Вопросы и ответы

(28.27.13) Persoana fizică se loghează pe site-ul administrat de către nerezident utilizând autentificarea prin intermediul telefonului mobil cu prefixul Republicii Moldova?

....şi beneficiază de serviciile acestui nerezident prin intermediul acestui dispozitiv electronic . Achitările aferente acestor procurări se efectuează cu cardul eliberat de către o instituție financiară înregistrată într-o țară terță. Cum în această situație urmează a fi apreciat locul aflării persoanei fizice ce beneficiază de serviciile subiectului impunerii în cadrul „e-Commerce VAT”?

Potrivit prevederilor art.111 alin.(5) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor prevăzute la art.95 alin.(11), prestate de către nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova pentru persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător, se consideră Republica Moldova dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) reședința persoanei fizice este în Republica Moldova;

b) sediul instituției financiare în care este deschis contul utilizat pentru achitarea serviciilor sau sediul operatorului de mijloace financiare electronice, prin intermediul căruia are loc achitarea, este în Republica Moldova;

c) adresa în rețea (IP) a dispozitivului utilizat de către cumpărător pentru procurarea serviciilor este în Republica Moldova;

d) prefixul telefonic de țară utilizat pentru procurarea sau achitarea serviciilor este atribuit Republicii Moldova.

Prin urmare, reieșind din faptul că dispozitivului (telefonul mobil) utilizat de către cumpărător pentru procurarea serviciilor deține prefixul telefonic şi adresa în rețea (IP) al Republica Moldova, locul livrării a serviciilor în cauză se consideră a fi Republica Moldova.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

915 просмотры

Дата публикации:

26 Октябрь /2020 07:54

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon