avatar

Analitica şi statistica

Sunt prezentate diverse materiale analitice şi date statistice oferite de Serviciul Fiscal de Stat şi Î.S. „Fiscservinform”, precum și date referitoare la evoluția economiei naționale și sferei financiar-bancare din Republica Moldova

14
01 2019
310

Индекс потребительских цен в Республике Молдова в декабре 2018 г.

Национальное бюро статистики обнародовало итоговые данные 2018 г. о инфляция в Молдове. Согласно НБС, в истекшем году она составила 0,9%, а это самый низкий показатель за последние 9 лет. Минимум инфляции был зафиксирован в 2009 г., когда годовой показатель составил всего 0,4%.

НБС сообщает, что в декабре 2018 г. годовая инфляция ( с января 2018 г. по декабрь 2018 г.) составила 0,9%, тогда как за тот же период 2017 г. она была зафиксирована на уровне 7,3%. Так, в 2018 г. продовольственные товары подорожали на 2,2%, непродовольственные товары – на 1,7%. Стоимость услуг по итогам года сократилась на 2,3%.
Detalii
11
01 2019
261

Simplificarea procedurilor vamale și facilitarea comerțului international

Acești factori au contribuit la majorarea încasărilor asigurate de Serviciul Vamal, care a acumulat, în anul 2018, la bugetul de stat 21,4 mld. lei, înregistrând o creștere cu circa 1,04 mld. lei față de anul 2017. Valorile sunt în creștere și în cazul exporturilor. În anul precedent, acestea au crescut cu 1,95 mld. lei, însumând 39,4 mld. lei.

Cea mai mare pondere în structura veniturilor o dețin plățile provenite din administrarea TVA, care constituie 67,1%, urmate de accize cu 25,3% și, respectiv, taxele vamale, care au o contribuție de 5,2%.
Detalii
02
01 2019
299

”Moldova IT Park”: numărul rezidenților este în continuă creștere

Cel de-al 300-lea rezident al ”Moldova IT Park” a primit certificatul de înregistrare. Compania «Deeplace» SRL a obținut statutul de rezident al parcului pentru tehnologia informației.

Constat că numărul rezidenților este în continuă creștere. Acesta este un indicator pozitiv care contribuie la dezvoltarea industriei IT și la modernizarea economiei naționale prin digitizarea afacerilor în diverse sectoare. S-a muncit mult pentru eliminarea barierelor birocratice, la crearea facilităților și stimulentelor fiscale pentru rezidenți, iar impozitul unic în mărime de 7% motivează și mai mult companiile să se înregistreze în Moldova IT Park, a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii Chiril Gaburici la înmânarea certificatului.
Detalii
26
12 2018
154

Прибыль банков Молдовы несколько сократилась

Чистая прибыль банков Молдовы в январе-ноябре 2018 г. составила 1,618 млрд леев, сократившись на 1,9% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Сокращение было обусловлено крупными убытками, зарегистрированными в этот период одним из банков.

В частности, 8 из 11-ти действующих банков за 11 мес. 2018 г. добились роста показателя чистой прибыли в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. У двух банков чистая прибыль сократилась, а один банк понес убытки.
Detalii
11
12 2018
121

Exportul din Moldova a sporit cu 15,6%

Biroul Național de Statistică informează că, de la începutul anului curent, exporturile de mărfuri au totalizat circa $2,2 mld., cu 15,6% mai mult decât în perioada corespunzătoare din anul 2017. Totodată, în luna octombrie au fost înregistrate cele mai multe exporturi de la începutul anului 2018, care au atins suma de $259 mil., cu 24,9% mai mult față de luna septembrie, fiind, totuși, cu 3,5% mai mică comparativ cu luna octombrie a anului precedent.

Exportul de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene a constituit $1,5 mld. (creștere cu 22,9% față de ianuarie-octombrie 2017) și deținând o cotă de 69,5% în total exporturi.
Detalii
08
12 2018
130

Рост продаж услуг широкополосного интернета

В Молдове объем продаж услуг широкополосного фиксированного интернет-доступа за 9 месяцев 2018 г., в сравнении с тем же периодом 2017 г., вырос на 6,5% и составил 975,9 млн леев.

Как сообщило Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, согласно статистическим данным, представленным регулятору 82-мя поставщиками услуг широкополосного фиксированного интернет-доступа, рост продаж на данном сегменте рынка в январе-сентябре этого года был связан, в основном,
Detalii
05
12 2018
248

Investițiile în activele imobilizate, în creștere

În primele 9 luni ale anului curent a crescut volumul investițiilor la construcțiile inginerești cu 36,7%, la mijloacele de transport – cu 21,5%, la clădirile nerezidențiale – cu 13,3%, la maşini, utilaje, instalaţii de transmisie – cu 8,3%. Investițiile în utilaje, maşini, instalații de transmisie rămân în continuare cu cea mai mare pondere de 32,6% din total investiții realizate, informează Biroul Naţional de Statistică.

Totodată, valoarea investițiilor la clădirile rezidențiale s-a diminuat cu 4,2%.
Detalii
03
12 2018
121

ТС способствует пополнению госбюджета

Таможенная служба Республики Молдова представила сегодня информацию об обеспечении поступления в государственный бюджет администрируемых службой доходов на 494,4 млн леев, что почти на 28 млн больше прошлой недели.


Всего в период с 26 ноября по 2 декабря текущего года текущего года было оформлено 11324 таможенных деклараций.
Detalii
29
11 2018
161

Numărul locuințelor date în exploatare s-a diminuat

În perioada ianuarie-septembrie 2018 au fost date în exploatare 3930 locuințe — apartamente și case individuale de locuit, cu suprafaţa totală de 315,0 mii m², în scădere cu 20,4% față de perioada similară a anului precedent, informează Biroul Naţional de Statistică.

După mediul de rezidenţă, în perioada vizată în mediul urban au fost date în exploatare 3456 locuințe cu suprafaţa totală de 256,9 mii m². Comparativ cu ianuarie-septembrie 2017, acest indicator s-a diminuat cu 29,4%.
Detalii
22
11 2018
159

Доходы страховых компаний сократились

B январе-сентябре 2018 г. доходы страховых компаний сократились на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили порядка 1,517 млрд леев, сообщило Национальное бюро статистики.

Расходы компаний составили 1,483 млрд леев, сократившись на 9,4%. Прибыль до налогообложения снизилась на 35%. Также сообщается, что январе-сентябре 2018 г. начисленные брутто-премии составили 1,129 млрд леев, превысив на 5,7% показатели за аналогичный период предыдущего года. Выплаты страховых возмещений и компенсаций составили 421 млн леев и возросли на 25,1% по сравнению с выплатами соответствующего периода 2017 г.
Detalii