Новости

Taxă fixă pentru asigurarea socială

Tariful anual al contribuţiilor de asigurări sociale sub forma unei taxe fixe pentru asigurarea socială a persoanelor fizice care îşi defăşoară activitatea pe cont propriu, precum şi al persoanelor care se asigură pe bază de contract individual, va fi determinat în baza unei formule, cu cota de contribuţie totală de 29%. Proiectul cu privire la aprobarea Instrucţiunii ce stabileşte modalitatea de determinare a taxei fixe, aplicate pentru asigurarea socială pentru unele categorii de persoane asigurate în sistemul public de asigurări sociale, a fost propusă spre consultare de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Potrivit proiectului, tariful obţinut ca urmare a aplicării formulei propuse va fi achitat anual, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective, lunar, cu rotungire până la un număr întreg, iar diferenţa până la tariful anual va fi achitată în ultima lună a plăţii, aceasta reprezentând perioada asigurată ce va fi inclusă în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, precum şi a ajutorului de deces. Prevederile proiectului se vor aplica asupra întreprinzătorilor individuali, avocaţilor, notaarilor publici, executorilor judecătoreşti, titularilor patentei de întreprinzător, mediatorilor, persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul şi proprietarilor de terenuri agricole care îşi prelucrează terenul în mod individual. În cazul celor din urmă, 1/3 din cuantumul taxei fixe prevăzută de Instrucţiune va fi virată la bugetul asiguărilor sociale de stat prin transferuri de la bugetul de stat. Proiectul prevede că determinarea taxei fixe, aplicate pentru asigurarea socială a categoriilor menţionate conform formulei din Instrucţiune, se va realiza începând cu elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018. Instrucţiunea a fost elaborată în scopul instituirii unui mecanism transparent pentru calcularea tarifului anual al contribuţiilor de asigurări sociale sub forma unei taxe fixe.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

4969 просмотры

Дата публикации:

17 Июнь /2017 10:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

taxa fixa | persoana fizică | asigurare sociala | proprietati imobiliare | limita de virsta

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon