29
02 2016
3649

Ce trebuie să știe un contribuabil despre declararea impozitului pe venit (Partea I)

Suntem tot mai aproape de 25 martie, data-limită de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2015 și de achitare a acestui impozit. Mulți contribuabili au depus Declarația și au achitat impozitul pe venit aferent Declarației.

Что должен знать налогоплательщик о декларировании подоходного налога (Часть I)

Totuși, dacă să ne referim la experiența campaniilor precedente de prezentare a declarațiilor, fluxul cetățenilor care își declară veniturile se intensifică anume în a doua jumătate a lunii martie. În acest sens, i-am adresat unele întrebări legate de prezentarea Declarației Parascoviei Cebotarenco, șefa Secției impozite directe, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor din cadrul IFPS. Sperăm, că răspunsurile specialistului vă vor fi de folos.

COR: Doamnă Cebotarenco, lucrurile par a fi cunoscute de mulți dintre contribuabili, dar, cred, că ar fi bine să reamintim, în debutul acestui interviu, categoriile de persoane fizice, care au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08).

P.C.: Potrivit Codului fiscal, obligația de a prezenta Declarația menționată pentru anul 2015 o au contribuabilii-persoane fizice ce nu practică activitate de întreprinzător, care au obținut venituri salariale de la două sau mai multe locuri de muncă, unde mărimea acestora depăşeşte cumulativ suma totală de 29 640 lei pe an; au obţinut venituri atât sub formă de salariu, cât şi din vânzarea proprietății; nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vânzarea proprietății (case, apartamente, maşini, etc.) sau de la darea în chirie a terenurilor agricole, mărimea cărora depăşesc suma scutirii personale de 10 128 lei; îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară.

Declarația nominalizată urmează a fi depusă și de persoanele fizice, cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, care începe sau se termină în anul fiscal dat), în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente.

COR: Să ne referim în continuare la scutiri. De obicei, persoanele fizice adresează multe întrebări sub acest aspect.

P.C.: Conform Codului fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) la determinarea impozitului pe venit are dreptul la scutire personală. Aceasta pentru 2015 constituie 10 128 lei, sau 15 060 lei pentru persoanele care sunt specificate la alin.(2)art.33 din Codul fiscal. De asemenea, este necesar de menționat, că persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară (pentru anul 2015) în mărime de 10 128 lei, dacă soțul (soția) nu beneficiază de scutirea personală.

Pentru aceasta soțul (soția ) care transmite scutirea urmează să prezinte angajatorului o cerere de acordare a scutirii suplimentare. Astfel, în cazul în care pe parcursul anului soții divorțează și unul din ei a beneficiat de scutirea personală a celuilalt, ambii au obligația de a prezenta în parte Declarația, prin care fiecare vor reflecta suma scutirii persoanele, astfel efectuând recalculul impozitului pe venit.

COR: Deci, nu este necesar de a mai prezenta alte documente suplimentare la transmiterea scutirii?

P.C.: La organul fiscal teritorial se prezintă doar Declarația (forma CET08). Totodată, în cazul în care organul fiscal stabilește, în baza informației disponibile în Sistemul Informațional al SFS, că persoana fizică care a transmis soțului (soției) scutirea personală a utilizat și el (ea) scutirea transmisă ei vor fi invitați pentru a depune Declarația, prin care se va efectua recalculul impozitului pe venit și, după caz, se vor aplica sancțiuni.

În ce privește scutirea pentru persoanele întreținute, menționăm, că pentru anul 2015 aceasta a constituit 2 256 lei pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 10 128 lei. Actualmente, Codul fiscal stabilește că persoana întreținută este persoana care întrunește 2 condiții: este un ascendent sau descendent al contribuabilului, al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie, rudă de gradul doi în linie colaterală și care are un venit ce nu depăşeşte (în anul 2015) suma de 10 128 lei anual.

Este de menționat, că persoana întreținută poate fi considerată și persoana care a început să lucreze în baza contractului individual de muncă după ce a absolvit instituția de învățământ. În cazul acesta scutirea poate fi utilizată, dacă venitul obținut până la finele anului fiscal nu depășește 10 128 lei. În cazul dat, beneficiază de scutirea pentru persoana întreținută ambii părinți și ei nu urmează să prezinte Declarația prin care ar refuza de scutirea dată.

Continuare: Ce trebuie să știe un contribuabil despre declararea impozitului pe venit (Partea II)

Ce trebuie să știe un contribuabil despre declararea impozitului pe venit (Partea III)

Ce trebuie să știe un contribuabil despre declararea impozitului pe venit (Partea IV)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.