avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

30
09 2013
2292

ПОЛОЖЕНИЕ о моральном (нефинансовом) стимулировании сознательных налогоплательщиков

Приложение № 1 к Приказу ГГНИ № 1373 от 17 августа 2013 г.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о моральном (нефинансовом) стимулировании сознательных налогоплательщиков (далее – Положение) устанавливает порядок и условия организации и проведения стимулирования самых сознательных (заслуживающих доверия) налогоплательщиков
Detalii
30
09 2013
1748

П Р И К А З Nr. 1373 от 17.08.2013 об утверждении Положения о моральном (нефинансовом) стимулировании сознательных налогоплательщиков

Для продолжения добрых традиций по установлению и поддержанию доверительных отношений с налогоплательщиками, а также в целях стимулирования налогоплательщиков, которые в полной мере и в сроки выполняют свои налоговые обязательства в соответствии с пунктом с) части (1) статьи 133 Налогового кодекса,
Detalii
30
09 2013
2368

REGULAMENT cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti

Anexa nr.1 la Ordinul IFPS nr. 1373 din 17 august 2013I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la stimularea morală (non-financiară) a contribuabililor oneşti (în continuare — Regulament) stabileşte modul şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a acţiunii de stimulare cu certificate şi diplome a celor mai oneşti (credibili) contribuabili, precum şi a celor mai profesionişti contabili (ai aceloraşi contribuabili certificaţi din partea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat) care au asigurat un înalt grad de conformare fiscală benevolă, prin calcularea, declararea şi achitarea în cuantum integral a obligaţiilor fiscale aferente activităţii de întreprinzător, demonstrînd un nivel înalt al transparenţei evidenţei contabile a activităţii desfăşurate, conform normelor în vigoare.
Detalii
13
09 2013
2241

O R D I N IFPS Nr.1645 din 12.09.2013 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

10
09 2013
2286

П Р И К А З ГГНИ № 290 от 21 марта 2013 O внесении изменений и дополнений в Приложение №1 к Положению, утвержденному приказом ГГНИ №70 от 31.03.2004

O внесении изменений и дополнений в Приложение №1 к Положению, утвержденному приказом ГГНИ №70 от 31.03.2004В целях обеспечения исполнения статей 187 и 188 раздела V НК, а также на основании ст. 133 ч. (1) п. c) НК,
Detalii
10
09 2013
2311

O R D I N IFPS Nr. 290 din 21 martie 2013 Cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Regulamentul aprobat prin Ordinul IFPS nr. 70 din 31.03.2004

Cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Regulamentul aprobat prin Ordinul IFPS nr. 70 din 31.03.2004ORDON1. Anexa nr. 1 la Regulamentul, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 70 din 31.03.2004, cu modificările și completările operate prin ordinele nr. 217 din 04.04.2012 și nr. 314 din 10.05.2012, se modifică și se expune în următoarea redacţie:
Detalii
10
09 2013
3758

Письмо ГГНИ № 26-11/2-12-606/4856 от 12.06.2013 О применении ассоциациями собственников жилья контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при осуществлении наличных расчетов

О применении ассоциациями собственников жилья контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при осуществлении наличных расчетовГлавная государственная налоговая инспекция относительно применения ассоциациями (обществами) собственников жилья контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при получении различных платежей наличными сообщает следующее.
Detalii
10
09 2013
2851

Scrisoare IFPS Nr 26-11/2-12-606/4856 din 12.06.2013 Referitor la folosirea de către asociaţiile de proprietari de locuinţe a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la încasările în numerar

Referitor la folosirea de către asociaţiile de proprietari de locuinţe a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la încasările în numerarInspectoratul Fiscal Principal de Stat, referitor la folosirea de către asociaţiile de proprietari de locuinţe a mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală la colectarea diferitor plăţi în numerar, comunică următoarele.
Detalii
09
09 2013
1778

П Р И К А З ГГНИ № 290 от 21 марта 2013 О порядке представления информации о налоговых накладных, подлежащих регистрации в Генеральном электронном регистре налоговых накладных, которые не были зарегистрированы или зарегистрированы с нарушением срока, установленного ст. 118 1 Налогового кодекса

О порядке представления информации о налоговых накладных, подлежащих регистрации в Генеральном электронном регистре налоговых накладных, которые не были зарегистрированы или зарегистрированы с нарушением срока, установленного ст. 1181 Налогового кодексаВ соответствии с п. с) ч. (1) ст. 133 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24.04.1997, во исполнение положений ч. (10) ст. 102 Налогового кодекса, предусматривающих установление порядка и срока представления в налоговые органы информации о налоговых накладных, подлежащих регистрации в Генеральном электронном регистре налоговых накладных, которые не были зарегистрированы или зарегистрированы с нарушением срока установленного ст. 1181 Налогового кодекса,
Detalii