Arhiva noutăți
26
06 2017
0

Lucrările de restaurare a Muzeului Național de Arte vor continua

Ministerul Finanțelor va aloca 2,068 mil. lei din fondul de rezervă a Guvernului RM pentru efectuarea lucrărilor de restaurare a Muzeului Național de Arte a Moldovei, cu restabilirea ulterioară a sumei alocate din contul resurselor economisite din grantul oferit de Guvernul României, care a oferit, la finele anului 2016, un grant în valoare de 1 mln. euro pentru finalizarea lucrărilor de restaurare a sediului Muzeului Național de Arte (str. 31 August, mun. Chișinău).
Detalii
26
06 2017
31

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură – instituție publică

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură nu va mai fi în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, dar va avea statut de instituție publică. Hotărărea a fost luată în cadrul ședinței Guvernului din 23 iunie curent.

Acest lucru va oferi posibilitatea atragerii mai multor fonduri, inclusiv din partea donatorilor străini, direcționate spre întreținerea și dezvoltarea instituțională. Pin schimbarea statutului instituției vor fi create premise pentru o mai mare independență în activitate, inclusiv atragerea și menținerea resurselor financiare și umane, a specificat vice-ministrul MAIA, Iurie Ușurelu.
Detalii
26
06 2017
242

Банкноты номиналом… ноль евро

Германия выпустила партию купюр с нулевым номиналом. Об этом сообщает RT со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что купюры были выпущены с разрешения Европейского центрального банка. Они имеют все степени защиты, включая водные знаки и голограммы, и напечатаны на той же бумаге, что и настоящие деньги.

Выпущенные купюры являются сувенирной продукцией. Ожидается, что банкнота привлечет внимание не только туристов, но и коллекционеров. Все было выпущено 5 тыс. экземпляров.

Они появятся в продаже по 2,5 евро за штуку.
Detalii
26
06 2017
40

Мост надежды МВФ для Греции?

ЦЮРИХ – Международный валютный фонд воскресил старые методы, которые часто применялись в 1980-е годы во время латиноамериканских долговых кризисов. Они позволят Греции избежать дефолта по выплате долга перед европейскими кредиторами в июле. Кроме того, данная передышка даст время МВФ и его европейским партнёрам для урегулирования их технических расхождений в оценках бюджетных и экономических перспектив этой переживающей трудности страны. Впрочем, несмотря на элегантный компромисс МВФ, Греция по-прежнему остаётся под тенью огромного долгового навеса. Для его сокращения необходимо, чтобы Европа нашла способ отложить в сторону свои внутриполитические интересы и начала действовать, исходя из экономической логики и потребностей.
Detalii
26
06 2017
160

Proiectul legii privind plata pentru poluarea mediului. Aviz negativ

În Monitorul Oficial din 26 iunie 2017 este publicat avizul Guvernului privind amendamentele înaintate la Legea nr. 37 din 24 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540-XII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului.

Guvernul nu susține amendamente propuse, iar în avizul său menționează că Legea nr.37 din 24 martie 2017 prevede concretizarea normelor ce țin de aplicarea noului mecanism de calculare, achitare și control al taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.
Detalii
26
06 2017
148

Guvernul pregătește un proiect complex de modificare și completare a Codului contravențional

Cabinetul de miniștri a examinat în ședința din 23 iunie curent proiectul de lege, înaintat, cu titlu de inițiativă legislativă, de un grup de deputați, privind modificarea și completarea Codului contravențional.

Proiectul de lege propune instituirea răspunderii contravenționale pentru utilizarea materialelor necorespunzătoare în procesul de construcție, exploatare, întreținere, reparație și reconstrucție a drumurilor, pasajelor și comunicațiilor, situate în zona drumurilor și a mijloacelor de dirijare a circulație rutiere, altor instalații rutiere, soldată cu deteriorarea mai mult de 2% din acestea în perioada de garanție, indicată în contract.
Detalii
26
06 2017
73

Sinteza săptămânii Serviciului Vamal

În perioada 19 iunie – 25 iunie 2017, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 369,7 mil. lei, cu circa 35 mil. lei mai puţin comparativ cu săptămâna precedentă, fiind perfectate per total 9 265 de declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, în perioada de referință, au fost relevate 50 de tentative de încălcare a legislației vamale, care sunt cercetate de către subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și întreprinderii măsurilor legale ce se impun.
Detalii
26
06 2017
425

Новые коды бюджетной классификации

В «Monitorul Oficial» от 23 июня 2017 г. опубликован приказ о внесении дополнений в Приказ министра финансов №208 от 24 декабря 2015 года «О бюджетной классификации». Он предусматривает введение нового вида деятельности, включение новых кодов экономической классификации, а также ряда технических корректив в документ.

Так, классификация программ по видам деятельности дополнена новым видом деятельности «00458 Выплаты по постановлениям и решениям Европейского суда по правам человека».
Detalii
26
06 2017
304

Curtea Constituţională: plata pentru manualele elevilor claselor V-IX contravine legii

Curtea Constiuțională a Republicii Moldova a declarat neconstituțional un articol din Codul Educației. Este vorba despre art. 41 alin (4) care prevede că asigurarea elevilor claselor V-IX cu manuale școlare se efectuează conform unei scheme de închiriere, aprobate de Ministerul Educației.

Hotărârea Curții, care este una definitivă și nu poate fi supusă nici unei căi de atac, a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 201-213 din 23 iunie curent.
Detalii
26
06 2017
112

Etichetele produselor alimentare vor putea fi citite

Responsabil pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare este operatorul sub a cărui denumire comercială se comercializează produsul. Dacă operatorul respectiv nu are sediul în Republica Moldova, responsabilitatea va fi asumată de importatorul pe piaţa Republicii Moldova.

Un proiect de lege ce definește principiile, cerințele și responsabilitățile generale care reglementează informațiile referitoare la produsele alimentare, în special de ține de etichetarea produselor alimentare, a fost votat în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 23 iunie curent.
Detalii