bugetul de stat a instituțiilor publice, fondurilor și proiectelor investiționale prin intermediul subsidiilor
  • Reglementarea modului de ținere a Registrului debitorilor și modului de evidență a executării sancțiunilor și amenzilor.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Счетная палата Республики Молдова

1017 просмотры

Дата публикации:

20 Июль /2021 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

curtea de conturi | Audit | bugetul de stat | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon