Arhiva noutăți
04
04 2020
81

Contabilului, cu recunoștință

Stimați contabili,
Cu ocazia marcării sărbătorii profesionale – Ziua Contabilului, P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” Vă adresează cele mai calde și sincere urări de bine, dorindu-vă multă sănătate, ambiție, noi oportunități de dezvoltare și realizări pe măsura așteptărilor.

Incontestabil, Dvs vă revine importanta misiune în susținerea economiei naționale prin aplicarea corectă a normelor legislative și în acest context, ne exprimăm convingerea că P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” rămâne a fi pilonul informațional de bază în activitatea pe care o desfășurați. Vom continua să vă fim punct de sprijin, oferindu-Vă tot suportul în procesul de familiarizare a noutăților din domeniul fiscal, contabil și vom interveni cu răspunsuri acolo unde există semne de întrebare.

Detalii
03
04 2020
191

CNAS a transferat pentru plată beneficiarilor circa 155 mil. lei

Astăzi, 3 aprilie, Casa Naţională de Asigurări Sociale a transferat prestatorilor de servicii de plată ajutorul destinat beneficiarilor pentru perioada rece a anului în sumă de 98,5 mil. lei. De asemenea, a fost efectuat şi transferul pentru ajutorul social în marime de 39,4 mil. lei.

Reamintim că, conform normelor legislative, plata ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează pentru luna precedentă de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar.
Detalii
03
04 2020
127

IPC18: declararea concediilor de odihnă nefolosite

Angajatul întreprinderii, aflându-se în concediu de odihnă anual în anul 2019 (iulie — august), a fost rechemat în luna august cu 7 zile înainte de finalizarea acestuia. În anul 2019 persoana nu a solicitat utilizarea zilelor de concediu nefolisit. În luna aprilie 2020, începând cu data de 6 a lunii, angajatul a solicitat cele7 zile de concediu nefolisit din anul 2019. Cum urmează să reflectăm corect această perioadă în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18?

Potrivit art.122 alin. (3) al Codului muncii, în caz de rechemare, salariatul trebuie să folosească restul zilelor din concediul de odihnă după ce a încetat situaţia respectivă sau la o altă dată stabilită prin acordul părţilor în cadrul aceluiaşi an calendaristic. Dacă restul zilelor din concediul de odihnă nu au fost folosite din oricare motive în cadrul aceluiaşi an calendaristic, salariatul este în drept să le folosească pe parcursul următorului an. Prin urmare, persoana este în drept să utilizeze zilele nefolosite în anul 2019 pe parcursul anului 2020.

Cu referire la reflectarea situației respective în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18 informăm că, în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate aprobat prin anexa nr. 9 la Ordinul Ministerului Finanțelor 126/2017, este prevăzut codul categoriei 155 „persoană care a prelungit concediul de odihnă anual”.
Categoria respectivă prevede declararea perioadelor în care persoana nu a activat, aflându-se în concediu de odihnă neutilizat fără plată. Astfel, în col. 9 din tabelul nr. 3, unde este prevăzut declararea fondului de retribuire a muncii, se va indica zero. Respectiv, zero și în coloanele destinate contribuțiilor de asigurări sociale, deoarece, reieșind din prevederile aceluiași articol din Codul muncii, salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în unitate. În acest caz, salariatul nu restituie indemnizaţia pentru zilele de concediu nefolosite.

Retribuirea muncii salariatului rechemat din concediul de odihnă anual se efectuează în bază generale. Prin urmare, în perioada de rechemare, angajatul a beneficiat și de salariu, și de indemnizația de concediu, iar ulterior va utiliza doar zilele neplătite.
Prin urmare, perioada declarată cu codul 155 Perioada declarată va fi cea în care persoana s-a aflat efectiv în concediu prelungit fără plată. Totodată, informăm că categoria 155 nu poate fi declarată în perioadele anterioare sau posterioare lunii de gestiune. Adică, vom declara acest cod strict în luna în care persoana a utilizat concediul nefolosit.
Adițional informăm că, codul 155 mai poate fi utilizat și în cazurile în care angajatul s-a aflat în concediu de odihnă nefolisit din motivul survenirii incapacității temporare de muncă în perioada concediului de odihnă anual.

Conform indicațiilor stipulate în pct. 32 din Hotărârea Guvernului 108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și a altor prestații de asigurări sociale, dreptul la indemnizațiile prevăzute la pct. 12 lit. a) și b) și pct. 37 lit. a) se acordă în cazul în care incapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă anual plătit (de bază sau suplimentar). Concediul anual de odihnă se prelungește cu durata incapacității de muncă care a survenit în timpul concediului.

Prin urmare, dacă angajatul, aflându-se în concediu de odihnă anual, în perioada dată s-a îmbolnăvit, ulterior acesta are dreptul la prelungirea concediului de odihnă anual cu perioada în care s-a suprapus perioada incapacității temporare de muncă cu perioada concediului de odihnă anual. Angajatul este în drept să solicite acest concediu imediat după expirarea concediului de odihnă anual sau în altă perioadă până la finele anului calendaristic, sau, după cum am menționat anterior, în anul calendaristic următor.

Revenind la întrebarea adresată, contabilul va declara în luna aprilie 2020, în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18, următoarele perioade:
01.04.2020–05.04.2020 – cu sodul 101 și suma fondului de retribuire a muncii pentru perioada dată;
06.04.2020 – 12.04.2020 – cu codul 155 cu fondul de retribuire a muncii zero;
13.04.2020 – 30.04.2020 – cu codul 101 și suma fondului de retribuire a muncii pentru perioada respectivă.
03
04 2020
692

Serghei Pușcuța: conștientizăm perioada dificilă pe care o traversează antreprenorii

Ajutorul de șomaj va fi majorat până la 2775 lei, ceea ce este echivalent cu mărimea salariului minim garantat în RM. Totodată, în perioada stării de urgență, toți cetățenii Republicii Moldova care revin în țară, vor putea beneficia de ajutorul de șomaj în mărime de 2775 lei, fiind extinse categorile beneficiarilor de această prestație.

Detalii suplimentare aferente măsurilor de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență, aprobate prin asumarea răspunderii Guvernului, au fost aduse de ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, în cadrul unui briefing.
Detalii
03
04 2020
1033

Sistarea activității de antreprenoriat pe perioada stării de urgență și controlul de stat al acesteia

Odată cu declararea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie – 15 mai 2020, Comisia pentru Situații Excepționale a RM (în continuare – Comisia) este în drept să emită dispoziții prin care se stabilește un regim special de lucru pentru toate entitățile.

Dispozițiile Comisiei sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul RM.
Detalii
03
04 2020
66

Desfășurarea în baza patentei de întreprinzător a activității de publicitate în locurile publice

Poate fi desfășurată activitatea de plasare și difuzare a publicității pe placarde în locurile publice în baza patentei de întreprinzător, prevăzută de pct. 2.29 al anexei la Legea nr. 93 din 15.09.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Legea nr. 93/1998), și anume „Scrierea placardelor, filmelor netirajate, amenajarea vitrinelor, reclamatelor, prezentarea artistică”?
Detalii
03
04 2020
329

Suprapunerea perioadelor de muncă și incapacitate temporară de muncă

Unul din angajaţii întreprinderii s-a aflat în incapacitate temporară de muncă cu un caz de boală obişnuită în perioada 10-18 martie 2020. La prezentarea certificatului de concediu medical, s-a constatat că este indicată data începerii concediului medical 9 martie — ultima zi în care persoana a activat înainte de plecarea în concediul medical. Ulterior am fost informaţi de către angajat că îmbolnăvirea a survenit la finele zilei, după orele de program şi acesta s-a adresat la instituţia medicală după ziua de muncă. Cum urmează de calculat indemnizaţia de incapacitate temporară de muncă în cazul în care data începerii incapacităţii temporare de muncă se suprapune cu ziua în care persoana a activat? Cum urmează de reflectat situaţia dată în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18?
Detalii
03
04 2020
271

Impozitarea achiziționării producției agricole de la persoana fizică ce desfășoară activitate independentă

Întreprinderea de Stat de Alimentație Publică „X” a achiziționat pe parcursul lunii producție agricolă (de exemplu: cartofi) de la o persoană fizică ce desfășoară activitate independentă. Apare oare obligația ca instituția publică să supună impozitării plățile menționate cu 5% potrivit art. 901 alin. (35) din Codul fiscal (CF) sau veniturile menționate se vor impozita conform cap. 102 din CF?
Detalii
03
04 2020
319

Condițiile beneficierii de tarif redus la calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de către angajatorii din domeniul agriculturii

În ce condiții angajatorii din agricultură beneficiază de tariful redus la calcularea contribuțiilor de asigurări sociale?

Categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele și termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999.
Detalii
03
04 2020
1029

BNS despre prezentarea Situațiilor financiare și efectuarea auditului obligatoriu

Biroul Național de Statistică vine cu precizări asupra din unor prevederi incluse în Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova ce țin de prezentarea de către entități a Situațiilor financiare pentru anul 2019, termenul limită de prezentare al cărora, până la declararea stării de urgență, fiind stabilită data de 30 aprilie. BNS amintește tuturor contribuabililor că acest termen a fost extins până la 29 mai 2020.

Totodată, pentru anul 2019 NU sunt supuse auditului obligatoriu Situațiile financiare ale entităților mijlocii şi mari, precum și situațiile financiare consolidate ale grupurilor.
Detalii