avatar

Codul fiscal al Republicii Moldova

Codul Fiscal reglementează principiile generale ale impozitării în Republica Moldova, statutul juridic al contribuabililor, al organelor fiscale şi al altor participanţi la relaţiile reglementate de legislaţia fiscală, principiile de determinare a obiectului impunerii, răspunderea pentru încălcarea legislaţiei fiscale, precum şi modul de contestare a acţiunilor organelor fiscale.

Codul fiscal este modificat şi completat anual, în corespundere cu progresele în mediul de afaceri, diversificarea relaţiilor şi formelor de cooperare, perfecţionarea mecanismelor de management şi a proceselor tehnologice, dezvoltarea tehnologiilor informaţionale.

Acest compartiment este inchis, Dvs. nu aveţi drepturi pentru vizualizarea conţinutului