Монитор ГНС

Utilizarea scutirilor acordate persoanelor fizice pentru anul 2021

Politica fiscală și vamală pentru anul 2021, adoptată prin Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020, prevede unele modificări la capitolul ce ține de scutirile acordate persoanelor fizice pentru anul 2021.
 
Astfel, a fost majorată scutirea personală și scutirea suplimentară majoră cu 5% – de la  24000 lei până la 25200 lei și, respectiv, de la 18000 lei până la 18900 lei, iar scutirea pentru persoanele întreținute – cu 50%: de la 3000 lei până la 4500 lei. De asemenea, a fost anulată scutirea pentru soți în cuantum de 11280 lei.

 

Potrivit Legii nr.257/2020, se menține dreptul persoanei fizice rezidente aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal la o scutire suplimentară în sumă de 18900 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală conform art. 34 alin. (2) din CF.

 

Menționăm că, în art.33 alin.(2), sunt specificate următoarele categorii de persoane:

  1. s-au îmbolnăvit şi au suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
  2. persoanele cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
  3. părinții sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cât şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
  4. persoanele cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
  5. persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate;
  6. pensionarii-victime a represiunilor politice, ulterior reabilitate.

 

Ținând cont de faptul că scutirea pentru soț/soție a fost anulată (prin Legea 257 din 16.12.2020), începând cu 1 ianuarie 2021, angajatorul nu este în drept să aplice scutirea anulată la determinarea obligației de reținere a impozitului pe venit din salariu. Totodată, depunerea de către angajat a cererii de renunțare la aceasta nu este obligatorie, aprecierea impozitului pe venit pasibilă reținerii rămâne a fi a angajatorului.

 

Precizăm că dreptul la scutirea personală (art.33 alin.(1)) în sumă de 25200 lei o are fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901.

 

Persoanele fizice rezidente, care pe parcursul perioadei fiscale de declarare au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, sunt obligate să prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) (art.83 alin.(2) lit.a2)).

 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr.697/2014:

  • scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă la un singur loc de muncă – fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lângă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct;
  • angajatul este obligat să prezinte angajatorului anual cererea şi copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare, în cazul în care angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la anumite scutiri;
  • scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

5461 просмотры

Дата публикации:

18 Январь /2021 11:01

Catalogul tematic

Подоходный налог | Новости | Физическое лицо | Освобождение на иждивенца

Ключевые слова

scutire personala | scutirea pentru persoana întreținută | SFS | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon