avatar

Analitica şi statistica

Sunt prezentate diverse materiale analitice şi date statistice oferite de Serviciul Fiscal de Stat şi Î.S. „Fiscservinform”, precum și date referitoare la evoluția economiei naționale și sferei financiar-bancare din Republica Moldova

03
06 2013
3076

Налогообложение финансов

Многие европейские директивные органы начинают склоняться к идее расширения налогообложения финансового сектора

Джефф Готлиб, Грегорио Импавидо и Анна ИвановаРазвитый и хорошо работающий финансовый сектор, в который входят банки, инвестиционные фирмы, пенсионные фонды и страховые компании, может предложить обществу значительные выгоды. Он улучшает доступ фирм к капиталу, который нужен им для инвестиций. Физические лица могут лучше распределять свои расходы во времени — сберегать средства в хорошие времена, чтобы подготовиться к плохим временам и пенсии. Налаживая связь между владельцами избыточных сбережений и теми, у кого их недостаточно, сильный финансовый сектор может повысить темпы долгосрочного экономического роста.
Detalii
29
05 2013
1219

Serviciul Fiscal de Stat: "Cu privire la administrarea accizelor în perioada ianuarie 2010 – mai 2012"

Conform aportului adus la Bugetul Public Naţional în perioada lunilor ianuarie — mai ale anului curent, accizul se plasează pe locul 4, fiind cu o poziţie mai jos comparativ cu anul 2011 şi anul 2010.

În perioada ianuarie 2010 – mai 2012 au fost modificate cotele la accize de trei ori. Astfel, se vor analiza încasările accizelor în perioadele 01.01.2010 – 31.03.2011 (în continuare–perioada I), perioada 01.04.2011 – 31.12.2011 (în continuare–perioada II) şi perioada 01.01.2012 – 31.05.2012 (în continuare–perioada III), în dependenţă de modificarea cotelor.

Suma majoră a accizelor încasate revine produselor din tutun.
Detalii
23
05 2013
1222

Taxa pe valoarea adăugată administrată de SFS în anul 2011

Taxa pe valoarea adăugată (în continuare — T.V.A.) este un impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate, care sunt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.


Subiecţii impunerii cu T.V.A. sunt persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private şi deţinătorilor patentei de întreprinzător.


Detalii
23
05 2013
1272

Analiza încasărilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în semestrul I al anului 2012

La situaţia din 30 iunie 2012 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 8 979,7 mil. lei. Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:
Detalii
23
05 2013
1414

Cu privire la veniturile şi impozitul pe venit ale persoanelor fizice cu venituri anuale mai mari de 1 mil. lei în anul 2011

Impozitul pe venit reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile sau din averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului, în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare are un caracter obligatoriu, este cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie din partea statului.


Pentru anul 2011, conform informaţiilor Serviciului Fiscal de Stat 101,9 mii persoane fizice şi-au declarat veniturile, perfectînd Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit CET08


Detalii
21
05 2013
1861

Analiza încasărilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011

La situaţia din 31 decembrie 2011 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 15 929,6 mil.lei, ceea ce reprezintă 98,8% faţă de nivelul planificat. Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:
Detalii
20
05 2013
2671

Analiza activităţii unor companii din domeniul construcțiilor civile și industriale

Generalităţi

Domeniul construcţiilor este unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei Republicii Moldova. Situația în care se află domeniul construcțiilor determină în mare măsură nivelul de dezvoltare a unei societăți.

Construcțiile din Republica Moldova pot fi clasificate în două mari categorii Figura 1.
Detalii
25
04 2013
2418

Notă analitică cu privire la activitatea notarială

Activitatea notarială. Notariatul este o instituţie publică de drept abilitată să asigure, în condiţiile legii, ocrotirea drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor şi statului prin îndeplinirea de acte notariale în numele Republicii Moldova. Notariatul îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la notariat, altor acte normative, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Pornind de la caracterul public al notariatului, Ministerul Justiţiei efectuează, în conformitate cu legislaţia, reglementarea şi organizarea activităţii acestora.

Activitatea notarială se realizează de notari şi de alte persoane, abilitate prin lege, prin acte notariale şi consultaţii notariale. Notarul se numeşte în funcţie prin ordinul ministrului justiţiei şi este persoana autorizată de stat să presteze, în numele acestuia, servicii publice prin desfăşurarea activităţii notariale în baza licenţei eliberate de Ministerul Justiţiei.
Detalii
18
03 2013
2834

Analiza veniturilor încasate la bugetul public naţional în anul 2012, administrate de Serviciul Fiscal de Stat

La situaţia din 31 decembrie 2012 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 19 028,1 mil.lei (100,3% faţă de nivelul planificat). Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:
Detalii
22
01 2013
2945

Аналитическое резюме к докладу МВФ «Перспективы развития мировой экономики». Октябрь 2012 г

Одна из главных причин состоит в том, что меры политики в основных странах с развитой экономикой не привели к восстановлению уверенности в среднесрочных перспективах. Риски больших отклонений, например, связанные с жизнеспособностью зоны евро или серьезными ошибками в налогово-бюджетной политике США, продолжают вызывать озабоченность инвесторов. В связи с этим в докладе «Перспективы развития мировой экономики» (ПРМЭ) прогнозируется лишь постепенное усиление активности после относительно разочаровывающих темпов начала 2012 года.


Detalii