Arhiva noutăți
21
01 2021
140

SFS: rezultatele conformării persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile

Serviciul Fiscal de Stat continuă măsurile de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile ce țin de obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.
 
Urmare a acțiunilor întreprinse pe parcursul anului 2020, au fost identificate 4644 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile, dintre care 439 nu s-au conformat prevederilor legale, în privința lor fiind calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 260 mii lei, penalități – 13,4 mii lei și amenzi – 74,2 mii lei.

Detalii
21
01 2021
370

(29.1.6.3.20) Cum urmează a fi raportată informația privind persoanele întreținute în Anexa la Forma IALS18?

 În conformitate cu art.92 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.6918 şi art.88–91, cu excepţia impozitului reţinut pentru câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive în partea în care valoarea câştigurilor nu depăşeşte scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă (Forma IALS18), în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. 


Detalii
21
01 2021
354

Применение ККО при получении аванса

Предприятие обжаловало в суде результаты контрольной закупки, в ходе которой налоговые служащие установили, что предприятие не использует ККО при расчетах наличными и наложили штраф. Представитель налогоплательщика (предприятие оказывает кадастровые услуги) потребовал отменить решение Государственной налоговой службы о наложении штрафа.
 
Он настаивал, что сотрудники ГНС не проводили контрольную закупку. Инспекторы оставили в офисе 800 леев. Тот факт, что на предприятии оставлены деньги, еще не подтверждает, что предприятие обязалось оказать услуги. Кроме того, рядовой сотрудник (оценщица) не имела права принимать заказы, а правом заключения договоров и выписки налоговых накладных обладает только управляющий кадастровой фирмы.
Detalii
21
01 2021
319

Dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică

Agenția Achiziții Publice reamintește că, în conformitate cu pct. 24 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016, autoritatea contractantă este obligată să elaboreze şi să prezinte anual, până la data de 1 februarie a anului următor, o dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă.
 
 
Darea de seamă întocmită și semnată se va expedia Agenției Achiziții Publice prin poșta electronică  la adresa de e-mail: bap@tender.gov.md.

Detalii
21
01 2021
89

Soldul creditelor și depozitelor, în creștere

La sfârșitul lunii noiembrie 2020 soldul creditelor în economie a constituit 48 mld. lei și a sporit cu 9% faţă de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2019, denotă datele din Informația operativă cu privire la evoluția social-economică a RM publică de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Soldul creditelor în monedă națională a demonstrat o creștere cu 13,7% față de noiembrie 2019, iar a celor în valută străină – cu 1,5%.
 
Conform datelor oficiale, în portofoliul de credite acordate cea mai mare pondere  (23,7%) revine creditelor direcționate în sectorul comerțului, urmate de cele pentru procurarea/construcția imobilului (17,2%), de consum (16,8%), în sectorul agriculturii (8,2%) și industriei alimentare (8,1%).

Detalii
21
01 2021
161

Cine este scutit de taxa de stat în litigiile de muncă

Conform art. 85 alin. (1) lit. a) din Codul de procedure civilă, de taxă de stat pentru judecarea cauzelor civile se scutesc reclamanţii în acţiunile de reintegrare în serviciu, de revendicare a sumelor de retribuire a muncii şi în alte revendicări legate de raporturile de muncă.
 
Totodată, conform art. 4 alin. (1) pct. 1 al Legii taxei de stat nr. 1216/1992, sunt scutiţi de plata taxei de stat în instanţele judecătoreşti reclamanţii – persoane fizice – în acţiunile de încasare a sumelor retribuirii muncii şi alte cerinţe legate de activitatea de muncă.

Detalii
21
01 2021
193

Regimul TVA al vinului prin prisma art.96 lit.b)

Urmează a fi aplicate prevederile art.96 lit.b) din Codul fiscal, conform căruia se stabilește cota redusă TVA, în mărime de 12%, la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a CAEM, pentru vin?
 

Detalii