avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

27
01 2020
33

Soluții digitale pentru ținerea evidenței contabile în autoritățile publice

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), al cărui fondator este Ministerul Finanțelor, oferă autorităților și instituțiilor publice bugetare instrumente electronice moderne de ținere a evidenței contabile. Aceste instrumente se regăsesc în Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP), elaborat și administrat de CTIF.

La începutul anului curent, acest sistem informatic era utilizat de peste o mie de autorități și instituții publice bugetare din țară. Mai mulți contabili care utilizează SIIECAP afirmă că acest sistem le-a ușurat munca, oferindu-le posibilitatea să efectueze rapid, cu ajutorul instrumentelor electronice, procesarea documentelor primare, introducerea informației în rapoartele financiare și expedierea acestora în adresa instanțelor de resort.
Detalii
27
01 2020
143

Процедура внутреннего рассмотрения и отчетности раскрытий незаконных практик

В пятницу, 24 января, вступило в силу постановление правительства об утверждении Положения о процедурах внутреннего рассмотрения и отчетности раскрытий незаконных практик (Положение). Документ разработан на основании ч. (2) ст. 9 Закона № 122/2018 об осведомителях по неподкупности (Закона № 122/2018). Одновременно утратило силу ПП № 707/2013 об утверждении Рамочного положения об осведомителях по неподкупности.

В целом, положение устанавливает процедуру внутренней отчетности раскрытий незаконных практик сотрудниками публичных и частных субъектов, а также регулирует процедуру регистрации и рассмотрения раскрытий незаконных практик, признания в качестве осведомителя по неподкупности и применения мер защиты в отношении работников, которые добросовестно и в интересах общества раскрывают внутренние незаконные действия.
Detalii
27
01 2020
230

Angajații din sistemul de sănătate vor avea salarii mai mari

Salariile de funcție ale personalului medical cu studii superioare (medici), personalului medical mediu, personalului medical inferior, personalului administrativ-gospodăresc și de conducere din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se majorează cu 10%.

În „Monitorul Oficial” din 24 ianuarie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 22 din 22 ianuarie 2020 pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Astfel, un medic de familie cu o vechime în specialitate de până la 10 ani va avea un salariu de 7160 lei.
Detalii
27
01 2020
96

SNCSP: elaborarea și implementarea treptată

Implementarea treptată a standardelor de contabilitate este mai eficientă decât implementarea integrală. Prin urmare, este necesar să se elaboreze toate standardele, iar aprobarea și implementarea acestora să se efectueze treptat, în conformitate cu prioritățile stabilite, asigurând dezvoltarea sistemelor informaționale aferente și instruirea contabililor din sectorul public. Consiliul pentru Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP) va examina și va stabili ordinea și perioada de aprobare și implementare a acestora, se constată în modificările și completările Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea SNCSP, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.159.
Detalii
27
01 2020
119

Декларация по НДС для электронных услуг нерезидентов

Нерезиденты, осуществляющие предпринимательскую деятельность без оформления организационно-правовой формы в РМ, предоставляющие услуги через электронные сети и получающие доходы от физических лиц–резидентов нашей страны, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также нерезиденты, осуществляющие предпринимательскую деятельность без оформления организационно-правовой формы в Молдове, посредством которых производится оплата вышеуказанными физическими лицами–резидентами услуг, получаемых через электронные сети от других нерезидентов, местом поставки которых считается РМ, обязаны будут зарегисрироваться в качестве плательщиков НДС в нашей стране.

Это предусматривают дополнения в Налоговый кодекс, введенные Законом №171 от 19 декабря прошлого года. Напоминаем, положения ст.94 п.d) вступят в силу с 1 апреля 2020 г.
Detalii
24
01 2020
61

Утвержден новый формуляр декларации по НДС

В «МО» опубликован Приказ Министерства финансов oб утверждении формуляра и порядка заполнения Декларации по НДС субъектами налогообложения, предусмотренными лит. d) ст.94 Налогового кодекса. Приказ вступит в силу с 1 апреля 2020 г.

Декларация состоит из двух разделов, в которых отражаются общие сведения и сумма налога, подлежащая уплате в бюджет.

В разделе 1 декларации указывается полное наименование иностранной организации, идентификационный номер, выданный в стране регистрации согласно уведомлению о постановке на учет иностранной организации в ГНС, а также выданный в Молдове код плательщика НДС.
Detalii
24
01 2020
122

Доходы банков Молдовы от курсовой разницы в 2019 г.

По данным Национального банка Молдовы доходы лицензированных банков республики от курсовой разницы составили в прошлом году 947,8 млн леев, увеличившись на 11,2% по отношению к результатам, зарегистрированным в 2018 г. При этом, роста показателя добились 8 из 11 банков.

Согласно официальным данным, самый высокий доход от курсовой разницы за январь-декабрь 2019 г. получил Moldova-Agroindbank — 272,4 млн леев (в 2018 г. — 238,4 млн леев). Moldindconbank занял 2-е место по этому показателю, получив доходы в 159,2 млн леев (годом ранее — 160,3 млн леев).
Detalii
24
01 2020
276

Acțiuni de prevenire şi combatere a spălării banilor

Pe parcursul anului curent se planifică efectuarea de către entitățile raportoare a auditului intern în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. De asemenea, se prevede îmbunătățirea analizei tranzacțiilor realizate în numerar, în scopul identificării tipologiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Măsurile date sunt incluse în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024.
Detalii
24
01 2020
116

Statistica încasărilor vamale în anul 2019

Serviciul Vamal a raportat încasări record la bugetul de stat pentru anul 2019, în sumă de peste 22,8 mld. lei, înregistrând o creștere cu 1,48 mld. lei (+ 7%) comparativ cu anul 2018 și cu 2,5 mld. lei (+12,4%) mai mult față de 2017. Datele au fost expuse în cadrul ședințelor anuale de raportare a activității subdiviziunilor Aparatului central al SV.

În anul 2019, SV a continuat să înregistreze progrese pe segmentul antifraudă, fiind inițiate 123 de cauze penale. Totodată, a fost înregistrată o creștere a valorii mărfurilor stabilite la momentul inițierii urmării penale, care depășesc 88 mil. lei, cu 14% mai mult față de sumele raportate în 2018.
Detalii