Социальное страхование

Persoane întreținute pot fi nu doar copiii

Adesea noțiunea de scutire pentru persoana întreținută în percepția contribuabililor este echivalată  cu scutirea pentru copii, prevederile legale însă cuprind o categorie vastă de subiecți ce pot fi  recunoscuți în calitate de persoane întreținute, noțiunea dată având o interpretare mult mai largă. 

 

Astfel, în conformitate cu art.35 alin. (1) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are  dreptul la o scutire în sumă de 9000 de lei anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția  persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu  dizabilități severe și accentuate, pentru care scutirea constituie 19800 de lei anual. 

 

 

Criteriile1 pentru determinarea statutului de persoană întreținută sunt stabilite în alin. (2) al  aceluiași articol. De asemenea, alin.(3) prevede că curatorul minorilor în vârstă de la 14 până la 18  ani și tutorele legal au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la alin.(1), în funcție  de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă și/sau curatelă, care întrunește cerințele specificate  la alin.(2) lit.b). 

 

Astfel, în sensul art.35, cu condiția stabilită la alin. 2 lit.b) , în calitate de persoane întreținute pot  fi recunoscuți: 

1.părinții; 
2. copiii; 
3. părinții soțului/soției (socrii); 
4. copiii soțului/soției (copii din altă căsătorie); 
5. înfietorii (părinții care stabilesc filiația prin adopție); 
6. înfiații (persoanele adoptate); 
7. înfietorii soțului/soției; 
8. înfiații soțului/soției (persoanele adoptate de către unul din soți până la înregistrarea  căsătoriei); 
9. rude de gradul II în linie colaterală (frați/surori) cu dizabilități în urma unei afecțiuni  congenitale sau din copilărie; 
10. persoanele aflate sub tutelă (instituită conform prevederilor art.142 din Codul familiei);
11. persoanele aflate sub curatelă în vârsta de 14-18 ani (instituită conform prevederilor art.142  din Codul familiei).

 

Concomitent, este necesar de menționat câteva aspecte de care trebuie să ținem cont atunci când  încadrăm persoana în una din categoriile de persoane întreținute. 

 

În cazul persoanelor întreținute menționate la punctele 2, 4, 6, 8 și 9, vârsta acestora nu se  i-a în calcul. Astfel, pentru subiecții dați nu este stabilită o vârstă limită până la care aceștia  se încadrează în categoria persoanelor întreținute, și spre exemplu părinții pot utiliza  scutirea pentru copii indiferent de vârsta, statutul acestora, cu condiția că persoanele  întreținute nu au un venit anual mai mare de 11280 lei. 

 

Venitul anual în cuantum de 11280 lei stabilit la alin. 2 lit.b), reprezintă totalitatea  veniturilor obținute de către persoana întreținută, atât impozabile (de ex. dobânzi, salariu  etc.) cât și neimpozabile (burse, pensii etc.), cu excepția alocațiilor achitate din mijloacele  bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau  din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate. 

 

În categoria persoanelor întreținute prevăzute la pct.9 pot fi încadrați doar frații/surorile,  deoarece, în conformitate cu prevederile art.45 alin.(1) din Codul familiei, rudenia este  legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai  multe persoane au un ascendent comun. În primul caz, rudenia este în linie dreaptă, iar în  al doilea caz – în linie colaterală. 

 

Astfel, rude de gradul II în linie colaterală sunt exclusiv frații/surorile, ascendentul comun  fiind unul sau ambii părinți. 

 

*Notă: Bunicii sunt rude de gradul II în linie dreaptă, în linie colaterală rudenia dintre  nepoți și bunici nu există. Pentru informarea adăugătoare privind gradele de rudenie vă  sugerăm examinarea acestui articol

 

Numărul de contribuabili care pot utiliza scutirea pentru una și aceeași persoană întreținută  nu este limitat prin lege, în sensul că ambii părinți pot utiliza scutirea pentru unul și același  copil, toți copiii pentru unul sau ambii părinți etc. 

 

Pentru a fi inclusă în categoria persoanelor întreținute, nu este necesară confirmarea  statutului de rezident al RM al persoanei întreținute, ci doar a persoanei ce urmează să  beneficieze de scutirea în cauză. 

 

Studiu de caz. Contribuabilul Alfa, căsătorit în a 2-a căsnicie, are un copil din prima căsnicie, unul  comun din a doua căsnicie, iar soția acestuia, Beta, mai are un copil. Unul din părinții soției nu are  venituri, iar fratele acesteia este inclus în categoria persoanelor cu dizabilități în urma unei  afecțiuni congenitale sau din copilărie și dispune doar de alocație în acest sens. Care sunt scutirile  pentru persoanele întreținute, de care pot beneficia Alfa și Beta? 

 

Ținând cont de explicațiile aduse supra, obținem:

pentru Alfa  pentru Beta
2x9000 lei scutirile pentru descendenți – 2 copii (unul din prima căsătorie și unul  comun din a 2-a) 2x9000 lei scutirile pentru descendenți – 2 copii (unul din prima căsătorie și unul comun din a 2-a)
9000 scutirea pentru descendentul soției  – un copil 9000 scutirea pentru descendentul soțului – un copil
9000 lei scutirea pentru ascendentul  soției – soacra/socru 9000 lei scutirea pentru ascendent – părinte
  19800 lei (scutirea pentru ruda de gradul II în linie  colaterală cu dizabilități în urma unei afecțiuni  congenitale sau din copilărie – fratele)
Total: 18.000  Total: 32.400 
 
 
Pentru a beneficia de scutirile pentru persoanele întreținute, contribuabilul va depune o cerere la  angajator conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit  din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile  achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile  prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697/2014., sau urmează  să depună declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit după încheierea perioadei  fiscale. 
 
_______________________________
1a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului  (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori persoană cu dizabilități în urma unei afecțiuni  congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală; 
b) are un venit ce nu depășește suma de 11280 lei anual. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie și pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate.

 

 

Ion Disculțu

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

8208 просмотры

Дата публикации:

20 Апрель /2022 08:00

Catalogul tematic

Подоходный налог | Налоговое законодательство | Освобождение на иждивенца

Ключевые слова

scutirea pentru persoana întreținută | Cod fiscal | venit impozabil

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon