Întrebarea contribuabilului: Va fi oare obligată entitatea să elibereze factura fiscală la înstrăinarea unui bun imobil aflat în construcție?

0.00 MДЛ

Întrebarea:  Va fi oare obligată entitatea să elibereze factura fiscală la înstrăinarea unui bun imobil aflat în construcție?
 
Răspunsul: Nu. La înstrăinarea unui bun imobil aflat în construcție, nu se va emite factura fiscală, însă aceasta urmează a fi prezentată la momentul apariției obligației fiscale, stabilit conform legislației în vigoare, adică la data înscrierii bunului în Registrul bunurilor imobiliare.
 
 
Răspunsul poate fi consultat și aici.
Новое
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon