avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

23
09 2022
104

Certificatul CAT MCC/IF se eliberează prin SIA GEAP

Certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control /imprimantele fiscale se elibereză prin intermediul Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) și conţine: denumirea actul permisiv, indicarea autorității emitente (Serviciul Fiscal de Stat); denumirea, IDNO, numărul, data eliberării și termenul de valabilitate al Certificatului CAT MCC/ IF.
 
Autoritatea fiscală a publicat în MO de astăzi, 23 septembrie, Ordinul nr.356 pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control/imprimantele fiscale, aprobat prin Ordinul nr.481/2017 al directorului SFS. Prevederile documentului sunt puse în aplicare la momentul publicării.


Detalii

19
09 2022
10443

Vulnerabilitatea energetică: dreptul la compensații

La compensații pentru achitarea facturilor la energie din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice nu vor putea pretinde familiile sau persoanele singure care corespund unuia dintre următoarele criterii:
a) familia deține 4 sau mai multe apartamente;
b) familia deține unul sau mai multe apartamente sau bunuri imobile în valoare cadastrală mai mare de 10 milioane de lei cumulativ;
c) familia dispune de venituri lunare mai mari de 75 mii lei pe persoană din cadrul familiei;
d) familia a solicitat să-i fie atribuită categoria de consumator non-vulnerabil.


Detalii

23
09 2022
1316

ANRE a aprobat noile prețuri la gazele naturale

În cadrul ședinței de astăzi, 23 septembrie, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz”.

 

Astfel, începând cu 1 octombrie 2022, prețul stabilit pentru furnizarea gazelor naturale în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de presiune joasă constituie 27,1 lei (fără TVA) pentru 1 m3, acesta fiind achitat de consumatorii casnici. Reamintim, conform art. 96 din Codul fiscal, cota TVA la gazele naturale constituie 8%, respectiv, prețul de livrare a 1 m3 de gaze va constitui 29,27 lei.


Detalii

23
09 2022
83

APCSP a prezentat rezultatele controalelor

Pe parcursul lunilor ianuarie-iunie 2022 Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței (APCSP) a înregistrat 887 reclamații (petiții) și 90 de sesizări, conform Raportului publicat de autoritate. Subiectele petițiilor se referă la prestarea neconformă a serviciilor, inclusiv prin comerț online (372), produse alimentare neconforme, inclusiv prin comerț online (248), produsele alimentare (28), domeniul metrologic (20) și încălcarea regulilor de comerț (212).

 

Cele mai frecvent încălcate reguli de comerț țin de practicile comerciale înșelătoare/ diferență de preț – 41,
Detalii

23
09 2022
66

Piața de capital, în creștere

Piața de capital în semestrul I din anul curent a înregistrat o creștere dinamică atât pe segmental primar, cât și secundar, comunică Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).

 

Astfel, pe piața primară de capital în această perioadă au fost efectuate 24 de emisiuni de valori mobiliare în valoare totală de 1748,56 mil. lei, dintre care 23 emisiuni de acțiuni în volum de 1683,56 mil. lei și o emisiune de obligațiuni în volum de 65,00 mil. lei. În aceeași perioadă a anului precedent au fost înregistrate 12 emisiuni în volum total de 30,44 mil. lei. Respectiv, în semestrul I al anului curent a fost înregistrată o creștere cu 1718,12 mil. lei a volumului total de valori mobiliare emise pe piața
Detalii

23
09 2022
61

Крестьянское хозяйство – на придомовом участке

Наличие придомовых земельных участков предоставит их владельцам право регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств. В четверг, 22 сентября, парламент одобрил во втором  чтении проект изменений и дополнений к Закону №1353/2000 о крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
 
Так, в случае принятия инициативы в предложенной редакции во втором чтении, ст. 2 ч. (1) Закона №1353/2000 будет предусматривать, что крестьянское хозяйство, являющееся индивидуальным предприятием, может быть основано на праве частной собственности не только на земли сельскохозяйственного назначения, но и на придомовые земельные участки.  


Detalii

23
09 2022
83

Comerțul interior: elaborarea listei de produse agricole și alimentare

Ținând cont de faptul că, la 29 ianuarie 2023, vor intra în vigoare prevederile Legii nr.250/2022 pentru modificarea unor acte normative, prin care Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior a fost suplinită cu capitolul „Relațiile contractuale dintre furnizor și cumpărător privind livrarea de produse agricole și alimentare”, până la această data Guvernul urmează să asigure elaborarea și aprobarea listei de produse agricole și alimentare pentru documentarea corectă a relațiilor contractuale dintre furnizorul și cumpărătorul respectivelor produse.
 
În acest sens, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la
Detalii
23
09 2022
130

Парламент вносит поправки в Налоговый кодекс

Неуплаченная сумма налоговых обязательств в размере до 100 леев не будет считаться недоимкой в национальный публичный бюджет в случае взятия на налоговый учет банковского счета или платежных счетов. Законопроект о внесении соответствующих поправок в Налоговый кодекс включен в повестку дня парламента для утверждения в первом чтении.
 
Документ предусматривает внесение изменений в ст. 129 ст. НК и направлен на упрощение процедуры открытия банковских счетов или платежей как юридическими, так и физическими лицами. В действующей редакции НК, при наличии у налогоплательщика задолженности даже до 100 леев, Государственная налоговая служба вправе не выдавать документ, подтверждающий взятие на налоговый учет банковских счетов.


Detalii

22
09 2022
78

Банки Молдовы наращивают прибыль

За 8 месяцев 2022 г. чистая прибыль банков Молдовы составила 2,4 млрд леев, увеличившись почти на 70% (на 0,9 млрд леев) по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время, чистая прибыль банков в январе-августе текущего года превысила показатели прибыли за весь 2021 г. Данные представил Нацбанк Молдовы.

 

За 8 месяцев текущего года общие доходы от эксплуатации банков составили 5,9 млрд леев, в том числе
Detalii