Proiectul hotărîrii Guvernului „Privind modul de stabilire a salariului minim pe țară”

Proiectul de hotărîre a Guvernului privind modul de stabilire a salariului minim pe țară este elaborat în scopul asigurării îndeplinirii acțiunii prevăzute la pct.11, capitol VIII din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016 și subpunctului 3.10 al pct. 3 din Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic" și „muncii la negru", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 477 din 28.06.2011. Modul de stabilire a salariului minim în Republica Moldova este reglementat prin Legea nr.1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim. Astfel, alineatul (2) al art.3 din legea indicată stabilește că cuantumul salariului minim se determină în funcție de condițiile economice concrete și de nivelul salariului mediu pe economia națională, precum și de nivelul prognozat al ratei inflației. După punerea în aplicare a legii, pentru lungi perioade de timp, cuantumul salariului minim pe țară a fost menținut la același nivel, iar la stabilirea lui nu s-a ținut cont de evoluția prețurilor de consum, puterea de cumpărare, nivelul salariului mediu pe economie sau alți indicatori.

Data limită pentru comentarii: 24.11.2015

Fişiere proiect nota Persoane responsabile Revenco Viorica 022-269313 viorica.revenco@mmpsf.gov.md

via | particip.gov.md

Учреждения:

Министерство труда и социальной защиты

2367 просмотры

Дата публикации:

11 Ноябрь /2015 12:16

Тематика:

Новости

Ключевые слова

proiect HG | salariu minim | stabilire

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon