Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

În Republica Moldova, asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale face parte integrantă din sistemul public de asigurări sociale obligatorii şi constă în stabilirea unor raporturi specifice, prin care se asigură protecţia socială împotriva următoarelor categorii de riscuri profesionale: diminuarea capacităţii de muncă, pierderea capacităţii de muncă, deces ca urmare a accidentului de muncă sau a bolii profesionale. Obiectivele asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale sunt:
  • prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  • reabilitarea medicală a asiguraţilor, victime ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, precum şi recuperarea capacităţii de muncă a acestora;
  • acordarea de prestaţii şi indemnizaţii în bani.
Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999 prevede că asiguraţii au dreptul la următoarelor prestaţii şi indemnizaţii de asigurare:
  1. prestaţii pentru reabilitarea medicală;
  2. prestaţii pentru recuperarea capacităţii de muncă;
  3. prestaţii pentru reabilitarea profesională;
  4. indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;
  5. indemnizaţie pentru transferarea temporară la altă muncă;
  6. indemnizaţie de invaliditate;
  7. indemnizaţie de deces.
Prestaţiile şi indemnizaţiile indicate urmează să fie acoperite din contribuţiile de asigurări sociale achitate de angajatori. Art. 25 al legii sus menţionate prevede determinarea cuantumului contribuţiei de asigurare în funcţie de numărul accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale, gravitatea consecinţelor accidentelor de muncă şi bolilor profesionale şi volumul cheltuielilor pentru prestaţiile şi indemnizaţiile de asigurare. În realitate această prevedere a legii în prezent nu este realizată şi cheltuielile pentru prestaţii şi indemnizaţii se acoperă din contul cotei totale de contribuţii din partea angajatorului - 23 % (22% pentru sectorul agricol). Pentru a stabili cote diferenţiate de contribuţii în funcţie de riscul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale a diferitor activităţi economice este necesară reglementarea modului de determinare a respectivelor cote de contribuţii. În scopul realizării acestui deziderat a fost elaborat prezentul proiect de Norme metodologice. În ţările care aplică cote diferenţiate de asigurare de accidente de muncă şi boli profesionale există atît modalităţi de stabilire a cotelor în baza evidenţei cheltuielilor de asigurare pe ramuri, precum şi în baza unor indicatori nonfinanciari.

Data limită pentru comentarii: 31.12.2015

Fişiere Proiectul și Nota informativă Persoane responsabile Alla Ceban tel (022) 269 319 e-mail: alla.ceban@mmpsf.gov.md

via | particip.gov.md

Учреждения:

Министерство труда и социальной защиты

1563 просмотры

Дата публикации:

17 Декабрь /2015 10:21

Тематика:

Новости

Ключевые слова

proiect HG | aprobare | contributii | accidente de munca | MMPSF

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon