Arhiva noutăți
15
02 2019
40

Verificarea informației prezentate la declararea voluntară a mijloacelor bănești

Legea nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală (Lege), în vigoare din 17.08.2018, prevede dreptul persoanei de a declara bunurile voluntar și ca urmare a beneficia de garanțiile oferite de lege subiecților declarării voluntare.

Conform art.1 din lege, declarare voluntară a bunurilor semnifică declararea benevolă de către subiecții declarării sau de către reprezentanții acestora a bunurilor pentru care a fost achitată taxa de declarare voluntară a bunurilor.

Bunuri reprezintă mijloacele bănești, bunurile imobiliare, valorile mobiliare, cotele-părți în întreprinderi, mijloacele de transport, precum şi diferențele
Detalii
15
02 2019
38

Условия льготного импорта транспорта для лиц с ограниченными возможностями

Правительство внесло изменения в Положение о порядке применения налоговых и таможенных льгот при импорте транспортных средств специального назначения. Соответствующий документ опубликован 15 февраля в Monitorul Oficial.

Согласно поправкам, вводится ограничение по объему двигателя транспортного средства, которое можно будет ввозить по специальному режиму. Так, лица с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата смогут ввозить легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили (товарная позиция 8703) с объемом двигателя до 2500 куб. см.
Detalii
15
02 2019
44

“Prima casă”, în cifre

În anul 2018 a fost lansat Programul de stat “Prima casă”. Implementarea acestuia este realizată prin intermediulOrganizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), delegată să emită garanții în numele și pe contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru procurarea unei locuințe în cadrul Programului.

La moment, în cadrul Programului participă 5 bănci comerciale: BC ”Moldova-Agroindbank” S.A., BC ”Moldindconbank” S.A., BC ”Victoriabank” S.A., BC ”Mobiasbancă- Groupe Societe Generale” S.A. și BC ”Eximbank” S.A.
Detalii
15
02 2019
28

Simplificarea condițiilor de acordare a alocației de stat

Oferirea alocației lunare de stat soților/soțiillor sau părinților participanților la acțiunile de luptă, supraviețuitorilor participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial sau ai persoanelor cu dizabilități cauzate de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl este simplificată.

În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 67 din 11.02.2019 pentru modificareaRegulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație.
Detalii
15
02 2019
92

Cu cât a crescut IPC în luna ianuarie 2019

Preţurile de consum în luna ianuarie 2019, comparativ cu luna ianuarie 2018, au înregistrat o tendinţă de creştere cu 2,2%, informează Biroul Național de Statistică cu referire la evoluția prețurilor de consum în Republica Moldova.

Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC), în ianuarie 2019 faţă de decembrie 2018, a constituit 101,3%. Creşterea preţurilor medii de consum cu 1,3% a fost determinată de creşterea preţurilor la produsele alimentare şi la mărfurile nealimentare cu 1,7% şi, respective, 1,5% și de majorarea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0,2%.
Detalii
15
02 2019
661

Cеминар ,,Порядок заполнения декларации о подоходном налоге за 2018 г.”

В рамках настоящего интерактивного семинара будут представлены практические аспекты заполнения Декларации VEN12, относящиеся к налоговой и бухгалтерской отчётности.

Цели семинара:
Детальном понимании затребованной информации и способах заполнения отчетов
• Раскрытие новых данных и их влияние на используемые информационные системы, о способах проверки, а также порядка заполнения отчетов
• Взаимодействие со специалистами в области финансов и бухгалтерской отчетности, перенятие их опыта в рамках сессии вопросов и ответов.

Detalii
15
02 2019
1268

Modalitatea de completare a declarației VEN 12 pentru anul 2018 (în baza studiilor de caz)

Vreți să vă asigurați că calculul și plata impozitului pe venit din activitatea de antreprenoriat este corectă și conformă legislației în vigoare?
• Doriți să aflați despre recentele actualizări ale legislației fiscale valabile pentru anul 2018?
• Aveți statut de întreprinzător individual sau de gospodărie țărănească care trebuie să perfecteze două rapoarte aferent impozitului pe venit pentru 2018 și nu sunteți sigur de corectitudinea perfectării?


Dacă răspunsul este afirmativ, este un motiv să participați la seminarul organizat de VIOSER Trainings and Events!
Detalii
15
02 2019
121

Implicații fiscale ale statutului de rezident și nerezident al cetățeanului străin la determinarea obligației privind impozitul pe venit

Notă: Articolul dat este primul din seria de articole dedicate impozitării persoanelor fizice şi juridice străine pentru activitatea în RM, inclusiv prin prisma convențiilor de evitare a dublei impuneri la care RM este parte

Odată cu dezvoltarea tot mai accelerată a relațiilor economice și personale internaționale, înțelegerea modului de impozitare a cetățenilor străini într-o țară sau alta, dar și stabilirea unor reguli clare rezultate din consens larg asupra modului cum urmează aceștia să fie impozitați devine un subiect aparte de discuții atât pe platforme naționale, cât și internaționale.
Detalii
15
02 2019
41

Colegiul Serviciului Fiscal de Stat. Activitatea și atribuțiile acestuia

În Monitorul Oficial din 4 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 707 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea Componenței nominale, Secretarului și a Regulamentului de activitate ale Colegiului Serviciului Fiscal de Stat (SFS).

Colegiul SFS, conform Ordinului SFS nr. 707/2018, este un organ colegial pentru examinarea situaţiilor ce ţin de administrarea fiscală, de activitatea SFS și de politicile promovate în administrarea fiscală, fără a dispune de personalitate juridică.
Detalii
15
02 2019
36

Финансовые учреждения увеличили объемы выдачи денежных средств

Финансовые учреждения Молдовы в 2018 г. выдали денежных средств на сумму 114,9 млрд леев, что на 3,9% превышает показатели предыдущего года.

По данным Национального бюро статистики, при этом, в январе-декабре 2018 г., в сравнении с аналогичным периодом 2017 г., наиболее значительно выросли выплаты с текущих и депозитных счетов физических лиц (нетто) — на 14,2% — свыше 15,6 млрд леев. Выплаты по разделу «на прочие цели» повысились на 11%, составив в итоге 45,6 млрд леев.
Detalii