avatar

SNC noi

Scopul rubricii ”SNC noi” este de a oferi ajutor practic contabililor şi auditorilor în aplicarea corectă a noilor acte normative. În materialele rubricii se va analiza procesul de trecere de la standartele vechi la noile SNC, vor fi prezentate aspecte noi ale activelor fixe, activelor materiale şi nemateriale, capitalului propriu, obligațiuni, venituri şi cheltuieli, dar şi înrocmirea rapoartelor financiare conform noului Plan general de conturi contabile.

29
06 2015
3688

Aplicarea deprecierii activelor conform noilor prevederi contabile

În condițiile actuale de aplicare obligatorie a Standardelor Naționale de Contabilitate, începînd cu 1 ianuarie 2015, problematica testului la depreciere şi a evaluării obține o semnificație fundamentală în cadrul etapei de tranziție la noile standarde.

Testul de depreciere are o importanță crucială pentru calitatea situațiilor financiare, luînd în considerare domeniile strategice de raportare financiară, care se intersectează cu testarea anuală a imobilizărilor corporale sau altor active.
Detalii
10
03 2015
4094

Бухгалтерский учет производственных затрат и калькуляция себестоимости продукции и услуг в соответствии с новыми НСБУ (Продолжение)

В комплексных производствах нельзя произвести один продукт без другого, хотя пропорции могут различаться.

Производство считается комплексным, если в едином технологическом процессе из одного и того же сырья одновременно изготавливается несколько продуктов, причем производство одного продукта неизбежно ведет к производству других.
Detalii
05
03 2015
5206

Modul general de transpunere a conturilor vechi în noul Plan general de conturi contabile (cl. 1-5) – în ediția din luna martie a P.P. ”Monitorul Fiscal FISC.md”

Avînd la bază prevederile Recomandărilor metodice şi a Planului general de conturi contabile, în materialul Repere aplicative privind tranziția la noile reglementări contabile din rubrica SNC noi (autori – Valentina Panuș, contabil, certificat CIPA, doctor în științe economice și Natalia Zlatina, conferențiar universitar, doctor în științe economice, ASEM)
Detalii
16
02 2015
4703

Национальные стандарты бухгалтерского учета, обязательные к применению с 1 января 2015 года

Уважаемые бухгалтеры,

Редакция журнала ”Monitorul Fiscal FISC.md” публикует для пользователей сайта www.monitorul.fisc.md со статусом ”Premium” новые Национальные стандарты бухгалтерского учета с последними изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов №166 от 28.11.2013 об утверждении Методических рекомендаций по переходу на новые Национальные стандарты бухгалтерского учета и изменений и дополнений
к приказам № 118 и 119 от 6 августа 2013 г.
Detalii
16
02 2015
5426

Standarde Naționale de Contabilitate cu aplicare obligatorie de la 1 ianuarie 2015

Stimați contabili,

Redacția PP ”Monitorul Fiscal FISC.md” a publicat pentru utilizatorii site-ului monitorul.fisc.md cu statut ”Premium” noile Standarde Naționale de Contabilitate, cu ultimele modificări introduse prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 166 din 28.11.2013 cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi modificarea şi completarea ordinelor nr. 118 şi 119 din 6 august 2013.
Detalii
10
02 2015
5254

Бухгалтерский учет производственных затрат и калькуляция себестоимости продукции и услуг в соответствии с новыми НСБУ (Продолжение)

Возвращаясь к теме калькуляции, есть смысл рассмотреть на примере отличительные характеристики разных видов продукции1. Лучше всего это прослеживается в сельском хозяйстве.

Например, в животноводстве от одного вида скота можно получать основную, сопряженную и побочную продукцию.
Detalii
20
01 2015
11130

Бухгалтерский учет производственных затрат и калькуляция себестоимости продукции и услуг в соответствии с новыми НСБУ

Наверное, каждый предприниматель и бухгалтер понимает важность правильного определения себестоимости, т. к. данная величина влияет на валовую прибыль и, соответственно, на чистую прибыль предприятия.

«Управленческие счета» существуют в бухгалтерском учете не просто так. Данные калькуляционных и других управленческих счетов должны предоставляться управленческому персоналу для анализа и принятия решений. Какие решения можно ожидать от управленцев по вопросам калькуляции себестоимости продукции и услуг?
Detalii
21
10 2014
19708

Людмила Скакунова: Финансовая отчетность в свете новых НСБУ

Представление об эффективности работы любого предприятия дает финансовая отчетность — совокупность форм отчетности, составленных на основе данных бухгалтерского (финансового) учета.
Detalii