18
06 2015
1156

Grupurile de lucru din cadrul Parteneriatului CEFTA au identificat noi oportunități și priorități pentru intensificarea cooperării interregionale

Despre prioritățile și oportunitățile privind cooperarea interregională și suportul necesar pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii pentru intensificarea colaborării pe diferite domenii în spatiul CEFTA au discutat reprezentanții Camerelor Economice, membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA), în cadrul reuniunii grupurilor de lucru ce a avut loc la 16 iunie, la Chișinău. Proiectul de parteneriat ,,DIHK – CEFTA" a fost lansat în anul 2010, cu scopul de a consolida Camerelor Economice din cadrul Parteneriatului, sprijinind dezvoltarea economică şi cooperarea interregională. Reuniunea grupurilor de lucru a fost organizată în cadrul mandatului de Preşedinţie al Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) deţinut în anul 2015 de către Republica Moldova. Potrivit Directorului Departamentului de politici comerciale din cadrul Ministerul Economiei al RM, Inga Ionesii: ,,unele dintre obiectivele esențiale ce se înscriu pe agenda grupurilor de lucru și care pot fi realizate doar prin efeortul comun al instituțiilor ce vin să sprijine dezvoltarea mediului de afaceri, reprezintă eliminarea barierelor din calea exportului și promovarea schimburilor comerciale intraregionale prin reducerea măsurilor restrictive, coordonarea politicilor investiţionale şi asigurarea protecţiei investiţiilor". Aurelia Sarari, coordonatorul național în cadrul Proiectului a menționat că ,,Președinția Republicii Moldova se concentrează pe promovarea legăturilor comerciale și investiționale, a politicilor regionale transparente și corecte care sporesc fluxul de mărfuri, servicii și investiții, în cadrul regiunii CEFTA". De asemenea, coordonatorul a mai adăugat că: ,,rolul Președinției este de a contribui la procesul de armonizare continuă a mediului de afaceri și a economiei naționale la standardele economiei europene, prin creșterea competitivității, susținerea comerțului regional, aprofundat și atragerea de noi investiții. Aceste obiective reprezintă o continuare a acțiunilor întreprinse de anterioarele Președinții CEFTA și sunt în concordanță cu procesul de integrare a țărilor din carul Parteneriatului în Uniunea Europeană". Grupurile de lucru create activează pe următoarele domenii: regulile de origine a mărfurilor și regulamente vamale; barierele tehnice și non-tarifare în comerț; agricultura și CSF (certificate sanitare și fitosanitare); comerț în servicii. Agenda de lucru a grupurilor a prevăzut evaluarea soluționării problemelor și realizării recomandărilor propuse în cadrul ședințelor anterioare, precum și identificarea problemelor de export cu care se confruntă țările în cadrul Parteneriatului. Printre subiectele care au fost discutate pot fi enumerate: cooperarea transfrontalieră şi identificarea barierelor tehnice în comerț; identificarea problemele vamale la export; activitatea subcomitetelor CEFTA privind barierele vamale şi regulile de origine; cooperarea dintre administraţiile vamale ale țărilor membre, procedurile de armonizarea a cadrului legal autohton cu legislaţia UE; stabilirea acţiunilor de către părţile interesate ale CEFTA întru armonizarea reglementărilor tehnice şi recunoaşterea mutuală a procedurilor de evaluare a conformităţii; promovarea comerţului în regiune, în baza statutului de membru în cadrul Convenţiei pan-europene mediteranene (PEM); reactivarea grupurilor de lucru în domeniul asigurărilor, transport și construcții. De asemenea, în cadrul tuturor grupurilor de lucru s-a pus accent pe implementarea standardelor internaționale în învătământ, subliniindu-se importanța recunoașterii reciproce a diplomelor de studii, titlurilor academic în cadrul țărilor CEFTA. Printre prioritățile Președinției Republicii Moldova pentru anul 2015 se înscriu: liberalizarea în continuare a comerțului cu produse agricole și, în special comerțul în servicii, simplificarea procedurilor legate de comerț, prin crearea Programului CEFTA AEO, privind facilitarea comerţului, precum şi promovarea comerţului în regiune, în baza statutului de membru în cadrul Convenţiei pan-europene mediteranene (PEM) și continuarea efortului de implementare a Strategiei Europei de Sud-Est 2020 (SEE 2020).

via | chamber.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.