Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea formularului privind activitatea desfăşurată de către nerezident sau reprezentanţa acestuia pentru perioada fiscală şi a modului de completare a formularului

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea formularului privind activitatea desfăşurată de către nerezident sau reprezentanţa acestuia pentru perioada fiscală şi a modului de completare a formularului. Proiectul hotărîrii s-a elaborat în scopul executării prevederilor art.74 alin.(4) şi art.76 alin.(5) din titlul II al Codului fiscal vizavi de regulile de impozitare a veniturilor nerezidenţilor obţinute de la alte persoane rezidente și a nerezidenţilor care au reprezentanţă pe teritoriul Republicii Moldova. Modul şi forma documentului cu privire la activitatea exercitată de către nerezidenți, specificate la alin.(4) şi (5), se reglementează de către Guvern. Actualmente, persoanele nerezidente declară veniturile obținute în Republica Moldova în baza formularelor-tip, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1395 din 08.12.2008 privind aprobarea formularelor aferente activității şi veniturilor nerezidenților şi a modului de completare a acestora (Monitorul Oficial nr.226-229/1417 din 19.12.2008) și Hotărîrea Guvernului nr.950 din 17.11.2014 pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1395 din 8 decembrie 2008 (Monitorul Oficial nr.345-351/1019 din 21.11.2014). În scopul administrării mai eficiente a veniturilor obținute de către nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova, formularul-tip (Forma NER08) „Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit” și formularul-tip (Forma NERRAP08) „Raportul privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului în Republica Moldova” au fost unificate pentru a minimiza procesul de declarare a veniturilor obținute de către nerezidenți în Republica Moldova. În acest sens, s-a elaborat și se propune spre aprobare Formularul NER-15 „Darea de seamă privind activitatea desfășurată de către nerezident sau reprezentanța acestuia pentru perioada fiscală”, care va simplifica procedura de completare și prezentare a acestuia la organul fiscal.

Data limită pentru comentarii: 28.12.2015

Fişiere Proiect Fişiere suplimentare Nota informativa Persoane responsabile Ala Bujnita, tel.:(022) 82-33-95, e-mail: ala.bujnita@fisc.md

via | particip.gov.md

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

1562 просмотры

Дата публикации:

21 Декабрь /2015 12:06

Тематика:

Налоговые новости

Ключевые слова

proiect HG | formular | activitate | nerezident | IFPS

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon