avatar

Analitica şi statistica

Sunt prezentate diverse materiale analitice şi date statistice oferite de Serviciul Fiscal de Stat şi Î.S. „Fiscservinform”, precum și date referitoare la evoluția economiei naționale și sferei financiar-bancare din Republica Moldova

22
01 2013
3008

Аналитическое резюме к докладу МВФ «Перспективы развития мировой экономики». Октябрь 2012 г

Одна из главных причин состоит в том, что меры политики в основных странах с развитой экономикой не привели к восстановлению уверенности в среднесрочных перспективах. Риски больших отклонений, например, связанные с жизнеспособностью зоны евро или серьезными ошибками в налогово-бюджетной политике США, продолжают вызывать озабоченность инвесторов. В связи с этим в докладе «Перспективы развития мировой экономики» (ПРМЭ) прогнозируется лишь постепенное усиление активности после относительно разочаровывающих темпов начала 2012 года.


Detalii
17
11 2011
2031

Activitatea pe piaţa produselor petroliere

Cu privire la activitatea agenţilor economici care la data de 01.07.2011 au deţinut licenţe la activităţile desfăşurate pe piaţa produselor petroliere

Introducere

Produsele petroliere reprezintă sursa principală de energie pe plan mondial. Industria modernă depinde de petrol şi produsele sale.

Prin urmare, se va efectua analiza agenţilor economici, ce au deţinut licenţe pentru desfăşurarea activităţilor pe piaţa produselor petroliere la situaţia din 01.07.2011 (în continuare — licenţe), pentru formarea unei viziuni mai ample asupra activităţii contribuabililor nominalizaţi. Analiza a fost efectuată în baza informaţiei din dările de seamă fiscale şi din declaraţiile vamale, prezentate pentru perioada fiscală 2010 şi semestrul I al anilor 2010 şi 2011, precum şi din alte surse oficiale.
Detalii
17
11 2011
2445

Analiza veniturilor bugetului public naţional (9 luni anul 2011)

La situaţia din 30 septembrie 2011 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 11 542,2 mil. lei, ceea ce reprezintă 98,3% faţă de nivelul planificat. Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:

  • la bugetul de stat – 3 558,5 mil. lei sau 94,0%;
  • la bugetele unităţilor administrativ teritoriale – 2 167,8 mil. lei sau 98,2%;
  • la bugetul asigurărilor sociale de stat – 4 686,2 mil.lei sau 99,6%;
  • la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – 1 129,7 mil. lei sau 108,1%.

În raport cu perioada similară a anului trecut la bugetul public naţional este înregistrată o depăşire a veniturilor încasate cu 851,1 mil.lei sau cu 8,0%. Corespunzător componentelor bugetului public naţional dinamica se prezintă după cum urmează:
Detalii
16
09 2011
2096

Cu privire la impozitul pe venit a persoanelor juridice

Introducere

Persoană juridică, conform Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 cu ultimele modificări şi completări, este orice societate comercială, cooperativă, întreprindere, instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine, şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor structurale ale organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică. La formele organizatorice cu statut de persoană fizică se atribuie întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi alte forme potrivit legislaţiei.Pentru fiecare an calendaristic în care persoana juridică a activat se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului pe venit care trebuie achitată.

Impozitul pe venit a persoanelor juridice reprezintă o contribuţie obligatorie către stat a unei părţi din veniturile obţinute de persoana juridică în urma practicării activităţii de întreprinzător. Această prelevare este cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie din partea statului.
Detalii
14
07 2011
1527

Raport de activitate a Serviciului Fiscal de Stat pe 5 luni 2011

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat se axează pe trei direcţii principale: majorarea încasărilor la bugetul public naţional, încurajarea conformării voluntare şi combaterea fraudelor fiscale.

Pe parcursul a 5 luni ale anului curent, Serviciul Fiscal de Stat a obţinut următoarele realizări.

Despre executarea planului de încasări
Conform datelor operative, suma plăţilor acumulate la Bugetul Public Naţional în 5 luni ale anului 2011 a constituit 5868,1 mil. lei, planul stabilit fiind realizat la nivel de 99,8%. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, au fost încasate cu 351,1 mil. lei mai mult sau cu 6,4%.
Detalii
06
05 2011
1627

Impozitul pe venit în anul 2010: informații speciale

Pe parcursul anului 2010 în bugetul consolidat (bugetul de stat (BS) şi bugetul unităţilor administrativ-teritoriale (BUAT)) au fost acumulate venituri din impozite şi taxe administrate de Serviciul fiscal de stat în sumă de 7 356 435,9 mii lei, depăşind cu 9% veniturile acumulate în anul 2009. Conform cotei în bugetul consolidat pe parcursul a doi ani consecutivi, impozitul pe venit se află pe locul doi după TVA, constituind 2 028 579,6 mii lei sau 27,58% în anul 2010 comparativ cu 1 907 742,2 mii lei sau 28,25% în anul 2009 (Diagrama 1a, 1b).
Detalii