image

(video) O nouă campanie socială lansată de Serviciul Fiscal de Stat „Fii onest - cere bonul de casă”

Лектор:

Marina Damaschin

Ключевые слова:

Bonul de casă | SFS | contribuabil | campanie de educatie

Serviciul Fiscal de Stat dă start unei campanii de sensibilizare a societății a bonului fiscal, dar și de atenționare a populației asupra aspectelor obligatorii ale unui bon fiscal veridic. Astfel, pînă la finele anului curent, SFS va desfășura un complex de acțiuni în cadrul căruia va fi mediatizat și un spot video social în care cetățenii sunt îndemnați să nu fie indiferenți - să solicite bonul de casă. Concomitent, în spot se atenționează asupra elementelor unui bon fiscal veridic, astel, sensibilizând cetățenii cum să distingă un bon fiscal adevărat și o notă de evidență internă. În scopul unei informări mai profunde, SFS a creat un ghid video (vezi aici) în care un specialist din cadrul SFS va relata despre elementele esențiale ale unui bon fiscal. Totodată, în cadrul campaniei SFS va organiza și desfășura ședințe de conformare benevolă cu contribuabilii din segmentul comerțului cu amănuntul, a produselor alimentare, a materialelor de construcții, din segmentul HoReCa etc. SFS va desfășura și un șir de acțiuni de monitorizare a segmentelor enumerate anterior. Astfel, în scopul sensibilizării populației, SFS vine cu detalii cu referire la regulamentul de exploatare a echipamentelor de casă şi de control. Potrivit Anexei nr. 3 la HG nr.141/2019, pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (la efectuarea decontărilor băneşti în numerar şi/sau prin alt instrument de plată pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sînt obligaţi să utilizeze echipamentul de casă şi de control, eliberînd cumpărătorilor bonurile de casă/documentele fiscale emise de aceștia. Totodată, potrivit pct. 17 din Regulamentul menționat se interzice utilizatorilor echipamentelor de casă şi de control să înmîneze plătitorilor documente care atestă încasarea/plata în numerar, altele decît bonurile de casă/documentele fiscale sau bonurile de plată. Astfel, bonul de casă/documentul fiscal este compus din trei părţi obligatorii: 1) partea superioară sau antetul bonului – invariantă pentru toate bonurile de casă/documentele formate de un echipament de casă şi de control, care, de regulă, conţine date despre utilizatorul echipamentului de casă şi de control; 2) partea de mijloc sau corpul bonului – variabilă care conţine date despre vînzarea (bunuri, servicii, lucrări) curentă, înregistrată în echipamentul de casă şi de control; 3) partea inferioară – invariantă pentru toate bonurile de casă/documentele fiscale formate de un echipament de casă şi de control, care, de regulă, conţine date de identificare a echipamentului de casă şi de control folosite de utilizatorul acesteia. Concomitent, acesta conţine obligatoriu elemente generale pentru toate domeniile de activitate şi specifice în funcţie de domeniul de activitate. Prin urmare, pentru activitățile de comerț și prestarea serviciilor bonul de casă/documentul fiscal conține următoarele elemente obligatorii: Serviciul Fiscal de Stat face apel către toți cetățenii să nu rămână indiferenți și să solicite bonul de casă, astfel sporind bunăstarea societății!
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon