Arhiva noutăți
18
09 2020
695

IPC18: declararea zilelor de odihnă premergătoare concediului anual

Datele de 1 şi 2 august 2020 au fost zile de sâmbătă şi duminică. De pe data de 3 august, angajatul întreprinderii a plecat în concediu ordinar plătit până la finele lunii august. Este necesar ca zilele de 1 şi 2 să fie declarate în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18 și cu ce categorie?
 
În Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, aprobat prin anexa nr. 9 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126/2017,   este prevăzută  Categoria 171 „zile de odihnă şi sărbătoare”, care are scopul de a indica motivul lipsei venitului asigurat al persoanelor angajate în anumite perioade.
Detalii
18
09 2020
64

e-TAXCON’20: deductibilitatea, colaborarea cu contribuabilii și tendințele în impozitarea economiei digitale

Criza pandemică a provocat pierderi la nivelul economiei locale și internaționale, dar, în același timp, a accelerat dezvoltarea comerțului electronic. Provocările cauzate de COVID-19 la capitolul fiscalitate și digitalizare a administrațiilor fiscale au fost puse în discuție în cea de-a doua zi a Conferinței internaționale e-TAXCON’20, organizată de AmCham Moldova.
 
Pentru aplicarea corectă a legislației fiscale, trebuie să existe o colaborarea permanentă și eficientă între autoritatea fiscală și contribuabili, a menționat directorul Serviciului Fiscal de Stat, Ludmila Botnari, care  s-a referit la aspectele importante ce vizează deductibilitatea cheltuielilor, dar și la cele mai frecvente erori depistate în cadrul controalelor fiscale.

Detalii
18
09 2020
149

(29.2.7.2) Сum se restituie suma impozitului pe venit achitată în plus de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător?

În conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor cînd legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului se face în modul şi în termenele stabilite la art. 175 numai dacă acesta nu are restanţe.

 

      Conform alin. (21) din articolului menționat, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începând cu 1 iunie – pentru cele prezentate în mod electronic şi 1 iulie a anului ulterior celui pentru care se solicită restituirea – pentru cele prezentate pe suport de hârtie, cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.      

Detalii
18
09 2020
229

Au intrat în vigoare noii parametri bugetari

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 septembrie, au fost publicate decretele de promulgare ale legilor privind modificarea Legii bugetului de stat, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat și a Legii fondurilor obligatorii de asistență medicală. Astfel, noii indicatori bugetari intră în vigoare.
 
Veniturile bugetului de stat se vor diminua cu 649,5 mil. lei sau cu 1,7% față de indicatorul aprobat și vor constitui 37,2 mld. lei, cheltuielile se vor reduce cu 1 856,7 mil. lei sau cu 3,4% și vor constitui 53,2 mld. lei. Modificările operate la bugetul de stat sunt efectuate în contextul ajustării indicatorilor bugetari, ținând cont de prognozele actualizate ale principalilor indicatori macroeconomici
Detalii
18
09 2020
365

Aplicarea termenului de prescripție în cadrul controalelor fiscale la persoanele fizice

Potrivit art.2262 din Codul fiscal (CF), termenul de prescripţie pentru determinarea venitului impozabil estimat al persoanei fizice nu va depăşi termenul stabilit la art.264 din același Cod1.

În cadrul verificării fiscale prealabile se reconstituieşte situaţia fiscală prealabilă a persoanei fizice supuse verificării şi se compară venitul impozabil estimat ce decurge din situaţia fiscală constatată cu venitul impozabil declarat de aceasta. Verificarea fiscală prealabilă se efectuează la sediul Serviciului Fiscal de Stat în baza informaţiilor deţinute de acesta.


Detalii
18
09 2020
46

ЕFRAG предложила поучаствовать в опросе по теме гудвилла

Европейская консультативная группа по финансовой отчетности запустила на своем сайте небольшой опросник вместе с приглашением поучаствовать в интервью по теме объединения бизнеса и учета гудвилла. EFRAG собирает данные для итогового ответа Совету по МСФО по поводу его мартовской публикации, которую, напомним, посвятили как раз этой теме.
 
Если бы не коронавирус, публичные обсуждения данного дискуссионного документа должны были завершаться уже 15 сентября. Но, поскольку IASB принял решение их продлить до 31 декабря, времени у европейских бухгалтерских экспертов еще много – притом что самый первый вариант 
Detalii
18
09 2020
97

ANOFM: piața muncii pentru persoanele cu necesități speciale

În primele șase luni ale anului curent au fost angajate în câmpul muncii 80 de persoane cu dizabilități din cele 1034, care erau înregistrate cu statut de șomer și se aflau în căutarea unui loc de muncă, comunică Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Totodată, în scopul creșterii șanselor de ocupare a persoanelor cu dizabilități, au absolvit cursuri de formare profesională 12 persoane, de servicii de ghidare în carieră au beneficiat 115 șomeri din categoria respectivă, iar de servicii de intermediere a muncii - 142.

Detalii