image

(video) Trecerea ceasurilor maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la ora de iarnă

Лектор:

Lilia Bucicovschi

Ключевые слова:

MCC | ghid | videoghid

Сonform prevederilor pct. 8 lit.e) din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141 din 27 februarie 2019, contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze maşini de casă şi control cu memorie fiscală (MCC) în stare de funcţionare. Una din cerinţele în care MCC se consideră în stare de funcţionare este dacă aceasta imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcând devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară /iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs).
Ţinând cont de faptul că, la 24 octombrie 2020, Republica Moldova trece la ora de iarnă, până la 20 noiembrie 2019 contribuabilii urmează să se conformeze prevederilor legale prin modificarea orei la MCC, în caz contrar acestea se vor considera defectate. În conformitate cu art. 2931 alin. (1) din Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, exploatarea MCC fără memorie fiscală, defectate, nesigilate/neînregistrate de/ la Serviciul Fiscal de Stat sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică cu prestatorul autorizat se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale (900 lei - 1500 lei), aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Menționăm că trecerea ceasurilor mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală la ora de iarnă/ vară să efectuează în conformitate cu instrucțiunile de exploatare a mașinilor de casă și de control.
Totodată, oferim ghiduri video cu privire la trecerea ceasurilor mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală la ora de iarnă/vară. " " "
via | www.sfs.md

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon