avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

13
11 2019
195

Ordinul nr. 500 din 11.11.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

11
11 2019
239

Ordinul nr. 497 din 07.11.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

08
11 2019
251

Ordinul nr. 496 din 07.11.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

04
11 2019
1362

Stabilirea regimului de impozitare a entităților conform art.54/1 din CF al RM

Conform alin.3 din art.541, agenţii economici pot alege regimul de impozitare prevăzut de capitolul 7/1 sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit dacă aceştia:
— conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activitatea operaţională din livrări scutite de T.V.A. sau din livrări scutite şi impozabile cu T.V.A. în sumă de pînă la 1,2 mil. lei, cu condiţia că livrările scutite de T.V.A. depăşesc 50% din cele impozabile cu T.V.A.;
— conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, nu au obţinut venit din activitatea operaţională;
— s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare.
Detalii
21
10 2019
341

Ordinul nr. 448 din 18.10. 2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

18
10 2019
259

Ordinul nr. 447 din 17.10.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

15
10 2019
247

Ordinul nr. 437 din 11.10.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale