avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

09
10 2019
588

Determinarea datei comiterii repetate a încălcării fiscale

Art. 234 alin. (2) din Codul fiscal (CF) prevede că contribuabilul nu poate beneficia de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate dacă comite repetat, în decurs de 6 luni consecutive, încălcările fiscale1,2 prevăzute la art. 254 și 2541. Când se consideră ca fiind comise pentru prima oară încălcările menționate – data actului de control sau data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislației? Restricția dată se răsfrânge și asupra altor încălcări fiscale prevăzute de CF sau doar pentru încălcările prevăzute la art. 254 (amendă pentru încălcarea regulilor de utilizare a mașinii de casă şi de control) și 2541 (amendă pentru nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători și pentru neeliberarea biletelor de călătorie)?
Detalii
04
10 2019
1107

Санкции за неуплату или недоплату в срок подоходного налога, уплачиваемого в рассрочку

Согласно ч. (1) ст. 84 Налогового кодекса (НК), хозяйствующие субъекты обязаны уплачивать не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря налогового года суммы, равные одной четвертой части:
а) исчисленной как налог и подлежащий уплате согласно II разделу НК за данный год, или
b) налога, подлежавшего уплате согласно II разделу НК за предыдущий год.

В соответствии с ч. (1) и (4) ст. 121 НК, под налоговым периодом по подоходному налогу понимается календарный год, по окончании которого определяется налогооблагаемый доход и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Нужно учитывать, что в отступление от положений ч. (1) для хозяйствующих субъектов, которые в соответствии с положениями Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287, вправе применять отличный от календарного года отчетный период, налоговый период по подоходному налогу соответствует отчетному периоду для подготовки и представления финансовых отчетов. В этом случае налоговый период составляют любые 12 последовательных месяцев.
Detalii
30
09 2019
292

Ordinul nr. 413 din 27.09.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

20
09 2019
5641

Foaia de parcurs: termenul de valabilitate și modul de completare

La multiplele solicitări ale contribuabililor, Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” a adresat un demers către Agenția Națională Transport Auto, solicitând un răspuns exhaustiv cu privire la modul de utilizare, completare și valabilitate a foii de parcurs. Astăzi, 20 septembrie, oferim cititorilor noștri răspunsul obținut.

Cu privire la aspectele ce ţin de utilizarea foii de parcurs Agenția Națională Transport Auto comunică următoarele.
Detalii
16
09 2019
373

Ordinul nr. 397 din 13.09.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

10
09 2019
469

Ordinul nr. 385 din 06.09.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

09
09 2019
651

Modalitatea și necesitatea de a deveni operator de date cu caracter personal

I. Partea III

Procesul de notificare privind înregistrarea în calitate de operator de date cu caracter personal

Etapa 3 — Procesul de notificare

Prin procesul de notificare înțelegem autentificarea în Registru (crearea unui cont/profil), completarea notificării (17 etape) și depunerea acesteia la Centru.
Înainte de a depune notificarea, este absolut necesar să faceți cunoștință și să vizualizați „Ghidul privind procedura înregistrării operatorilor și a sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal” și “Manualul operatorului” care pot fi accesate pe pagina-web oficială a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (în continuare Centru). Vizualizarea acestora va facilita procesul de notificare, din motiv că se descrie într-un lux de amănunte procedura de notificare, inclusiv și procedura tehnică.
Detalii