Вопросы и ответы

(29.1.7.8.3) Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei agricole unui agent economic – persoană juridică sau unei gospodării ţărăneşti (de fermieri), întreprinderii individuale de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător?

În conformitate cu prevederile art.901 alin.(35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 6% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

   Astfel, la momentul achitării persoanei fizice pentru livrarea producţiei agricole menționate, agentul economic (persoana juridică sau gospodăria ţărănească (de fermier), întreprinzătorul individual) va reține un impozit în mărime de 6%.

   (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.257 din 16.12.2020 în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019)

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

759 просмотры

Дата публикации:

26 Февраль /2021 07:53

Тематика:

Подоходный налог | Налоговое законодательство | Физическое лицо

Ключевые слова

regim fiscal | impozit pe venit | producție agricolă | agent economic | persoana fizică | activitate de intreprinzator

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon