Arhiva noutăți
17
02 2018
3428

Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18

Prin ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 236 A din 13.12.2017, în scopul structurării informaţiei declarate în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate Forma IPC 18 (IPC 18), a fost aprobat Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare — Clasificator), publicat în Monitorul Oficial nr. 441- 450 din 22.12.2017.

Spre deosebire de Clasificatorul utilizat la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate, Forma REV 5, Clasificatorul elaborat în scopul completării IPC 18 include doar acele categorii care la etapa actuală urmează a fi utilizate de către angajatori în procesul de completare a IPC 18. Propunem în continuare o descriere a categoriilor, modul de declarare a cărora în IPC 18 necesită unele explicaţii suplimentare sau diferă de utilizarea acestora la completarea declaraţiei REV 5.
Detalii
17
02 2018
51

Угроза социальных сетей для общества и безопасности

МЮНХЕН – Нынешний момент в мировой истории – болезненный. Открытые общества переживают кризис, а различные формы диктаторских и мафиозных государств, примером которых служит Россия Владимира Путина, находятся на подъёме. В США президенту Дональду Трампу хотелось бы создать собственное мафиозное государство, но он не может этого сделать, потому что конституция и другие государственные институты, а также активное гражданское общество не позволят подобного.

Однако под вопросом оказалось не только выживание открытого общества; речь идёт о выживании всей нашей цивилизации. Во многом это связано с появлением руководителей, подобных Ким Чен Ыну в Северной Корее и Трампу в США.
Detalii
17
02 2018
9412

IPC18: Tabelul 2, Modificarea relaţiilor de muncă

Începând cu data de 01.01.2018, raportul privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (formularul MED08) şi listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate (formularul 2-03/l), vor fi parte integrantă a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (formular tipizat IPC 18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 04.10.2017.
Detalii
17
02 2018
2760

IPC18: Particularități de completare a tabelului nr.1

În tabelul nr.1 din Darea de seamă (Forma IPC18) se declară suma venitului achitat în folosul angajaților, altor persoane fizice pentru serviciile prestate sau lucrările executate şi, respectiv, suma impozitului reţinut din acesta (impozitul pe venit din salarii, impozitul pe venit reţinut la sursa de plată), precum şi primele de asigurare obligatorii de aistență medicală calculate de angajator şi reţinute de la angajat.
Detalii
17
02 2018
9949

IPC 18: Unele aspecte ce ţin de completarea tabelului nr. 3

Începând cu 01.02.2018, angajatorii vor fi obligaţi să prezinte datele care se conţineau în declaraţiiie persoanelor asigurate Forma REV 5 şi declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale Forma BASS, către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate Forma IPC 18 (în continuare darea de seamă IPC 18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octombrie 2017.
Detalii
16
02 2018
262

Пособие по материнству лиц, работающих по ИТД и одновременно осуществляющих предпринимательскую деятельность

Две работницы, работающие по индивидуальному трудовому договору (ИТД), заключенному на неопределенный срок, в ближайшее время должны уйти в декретный отпуск. В то же время, одна из них является обладателем предпринимательского патента (ПП), приобретенного на два года, а вторая — учредителем индивидуального предприятия (ИП). Так как они были застрахованы по месту работы, фиксированные суммы взносов ОГСС и ОМС ими не уплачиваются. Соответственно, они застрахованы только по месту работы. Во время декретного отпуска они работать на основании ИТД не будут, однако планируют продолжать предпринимательскую деятельность. Будут ли они иметь право на пособия по материнству в этом случае? А если работницы были бы работающими по ИТД пайщиками ООО, или акционерами АО ?
Detalii
16
02 2018
290

Tichetele de masă sau hrana asigurată a anagajaților?

Două facilități acordate de patron angajaților – hrana asigurată şi tichetele de masă — au fost prezentate și analizate în cadrul seminarului cu genericul Nouătăți legislative 2018 – principalele provocări pentru entități , organizat de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova.

Cheltuielile pentru hrană asigurată a angajaților au fost reglementate prin Hotărîrea Guvernului nr.144 din 26.02.2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul,
Detalii
16
02 2018
1634

Factura fiscală: instrucţiunea de competare, modificată

În Monitorul Oficial de astăzi, 16 februarie, este publicat Ordinul nr.39 al ministrului Finanţelor din 5 februarie 2018 cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia. Oferim documentul în versiunea originală.

ORDIN cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017
Detalii
16
02 2018
328

И снова о патентах на розничную торговлю

Группа депутатов предлагает разрешить до конца 2022 г. предпринимательскую деятельность на основе патентов для некоторых видов торговли. Речь идет о розничной торговле с лотков, прилавков, из палаток, киосков (ларьков), павильонов и автомашин, а также реализации пищевых продуктов и скоропортящихся товаров отечественного производства при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований их складирования, хранения и реализации. Соответствующая законодательная инициатива зарегистрирована на этой неделе в парламенте.

Осуществление указанных видов деятельности, согласно действующей редакции Закона о предпринимательском патенте, разрешена только до 31 декабря 2018 г. и только патентообладателям, обладающим по состоянию на 31 декабря 2016 г.
Detalii
16
02 2018
257

Сроки регистрации НКО сократятся вдвое

Законопроект, предусматривающий расширение полномочий Агентства публичных услуг, деятельность которого должна упростить доступ физических и юридических лиц к государственным услугам, был рассмотрен на вчерашнем заседании парламента. Еще при учреждении агентства говорилось, что новая структура, созданная при Правительстве, будет перенимать функции других ведомств, в том числе по регистрации и ведению учета различных субъектов, независимо от статуса, формы организации и задач. В результате поглощения агентством в прошлом году Регистрационной палаты, к нему перешли также функции по регистрации и учету экономических субъектов.
Detalii