Arhiva noutăți
22
08 2017
127

О принятии с опозданием решения о распределении части чистой прибыли экономическим агентом с долевым участием государства

Государственным предприятием (с долевым участием государства) было с опозданием принято решение об отчислении части полученной чистой прибыли в государственный бюджет. Вправе ли данный экономический агент принимать такое решение, не соблюдая сроки, предусмотренные законодательством, либо самостоятельно принимать решение о нераспределении к выплате в бюджет данных отчислений?
Detalii
22
08 2017
412

Serviciul Fiscal de Stat a menţionat cei mai onești contribuabili

Evenimentul a avut loc astăzi, 22 august, în sala de ședințe a Serviciului Fiscal de Stat, unde au fost invitați reprezentanți ai agenților economici contribuabili mari.

Serviciul Fiscal de Stat a menționat 25 de agenți economici pentru aportul lor în promovarea civismului fiscal și conformare la onorarea obligațiilor fiscale pentru anul 2017.
Detalii
22
08 2017
137

Privind utilizarea MCC cu memorie fiscală de către cultele religioase

Potrivit art. 8 alin. (2) lit. c) din CF, contribuabilul este obligat să țină evidența contabilă conform modului stabilit de legislație, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar (maşina de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) sau terminalul de plată în numerar (terminal cash-in)), respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.
Detalii
22
08 2017
182

Об обязательстве по представлению отчета по сбору за товары, которые в процессе использования вызывают загрязнение окружающей среды

Возникает ли обязательство по представлению отчета у субъекта обложения сбором за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда, если он осуществлял в отчетном периоде лишь операции, освобожденные от платежей согласно ч. (4) ст. 11 Закона о плате за загрязнение окружающей среды?
Detalii
22
08 2017
66

Скачки цен на топливо

Национальное Агентство по Регулированию в Энергетике снизило максимальные розничные цены на бензин на 0,6%, а на дизтопливо – почти на 1,48%. Данные опубликованы сегодня, во вторник, 22 августа. Максимальные розничные цены на топливо на период с 23 августа по 5 сентября составят на бензин Premium-95 16,95 леев за литр (ранее цена составляла 17,06 леев, а на дизтопливо – 14,55 леев за литр (14,77 леев, соответственно).

Бензин подешевеет с полуночи завтрашнего дня в среднем на 0,11 лея за литр, а дизтопливо — на 0,22 лея.
Detalii
22
08 2017
554

De mâine vom solicita prestarea a 465 servicii de la Agenţia Servicii Publice

Prestarea serviciilor, care anterior au fost în competenţa Î.S. „CRIS „Registru”, Camerei de Licențiere, Camerei Înregistrării de Stat, Serviciului Stare Civilă şi Î.S. „Cadastru” începând cu 23 august curent vor fi oferite de Agenția Servicii Publice (ASP), comunică instituţia.

În scopul asigurării continuităţii prestării a serviciilor publice, în temeiul Legii nr. 80 din 05.05.17 şi Hotărârii Guvernului nr.314 din 22.05.2017, vor fi aplicate temporar nomenclatoarele serviciilor și tarifele în vigoare ale instituţiilor reorganizate.
Detalii
22
08 2017
47

Бюджет 2016: структура доходов

Согласно Приказу № 115 от 7 августа 2017 г. Министерства финансов об опубликовании Отчета об исполнении государственного бюджета за 2016 г., в МО 18 августа текущего года был опубликован указанный в приказе документ.

В отчете указано, что общая сумма доходов в национальный публичный бюджет за прошлый год составила 29 231,0 млн леев, степень выполнения по сравнению с намеченным планом составила 100,9%, а по сравнению с поступлениями в 2015 году увеличилась на 9,8%.
Detalii
22
08 2017
905

„Prezentarea situațiilor financiare” – un nou SNC

Componența și formatul situațiilor financiare va fi reglementat printr-un Standard Național de Contabilitate nou — „Prezentarea situațiilor financiare”.

Un proiect ce prevede completarea şi modificarea SNC cu prevederi ce reies din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale este propus de Ministerul Finanţelor spre consultare.
Detalii
22
08 2017
113

Referitor la impozitarea transportului internațional

Dacă o companie de turism rezident al Republicii Moldova beneficiază de anumite servicii de transport prestate de către o companie de transport din România, pentru transportul unor turiști în Grecia, serviciul dat urmează a fi supus impozitării cu calcularea TVA la import de servicii?

Potrivit art. 93 pct. 9) din CF, prin noțiunea de import de servicii se subînțelege prestarea de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.
Detalii