Arhiva noutăți
24
01 2020
46

SFS a prezentat raportul de activitate pentru anul 2019

În cadrul unei ședințe la Ministerul Finanțelor, pe 24 ianuarie 2020 Serviciul Fiscal de Stat a raportat despre activitatea autorității în anul 2019. Ședința a fost prezidată de secretarul de stat Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc.

Raportul a fost prezentat de directorul SFS, Ludmila Botnari, care a menționat că, anul 2019 a fost unul important pentru activitatea SFS, fiind marcat de acțiuni și realizări menite să perfecționeze activitatea în domeniul administrării fiscale.
Detalii
24
01 2020
178

SFS verifică serviciile de taxi

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde acțiuni de prevenire și combatere a evaziunilor fiscale. Complexul de acțiuni se referă la toate domeniile de activitate ale economiei naționale și se desfășoară în cazul în care evaluarea riscurilor indică un nivel înalt de neconformare la prevederile legislației.

Astfel, un domeniu sensibil, care a fost evaluat cu riscuri sporite de neconformare, este transportul de pasageri în regim taxi.
Detalii
24
01 2020
96

Доходы банков Молдовы от курсовой разницы в 2019 г.

По данным Национального банка Молдовы доходы лицензированных банков республики от курсовой разницы составили в прошлом году 947,8 млн леев, увеличившись на 11,2% по отношению к результатам, зарегистрированным в 2018 г. При этом, роста показателя добились 8 из 11 банков.

Согласно официальным данным, самый высокий доход от курсовой разницы за январь-декабрь 2019 г. получил Moldova-Agroindbank — 272,4 млн леев (в 2018 г. — 238,4 млн леев). Moldindconbank занял 2-е место по этому показателю, получив доходы в 159,2 млн леев (годом ранее — 160,3 млн леев).
Detalii
24
01 2020
203

Acțiuni de prevenire şi combatere a spălării banilor

Pe parcursul anului curent se planifică efectuarea de către entitățile raportoare a auditului intern în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. De asemenea, se prevede îmbunătățirea analizei tranzacțiilor realizate în numerar, în scopul identificării tipologiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Măsurile date sunt incluse în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024.
Detalii
24
01 2020
91

Statistica încasărilor vamale în anul 2019

Serviciul Vamal a raportat încasări record la bugetul de stat pentru anul 2019, în sumă de peste 22,8 mld. lei, înregistrând o creștere cu 1,48 mld. lei (+ 7%) comparativ cu anul 2018 și cu 2,5 mld. lei (+12,4%) mai mult față de 2017. Datele au fost expuse în cadrul ședințelor anuale de raportare a activității subdiviziunilor Aparatului central al SV.

În anul 2019, SV a continuat să înregistreze progrese pe segmentul antifraudă, fiind inițiate 123 de cauze penale. Totodată, a fost înregistrată o creștere a valorii mărfurilor stabilite la momentul inițierii urmării penale, care depășesc 88 mil. lei, cu 14% mai mult față de sumele raportate în 2018.
Detalii
24
01 2020
295

Conformarea fiscală a persoanelor fizice contribuabili mari

Serviciul Fiscal de Stat și-a stabilit obiectivele prioritare pentru creșterea nivelului de conformare a persoanelor fizice contribuabili mari. Potrivit Strategiei de conformare fiscală a persoanelor fizice contribuabili mari pentru anii 2020-2022, SFS se va axa pe următoarele 3 obiective în administrarea acestei categorii de contribuabili:

• crearea și dezvoltarea instrumentelor analitice pentru cuantificarea potențialului fiscal a persoanelor fizice contribuabili mari (PFCM)
• modernizarea procedurilor de interacțiune dintre SFS și PFCM
• implementarea tehnicilor eficiente de conformare bazate pe instrumente de cuantificare a riscurilor de neconformare fiscală
Detalii
24
01 2020
73

Отношение мирового долга к ВВП достигло нового рекорда

Институт международных финансов (Institute of International Finance) сообщил, что отношение общемирового значения долга к ВВП продолжает расти из-за низких процентных ставок и не очень жестких условий привлечения заемного капитала.

По итогам третьего квартала прошлого года оно достигло нового рекорда за все время — 322%, и это не может не вызывать беспокойство в связи с финансированием инфраструктурных проектов. Общемировой размер долга достиг отметки в $253 трлн, при этом рост за первые три квартала 2019 г. составил $9 трлн. Таким образом, каждый из 7,7 млрд жителей планеты сегодня должен около $32,5.
Detalii
24
01 2020
275

Mecanismul reținerii impozitului pe venit din câştigurile persoanei fizice de la jocurile de noroc, loterii şi/sau pariuri sportive

Începând cu 1 ianuarie 2020, au intrat în vigoare noi prevederi cu privire la impozitarea câştigurilor persoanei fizice de la jocurile de noroc, loterii şi/sau pariuri sportive, introduse prin Legea nr.115/2019 pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997. Potrivit art.20 lit. p1) din CF, câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive sunt neimpozabile în partea în care valoarea fiecărui câştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1).


Totodată, conform prevederilor art. 901 alin. (33) din CF, fiecare plătitor de câştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12% din câştigurile de la jocurile de noroc în partea în care valoarea fiecărui câştig depăşeşte 1% din mărimea scutirii personale stabilite la art. 33 alin. (1) din CF.
Detalii
24
01 2020
475

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna februarie 2020

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat vă propune acest Calendar, reamintind datele prezentării rapoartelor fiscale în luna februarie 2020.

Vă atenționăm că la 25 februarie expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.

Detalii
24
01 2020
200

Contabilitatea și impozitarea creanțelor cu termenul de prescripție expirat

În activitatea oricărei entități din anumite motive fie întemeiate, fie mai puțin întemeiate pot apărea creanțe ale entităților, creanțe aferente bugetului, avansurilor acordate, ale personalului etc. al căror termen de prescripție a expirat. Respectiv, conform actelor normative în vigoare, creanțele compromise urmează a fi casate. Casarea acestora atrage după sine o serie de ajustări în scopuri fiscale.

În articolul ce va fi publicat în ediția din februarie a revistei „monitorul fiscal.FISC.md”, auditorul Marina Brihuneț, a analizat atât sub aspect contabil, cât și fiscal modul de casare a acestora, documentele confirmative care stau la baza derecunoașterii lor în contabilitate, momentul în care creanțele urmează a fi calificate ca compromise, modul de reflectare în Declarația VEN 12 și în Declarația privind TVA.
Detalii