Вопросы и ответы

15. (8.2.7.4) .Sunt obligaţi să prezinte darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova producătorii agricoli-posesori de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în procesul tehnologic, care sunt scutiţi de plata taxei?

Da, agenţii economici producători agricoli-posesori de vehicule înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în proces tehnologic (care, reieşind din prevederile art. 2 alin. 2 al Legii pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal nr. 317-XVI din 02.11.2006, sunt scutiţi de plata taxei), sunt obligaţi să prezinte darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, deoarece beneficierea de scutiri acordate de legislaţia fiscală sau de alte legi, nu scuteşte contribuabilii de obligaţiunea calculării taxei şi prezentării dării de seamă respective. Dacă producătorii agricoli-posesori de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în procesul tehnologic, sunt înregistraţi sub formă de întreprinzători individuali, gospodării ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, aceştia sunt obligaţi să prezinte o dare de seamă fiscală unificată, care cuprinde şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon