Монитор ГНС

Agenții economici vor primi dreptul de a-și tipări independent formularele tipizate de documente primare cu regim special

La inițiativa conducerii SFS, Executivul va acorda, în viitorul imediat, agenților economici dreptul de a-și tipări independent formularele tipizate de documente primare cu regim special, precum actul de achiziţie a mărfurilor, factura de expediţie şi anexa la factura de expediţie, foaia de parcurs etc., a declarat astăzi Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu contribuabilii din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. În acest context, Ion Prisăcaru a menționat că respectiva decizie denotă creșterea încrederii fiscului față de contribuabili, pe fundalul politicilor promovate de conformare fiscală voluntară. Ion Prisăcaru a punctat că autoritatea fiscală naţională, după exemplul Suediei și a altor țări democratice, trebuie să devină o instituție prietenoasă contribuabililor, să le ofere servicii de calitate, care să fluidizeze interacțiunea dintre mediul de afaceri și SFS. Acestui obiectiv se înscriu noile politici ale autorității fiscale, un bun exemplu în acest sens fiind elaborarea Ghidului întreprinzătorului nou-înregistrat, care prevede instruirea tuturor celor care au decis să se implice în afaceri. Această categorie de contribuabili urmează să fie tratată cu maximă atenție, mai întâi instruită și informată, prin vizite fiscale, despre necesitatea conformării fiscale voluntare, și doar apoi supusă controalelor fiscale. La același subiect, Șeful SFS a specificat că autoritatea fiscală națională deține toate pârghiile legale pentru a aplica cele mai severe sancțiuni față de evazioniști. Cei care, sistematic și intenționat nu-și onorează obligațiunile față de buget, vor fi constrânși, cu aplicarea strictă a normelor legale, fie să abandoneze activitatea economică, fie să intre în cadrul legal de activitate. În cadrul întrevederii cu funcţionarii fiscali ai DAF Buiucani, Ion Prisăcaru a relevat prioritățile eforturilor de eficientizare și modernizare a SFS. Astfel, a fost menționată importanța profesionalizării continue și creșterii competențelor angajaților fiscului, un accent deosebit fiind pus pe instruirea în domeniul contabilității. De asemenea, șeful autorității fiscale naționale a indicat necesitatea de a acorda o atenție sporită acțiunilor de recuperare a creanțelor, în acest sens fiind necesare acțiuni de sechestrare a bunurilor deținute de către evazioniști etc. A fost menționat faptul că sechestrul trebuie să fie aplicat pe bunurile vandabile, funcționarii fiscali implicați în acest proces urmând să poarte responsabilitate personală pentru buna recuperare a creanțelor pe această cale. Funcționarii fiscali au mai fost informați despre Proiectul de lege privind modernizarea şi eficientizarea SFS, care presupune consolidarea statutului autorităţii fiscale, acordarea de noi drepturi şi împuterniciri, inclusiv a competențelor de anchetă fiscală, obținerea, în Chișinău, a unui sediu pentru SFS etc.

via www.fisc.md

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

4712 просмотры

Дата публикации:

25 Апрель /2014 17:27

Тематика:

Новости | Типовые формы

Ключевые слова

SFS | agenti economici | formulare tipizate | documente fiscale

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon