Новости

Raportul conducerii în AEÎ. Conținutul și particularitățile întocmirii

Raportul conducerii Asociației de Economii și Împrumut (AEÎ) reprezintă o sursă de informații autentică privind situațiile financiare anuale ale asociației, a sucursalelor acestora și furnizează informații suplimentare utilizatorilor și beneficiarilor acestora. Raportul în cauză oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței activităților AEÎ, corelată cu analiza indicatorilor financiari și nefinanciari relevanți.

 

În scopul oferirii persoanelor responsabile din cadrul AEÎ a unui suport în vederea întocmirii raportului conduceri, în în ediția din iunie a „monitorului fiscal FISC.md”, este publicat articolul „Conținutul și modul de întocmire a raportului conducerii în Asociațiile de Economii și Împrumut – model”, elaborat de către Vasile Bucur și Valeriu Iașan, din care deținătorii unui abonament al publicației vor putea afla că în raport urmează a fi prezentați indicatorii utilizați pentru evaluarea atât a activității de bază, cât și a celei secundare, alături de alte operațiuni ale AEÎ, se analizează impactul acestora asupra situațiilor financiare.

 

În plus, raportul conducerii include o analiză a principalelor evoluții din situațiile financiare și din rapoartele speciale pe durata perioadei de gestiune. Acestea includ informații despre capitalul și sursele financiare ale AEÎ, descrierea mediului de risc în care operează ele, expunerea la riscuri, precum și politicile de gestionare aferente. Suplimentar, raportul conducerii descrie obiectivele strategice, activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării și oferă informații despre protecția mediului și oportunitățile de dezvoltare profesională ale angajaților.

 

Pentru a aduce mai multă claritate la acest capitol, autorii prezinta un model al raportului conducerii întocmit la 31.12.2023 în baza indicatorilor de bază privind activitatea unei AEÎ.

 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

377 просмотры

Дата публикации:

05 Июнь /2024 07:57

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

utilizatori | beneficiar | asociatii de economii și împrumut | procesul de raportare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon