Новости

Un nou număr al revistei Monitorul Fiscal FISC.md: În serviciul contribuabilului

A apărut primul din acest nou an număr al revistei «Monitorul Fiscal FISC.md» Acesta nu e Cod fiscal, așa cum a fost planificat în mod tradițional. Noi vom publica Codul fiscal ca o tipăritură separată de îndată ce Parlamentul va aproba modificările la Codul Fiscal, care vor determina politica fiscală în anul curent. Dar deocamdată, urmăriți noutățile editoriale: în zilele următoare, pentru deținătorii statutului Premium pe site-ul nostru va fi disponibilă versiunea electronică a Codului Fiscal, actualizată la situația din 1 ianuarie 2015. Numărul din ianuarie al revistei Monitorul Fiscal FISC.md include materiale autorilor, unificate sub denumirea comună: În serviciul contribuabilului. Acesta este sloganul SFS, ce reflectă reformele care au loc în cadrul administrației fiscale și face parte dintr-un nou logotip al SFS. Așa și se intitulează interviul nostru cu șeful IFPS – Ion Prisăcaru, cu care deschidem ediția noastră din luna ianuarie. În rubrica Documente și comentarii propunem cititorilor materialele Ludmilei Gropa și Cristinei Chira Privind noua darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale și Nataliei Plămădeală Cu privire la evidența fiscală a subdiviziunilor și obiectelor impozabile. Rubrica cea mai cuprinzătoare a revistei noaste – Întrebări- răspunsuri – se începe cu articolele autorilor, reprezentanți ai SFS, care revelează poziția organului fiscal referitoare la diferite aspecte ce țin de aplicarea impozitului pe venit: • Veronica VragalevaPrivind darea în locațiune, Privind reținerile la sursa de plată, Privind deductibilitatea uzurii; Privind impozitul pe venit din activitate operațională;Parascovia CebotarencoCu privire la dreptul de beneficiere a scutirii la impozitul pe venit; Cu privire la recalcularea impozitului pe venit în cazul pierderii dreptului de beneficiere a scutirii la impozitul pe venit pentru persoana întreținută; Modalitatea de determinare a impozitului pe venit și acordarea scutirilor angajatului eliberat nelegitim din serviciu și ulterior restabilit; Determinarea impozitului pe venit din plățile efectuate în baza unui contract civil; Utilizarea scutirii la impozitul pe venit pentru luna decembrie în cazul neachitării de către angajator a plăților salariale pentru această perioadă; Cu privire la informația, care urmează a fi reflectată în col. 7 din Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților (forma IALS14); Codul fiscal al persoanei întreținute, care nu deține buletin de identitate, ce se reflectă în Anexa nr. 3 la darea de seamă forma IALS1;Ludmila Ablina - Privind impozitarea sprijinului financiar acordat producătorilor de fructe și Privind modul de calculare a facilității fiscale aferente impozitului pe venit;Marina Cravcenco - Cheltuielile întreprinderii aferente organizării unei pauze de cafea pentru angajați: tratament fiscal; Cu privire la obligația avocatului, care activează în cadrul unui birou asociat de avocați, să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12); Aspecte fiscale aferente compensării unor cheltuieli salariatului delegat; Unele aspecte calculării și achitării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală de către patron. Cu referire la corectitudinea aplicării prevederilor legale ce reglementează T.V.A., veți afla din aceiași rubrică citind materialele autorului Alla Litovcenco - Despre reflectarea în Declarația privind T.V.A. plății prealabile (în avans) primite pentru o livrare efectuată pe teritoriul țării, efectuată în valută străină; Cu privire la eliberarea facturii fiscale unui nerezident la comercializarea mărfurilor pe teritoriul țării, Aplicarea T.V.A. la comercializarea activelor materiale care au fost procurate cu scutire de T.V.A., fiind incluse în capitalul social și Сu privire la obligația înregistrării în calitate de plătitor al T.V.A. Tematica T.V.A. continuă în rubrica Practica fiscală, cu articolul Marianei Voloh Prorata privind T.V.A. - aspecte fiscale și contabile. Tot aici atenției dvs. se propun materialele Nataliei Plămădeală Despre modalitatea de determinare a restanței în SIA ”Contul curent al contribuabilului” și Cu privire la unele particularități de eliberare a certificatelor privind lipsa sau existența restanțelor față de buget aferent bunului supus înstrăinării / gajului – proprietate a cetăţeanului. Pentru cei ce urmăresc publicațiile autorilor noștri Irina Cebaniuc și Mihail Garmandir dedicate aspectelor juridice aferente procedurii de insolvabilitate, am publicat în rubrica Consultații juridice materialul privind Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor. Satisfacerea creanţelor creditorilor chirografari. Autorii revistei vă prezintă multe informații utile și interesante în cadrul compartimentelor neoficiale ale revistei din luna ianuarie. Astfel, în rubrica Expert, economistul Liliana Agarcova propune atenției dvs. unele „Schițe la portretul” noului Cod fiscal. Totodată, veți afla careva detalii despre Formele de evaluare a proprietății și condițiile de deducere a cheltuielilor aferente evaluării (Lev Gorenștein, Microfon) și despre Particularitățile evidenței contabile la societățile de plată (Ludmila Lapițcaia, Microfon). În legătură cu trecerea, începînd cu 1 ianuarie 2015, la SNC noi, contabililor le va trezi un interes deosebit articolul Evidența contabilă a cheltuielilor de producție și calcularea costului producției și a serviciilor în conformitate cu noile SNC (Ludmila Scacunova, Noile SNC). Pentru practicieni va fi nu mai puțin actual materialul Valentinei Panuș Noțiunea de semnificație în fundamentarea raționamentului profesional contabil, care se propune în rubrica Contabilitate practică. La fel, citiți în numărul din luna ianuarie Cu privire la efectuarea livrărilor impozitate cu T.V.A. la cota zero a bunurilor și serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională (Mariana Voloh și Valentina Panuș, Contabilitate practică), Unele aspecte referitoare aplicării MCC (Alexei Sochircă, Microfon), Pe muchie de cuțit: ce se va întîmpla cu economia mondială în 2015 (Panorama), Chișinău în cifre (Analitică și statistică) etc. Redacția revistei Monitorul Fiscal FISC.md își mulțumește cititorii pentru FIDELITATE și vă felicită cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

via | monitorul.fisc.md

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2171 просмотры

Дата публикации:

17 Январь /2015 14:31

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Monitorul fiscal FISC.md | contribuabili | impozit

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon