Arhiva noutăți
19
05 2022
34

Prețurile producătorului în luna aprilie

În luna aprilie 2022 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 5,2%, față de aprilie 2021 – cu 25,3% și față de decembrie 2021 – cu 12,8%, constată Biroul Național de Statistică. Potrivit autorității, în perioada de raportare față de luna precedent la activități și bunuri legate de energie prețurile producătorului sunt în creștere cu 29,8%, în industria bunurilor intermediare (cu excepție energie) – cu 16,9%, în industria bunurilor de uz curent – cu 10,3%, în industria bunurilor de folosință îndelungată – cu 3,5% și în industria bunurilor de capital – cu 2,7%.

 

Astfel, în luna aprilie 2022 prețurile producătorului s-au majorat față de martie curent:


Detalii

19
05 2022
116

CSE a aprobat o nouă dispoziție

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a aprobat Dispoziția nr. 21 din 18 mai curent, care conține mai multe derogări de la prevederile Codului fiscal și ale altor acte normative, precum și prevede o serie de măsuri noi.

Astfel, prin derogare de la prevederile art. 104 lit.a) din Codul fiscal, pe perioada stării de urgență, începând cu 19 mai 2022, exportul și livrarea asimilată exportului, inclusiv în portul Internațional Giurgiulești și în Zonele Economice Libere, a uleiului de floarea soarelui (poziția tarifară 1512), se scutește de TVA fără drept de deducere.


Detalii

19
05 2022
227

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Avansurile și prejudiciul material

Creanţele personalului cuprind avansurile acordate în contul salariului, precum și sumele acordate titurilor de avans și alte creanţe ale personalului.

 

În articolul ce urmează, intitulat ”Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme” sunt prezentate mai multe detalii privind avansurile și prejudiciul material.

 


Detalii

19
05 2022
35

Акцизная марка обязательна для любой табачной или схожей продукции

Правительство на заседании 18 мая поддержало проект поправок в Налоговый кодекс и антитабачное законодательство, который предусматривает введение обязательной маркировки акцизной маркой картриджей и стиков для электронных сигарет, подпадающих под товарную позицию 382 499 960. Согласно законопроекту, производители должны будут наносить акцизную марку непосредственно на каждую пачку этой продукции: без нее размещение на рынке подакцизной схожей продукции будет запрещено.
 
Субъекты налогообложения, импортировавшие такие товары без акцизной марки, должны будут в течение 45 дней
Detalii
19
05 2022
58

Taberele de vară pentru copii: costul unei zile de odihnă, aprobat

Costul orientativ pentru o zi în taberele de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților, care va fi finanțat din bugetul de stat, ar putea constitui între 243-310 lei, fiind majorat cu circa 47% față de anul 2019 (dat fiind faptul că în timpul pandemiei, în perioada anilor 2020-2021, nu au fost organizate tabere de odihnă),  ținând cont de majorarea cuantumului salariului minim garantat în sectorul real pentru anul current, dar și de creșterea inflației.
 
Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022,
Detalii
19
05 2022
153

Финансовые санкции при непредставлении в установленный срок корректирующей декларации

Мы обнаружили ошибку в декларации формы IPC21, сданной за февраль 2022 г. при начислении взносов ОГСС. Основа для исчисления взносов, по механической ошибке, была занижена на 10000 леев, а сумма взносов – на 2900 леев. В конце марта месяца 2022 г. предприятие получило письменное извещение налогового органа о начале проверки правильности начисления налогов и других обязательных платежей в бюджет. Еще зная еще об этом, на второй день мы представили корректирующую декларацию IPC 21 за указанный месяц, намереваясь исправить обнаруженную  ошибку, представив корректирующую декларацию. Какие санкции могут быть применены в данном случае?


Detalii

19
05 2022
53

Noi specialități în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională

În Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior (aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 482/2017) vor fi incluse noi specialități ce vizează domeniul multimedia: producție multimedia, designul jocurilor și animație. Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de ieri, 18 mai, proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Nomenclatorului, în scopul sporirii capacităților instituțiilor de învățământ superior de a pregăti specialiști în domenii prioritare solicitate de piața muncii.
 

Modificările vor fi operate la domeniul fundamental al științei, culturii și tehnicii „02 Arte și Științe umaniste”, domeniul general de studiu „021 Arte” și
Detalii

19
05 2022
48

Subvenționarea cheltuielilor de transport la angajarea șomerului în câmpul muncii

Persoanele cu dizabilități accentuate sau severe din rândul șomerilor care se angajează în câmpul muncii într-o altă localitatea decât cea în care locuiesc vor putea beneficia de o subvenție lunară pentru acoperirea cheltuielilor de transport.
 
Executivul a votat proiectul de hotărâre de Guvern ce prevede modificări în procedurile privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, aprobate prin HG nr. 1276/2018.
 
Potrivit documentului, subvenția se va acorda persoanelor cu dizabilități accentuate sau severe cu statut de șomer înregistrate la subdiviziunile teritoriale
Detalii
19
05 2022
55

Eficientizarea activității Consiliului de administrație al CNPF

În scopul eficientizării activității organului decizional al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), se propune diminuarea componenței numerice a Consiliului de administrație de la 5 la 3 membri. În acest sens un grup de deputați a înaintat inițiativa legislativă ce prevede un șir de modificări la Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare care, în opinia autorilor, vor asigura implementarea unui model simplificat de conducere la CNPF.
 
Mai mult, în nota informativă la proiect este menționat că această reducere
Detalii
18
05 2022
202

Uleiul, în lista produselor social importante

Natalia Gavrilița, prim-ministra Republicii Moldova, a comunicat în cadrul conferinței de presă că uleiul, potrivit deciziei aprobate astăzi de Comisia de Situații Excepționale, este inclus în lista produselor social importante. Astfel, adaosul comercial urmează a fi limitat, precum și retrobonusul stabilit de comerciați. Totodată, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare urmează să estimeze rezervele acestui produs care le deține RM, pentru a regula operațiunile de import-export.

Cu alte detalii vom reveni după publicarea deciziei.