Arhiva noutăți
12
10 2019
40

Экономические перспективы Европы светлее, чем кажется?

ЛОНДОНВ течение года, прошедшего с начала эскалации президентом США Дональдом Трампом торговой войны с Китаем, политиков и финансовые рынки крайне беспокоили возникшие угрозы для экономики обеих стран. Но реальная угроза этого конфликта для глобальной экономики связана с другими странами мира.

Вопреки всем ярким заголовкам о том, как торговая война провоцирует рецессию в США или даже некий коллапс в Китае и в соседних азиатских странах, последние данные экономической статистики показывают совершенно иную картину: показатели экономики США и Китая вполне приличны и соответствуют тенденциям, которые сформировались ещё до эскалации торговой войны. А главной жертвой стал невинный наблюдатель – Европа.

Detalii
12
10 2019
44

Efectuarea controalelor la rezidenții Zonelor economice libere

Zonele economice libere (ZEL), sau altfel zis, zonele antreprenoriatului liber, conform Legii cu privire la zonele economice libere nr. 440-XV din 27.07.2001 (Legea nr. 440/2001), sunt părţi ale teritoriului vamal al RM, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni și străini sunt permise, în regim preferenţial, genuri ale activităţii de întreprinzător, în condiţiile legii.
Detalii
11
10 2019
50

Prevenirea ilegalităților din domeniul transportului de pasageri

Angajații Serviciului Fiscal de Stat de comun cu cei de la Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Patrulare au descins astăzi, 11 octombrie 2019, în mai multe locații din raza mun. Chișinău pentru a verifica conformarea transportatorilor auto de pasageri în regim de taxi la legislația fiscală. Acțiunea face parte din cadrul operațiunilor ordinare desfășurate cu regularitate, care au drept scop combaterea activității ilicite și a evaziunii fiscale.

Astfel, agenții de patrulare au tras pe dreapta zeci de mașini de taxi, iar angajații fiscali și cei de la ANTA au verificat dacă aceștia dispun de actele necesare pentru acest gen de activitate și dacă nu au alte abateri de la legislație.
Detalii
11
10 2019
56

В Таможенной службе будет проводиться аудиозапись собеседования с кандидатами в сотрудники

В пятницу, 11 октября, в «Monitorul oficial» были опубликованы и вступили в силу изменения в Приказ об утверждении положения о замещении на конкурсной основе должности в Таможенной службе, которые уточняют процедуру проведения собеседования кандидатов на занятие вакансий в этом учреждении.

В частности, предусмотрено, что с согласия кандидата конкурсная комиссия будет регистрировать аудиозапись собеседования.
Detalii
11
10 2019
37

Peste 12,7 mii de cetățeni au primit semnături electronice de la CTIF

Semnătura electronică devine tot mai solicitată de către cetățenii din țara noastră. În nouă luni ale anului curent, numărul persoanelor fizice care au primit semnături electronice de la Centrul de înregistrări al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a crescut, față de aceeași perioadă a anului 2018, cu 11,6% și a depășit cifra de 12,7 mii. În acest răstimp, numărul persoanelor fizice care și-au reînnoit certificatul cheii publice a constituit 11,2 mii.

Datele Centrului de înregistrări al CTIF arată că, în perioada de referință, numărul persoanelor fizice și juridice care au primit semnături electronice eliberate de instituție a sporit față de nouă luni ale anului trecut cu 7,6% și a depășit 15,3 mii. Conform situației din 30.09.2019, numărul total al persoanelor fizice și juridice care dețin semnături electronice eliberate de CTIF constituie peste 22,8 mii.
Detalii
11
10 2019
561

Noul sistem de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale

Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice noul Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale (în continuare – Regulament). În continuare urmează să analizăm principalele modificări propuse la Regulament care au drept scop să aducă claritate și simplitate în procesul de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale.

În rezultatul ultimelor modificări și completări operate la Codul fiscal nr.1163/1997 (CF), prin care s-a exclus clasificarea mijloacelor fixe pe categorii de proprietate, amortizarea urmând a fi calculată pentru fiecare obiect separat, prin utilizarea metodei liniare, s-a impus necesitatea elaborării unui nou sistem de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale. Noul sistem de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale vine să simplifice metodologia de calcul și, totodată, să faciliteze munca contabililor.
Detalii
11
10 2019
86

ОГСС при восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника

В августе 2019 г. по решению судебной инстанции я был восстановлен на работе за незаконное увольнение. Суд предписал работодателю выплатить мне компенсацию в размере моей средней заработной платы за весь период вынужденного отсутствия на работе, который длился более двух лет (столько шел судебный процесс). А недавно мне сказали, что за это время у меня отсутствует страховой стаж. Разве действующее законодательство не предусматривает его обеспечение восстановленным работникам?
Detalii
11
10 2019
30

Prioritățile de finanțare a Comitetelor sectoriale pot fi stabilite de MSMPS

Cofinanțarea proiectelor desfășurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională ar putea fi majorată de la 10% la 15%, cu scopul creșterii angajamentului sectorial. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul unei hotărârii a Executivului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională.

Finanţarea proiectelor se face în baza selecţiei de oferte, care se organizează o singură dată în cadrul unui exerciţiu financiar şi este anunţată pe pagina-web oficială a MSMPS nu mai târziu de data de 1 august pentru anul financiar următor.
Detalii
11
10 2019
44

Contabilitatea în export-import

Acest curs este pentru tine, dacă ai întrebări legate de calcularea corectă și declararea drepturilor de import şi export.

Înregistrează-te aici

La curs vei învăța:
• Legislația și baza documentară a activităţii de comerţ exterior şi subiecţii acesteia;
• Aplicații practice și de calculare a drepturilor de import;
• Exemple concrete și tehnici care îți vor ușura munca în acest domeniu.
Detalii
11
10 2019
147

Despre plata intermediară a dividendelor

Situația I

Este în drept Societatea cu răspundere limitată să distribuie preliminar profitul anului de gestiune asociaților săi? Care este corectitudinea achitării prealabile a impozitului pe venit în cazul repartizării dividendelor? Ce obligații fiscale apar în cazul dat?
Detalii