Arhiva noutăți
18
05 2021
46

CNAS: veniturile BASS au sporit cu 10,8%

În primele patru luni ale anului 2021 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 9873,3 mil. lei, ceea ce constituie 37,4% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Potrivit Raportului operativ privind executarea BASS, în lunile ianuarie-aprilie au fost acumulate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 4933,6 mil. lei (32,7% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei). Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2020, suma a înregistrat o creştere cu 480,2 mil. lei sau cu 10,8%.
 


Detalii

18
05 2021
62

Up Moldova și Mastercard lansează portofelul digital pentru plățile contactless

 Up Moldova în parteneriat cu Mastercard lansează, în premieră pe piața tichetelor de masă, propria soluție de plăți mobile – portofelul digital, care permite achitarea cumpărăturilor contactless. Acum, deținătorii cardurilor Mastercard, eliberate de Up Moldova, își pot achita cumpărăturile direct de pe telefonul mobil. Astfel, pentru a transforma telefonul mobil într-un dispozitiv de plată este suficientă o simplă apropiere de terminal. La achitarea cu telefonul mobil nu se percep comisioane suplimentare. Securitatea și siguranța tranzacției este garantată de standardele internaționale Mastercard.


Detalii

18
05 2021
123

Serviciile digitale oferite de CCI a RM - o soluție pentru diminuarea consecințelor pandemiei de COVID-19

În contextul restricții impuse de pandemia de COVID-19, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) îndeamnă mediul de afaceri din țară să acceseze serviciile digitale, pentru diminuarea consecințelor noului virus.

Astfel, antreprenorii pot participa la expoziții virtuale, webinare, consultări pe diferite subiecte, forumuri de afaceri, organizate de CCI a RM, precum și pot solicita expertiza, evaluarea bunurilor și serviciilor.


Detalii

18
05 2021
1184

Nimicirea documentelor contabile în lipsa controlului fiscal

Este în drept contribuabilul să nimicească documentele, dacă perioada pentru care intenționează să nimicească actele nu a fost supusă controlului fiscal?
 
Conform art.17 al Legii contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017, entitatea este obligată să păstreze documentele contabile (documentele primare, registrele contabile, situaţiile financiare şi alte acte) aferente organizării şi ţinerii contabilităţii, care sunt sistematizate şi păstrate conform regulilor și termenelor stabilite de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova. 


Detalii

18
05 2021
103

Diminuarea sumei mijloacelor fixe acordate în leasing

Suma mijloacelor fixe acordate în leasing în anul 2020 a constituit 1,4 mld. lei, fiind la nivelul anului 2017, comunică Biroul Național de Statistică. Aceasta s-a diminuat cu 23% față de anul 2019, când s-au înregistrat 1,8 mld. lei, dar și comparativ cu anul 2018 (circa 1,6 mld. lei).
 
Astfel, partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing pe parcursul anului precedent (93% din total) au constituit mijloacele de transport – 1,3 mld. lei, dintre care autoturismelor le revine 0,9 mld. lei. De asemenea, 78,8 mil. lei reprezintă mașini și utilaje, 13,8 mil. lei – clădiri și construcții speciale, iar alte mijloace fixe au constituit 4,4 mil. lei.


Detalii

18
05 2021
282

ОГСС и ОМС на доход в виде процентных начислений при беспроцентном займе

В январе 2021 г. работодатель предоставил своему работнику беспроцентный заем сроком на два месяца, который был возвращен в срок. В этом случае у работника, согласно ст. 19 Налогового кодекса, возникает доход в виде процентных начислений, размер которого определяется как разница между базисной ставкой, установленной Национальным банком Молдовы, и процентной ставкой, начисленной по займам, предоставленным работнику работодателем, в зависимости от срока их предоставления. Следует ли из данного дохода исчислять взносы ОГСС и ОМС?
 


Detalii

18
05 2021
89

Ordinul SFS nr. 259 din 14.05.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

18
05 2021
72

Proiecte de dezvoltare investițională a mun. Chișinău

Suburbiile mun. Chișinău sunt defavorizate în raport cu celelalte localități din țară, fiind lipsite de posibilitatea de a beneficia de fonduri de dezvoltare regională, drept prevăzut de Legea nr. 438/2016 privind dezvoltarea regională în RM. Respectiv, crearea Agenției de Dezvoltare Regională Chișinău va permite deblocarea posibilităților de finanțare a proiectelor de investiții regionale din cadrul programelor de dezvoltare aprobate de Guvern, deși, conform datelor oficiale, mun. Chișinăul contribuie în proporție de 80% la formarea bugetului național.
  
Procesul de creare a ADR Chișinău a fost lansat în cadrul unei ședințe de lucru cu participarea primarilor localităților din componența municipiului. În calitate de membri ai acestui organ au fost aleși cinci primari din suburbiile capitalei:
Detalii
18
05 2021
57

În trimestrul I volumul importurilor a sporit cu 13,6%

În lunile ianuarie-martie 2021 importurile de mărfuri în Republica Moldova au însumat $1551,1 mil., cu 13,6% mai mult față de nivelul realizat în perioada similară din anul 2020. Biroul Național de Statistică anunță că volumul de importuri de mărfuri înregistrat doar în luna martie curent a constituit $630,2 mil., fiind în creștere față de luna februarie 2021 cu 20,8% și cu 25,9%, comparativ cu luna martie 2020.
 
Conform datelor oficiale, importurile provenite din țările UE în trimestrul I al anului curent s-au cifrat la $731,5 mil., fiind în creștere cu 13,0% față de aceeași perioadă din anul 2020 și dețin o pondere de 47,2% în totalul importurilor.
Detalii