Вопросы и ответы

Scutirea pentru persoana întreținută care a primit bani moștenire

În cazul în care persoana întreținută a obținut o moștenire în mărime de 25 000 de lei, va avea dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută reglementată la art. 35 din Codul fiscal?

În conformitate cu art. 35 alin. (1) și (2) din Codul fiscal (CF) contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 4500 de lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe și accentuate, pentru care scutirea constituie 18 900 de lei anual.


Persoană întreţinută este persoana care întrunește toate cerinţele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma de 11 280 de lei anual. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie și pentru
persoanele cu dizabilităţi severe și accentuate.

Totodată, potrivit pct. 32 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 693/2018, în cazul scutirii pentru persoanele întreţinute se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obţinute de către persoanele întreţinute (atât cele impozabile, cât și cele neimpozabile) atât din sursele aflate în RM, cât și din orice surse aflate în afara Moldovei, cu excepţia sumei alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie și pentru persoanele cu dizabilităţi severe și accentuate.


Potrivit art. 20 lit. i) din CF patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova cu titlu de moștenire se consideră sursă de venit neimpozabilă.


Astfel, în speța examinată, contribuabilul va pierde dreptul la scutiri pentru persoanele întreţinute, deoarece venitul obținut de persoana întreținută depășește suma de 11 280 de lei anual, în așa fel nerespectându-se cerințele stipulate în art. 35 din CF.


În această ordine de idei menționăm că contribuabilul, care a pierdut dreptul la scutirea pentru persoanele întreținute, potrivit pct. 22 și 25 din Regulament cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697/20141 , va prezenta angajatorului, în termen de 10 zile, de la data efectuării schimbării, o nouă cerere prin care va exclude dreptul la scutirea pentru persoanele întreținute, iar, după caz, va prezenta Serviciului Fiscal de Stat (SFS) nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18). 

______________

1 Potrivit pct. 22 și 25 din Regulament cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, Hotărârea Guvernului nr. 697/2014 dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte angajatorului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexând documentele justificative corespunzătoare.

Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care angajatul:
1) obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi;
2) pierde dreptul sau renunţă benevol la scutirea pentru soţ (soţie) ori la scutirile pentru persoanele întreţinute;
3) obţine sau pierde dreptul la scutirea personală majoră prevăzută la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal;
4) își schimbă numele și/sau Codul fiscal.

Angajatul pierde dreptul la scutire pentru persoana întreţinută dacă aceasta a obţinut venit în mărime ce depășește suma specificată la art. 35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

author icon

Жана Гричюк

Monitorul fiscal FISC.md nr.7 (70) 2021


Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2525 просмотры

Дата публикации:

20 Апрель /2022 08:02

Catalogul tematic

Налоговое законодательство | Физическое лицо | Освобождение на иждивенца

Ключевые слова

scutire | moştenire | persoana întreţinută

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon