avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

02
10 2014
924

În Moldova va fi creat Registrul certificatelor de depozit pentru cereale

În Republica Moldova va fi creat Sistemul informațional automatizat „Registrul certificatelor de depozit pentru cereale”, informează NOI.md.

Guvernul a aprobat conceptul de creare a acestui sistem, care va conține date despre depozitele cerealiere, deponenţii şi producători de cereale, certificatele de depozit pentru cereale etc. Responsabil de elaborarea, funcționarea, dezvoltarea și gestionarea acestui sistem va fi Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
Detalii
02
10 2014
979

Доходы госбюджета Молдовы в январе-августе составили 17 млрд 499,8 млн леев, что на 1,6% (285,5 млн леев) меньше запланированного на этот период уровня

Как сообщили агентству InfoMarket в Минфине, в то же время в сравнении с тем же периодом 2013 г. доходы выросли на 3 млрд 962,8 млн леев (+29,3%). В частности, основные доходы госбюджета Молдовы в январе-августе 2014 г. составили 15 млрд 418,6 млн леев, что на 162,7 млн леев (1%) меньше запланированного.

Тем не менее показатели аналогичного периода прошлого года были превышены на 3 млрд 194,7 млн леев (+26,1%). Госучреждения, финансируемые из госбюджета, аккумулировали за 8 мес. 2014 г. доходы от специальных средств в сумме 475,3 млн леев (89,7% от запланированного). В сравнении с тем же периодом прошлого года они повысились на 41,6 млн леев (+9,6%). Доходы специальных фондов составили 257,9 млн леев (83% от запланированного).
Detalii
02
10 2014
1255

Republica Moldova și Republica Lituania au semnat un Acord de securitate socială

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga și Ministrul Protecției Sociale și Muncii a Republicii Lituania, Algimanta Pabedinskienė au semnat Acordul privind securitatea socială, care reglementează acordarea bilaterală a pensiilor, a ajutorului de deces și a pensiilor de incapacitate de muncă.

Documentul prevede că cetăţenii moldoveni încadraţi în câmpul muncii în Lituania vor putea primi pensie calculată pentru perioada de cotizare realizată în acest stat.
Detalii
02
10 2014
1122

Молдова занимает 74-е место среди 96 стран мира в Индексе социально-экономического благосостояния пожилых людей (Global AgeWatch Index 2014)

Согласно исследованию, составленному компанией Help Age International, из четырех ключевых областей, которые охватывает индекс, самые высокие результаты Молдова получила по критерию «личный потенциал» — 50-е место, худшие — «здоровье» (90-е место).

По показателям «материальная обеспеченность» и «благоприятная среда» Молдова заняла 63-е и 76-е места, соответственно. В исследовании отмечается, что в 2014 г. доля населения в возрасте 60 лет и старше составляет в Молдове 17,7%. В 2030 г. и 2050 г. доля пожилого населения в Молдове вырастет до 22,6% и 31,2%, соответственно.
Detalii
02
10 2014
850

Reguile de origine, certificatele fitosanitare și procedurile vamale pentru export în UE sunt discutate în cadrul meselor rotunde organizate de CCI și EBA

Dificultățile cu care se confruntă agenții economici la exportul pe piața Uniunii Europene odată cu intrarea în vigoare a Acordului de comerț liber aprofundat și cuprinzător cu UE (DCFTA) au fost discutate în cadrul a trei mese rotunde regionale la Bălți, Cahul și Orhei, organizate săptămâna aceasta de Camera de Comerț și Industrie și Asociația Businessului European.

La evenimente au participat circa 80 de companii producătoare de legume și fructe, care au dialogat cu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Securitate Alimentară (ANSA) și ai Serviciului Vamal privind procedurile, inclusiv barierele tarifare și netarifare, la exportul în UE.
Detalii
01
10 2014
2165

О подтверждении резидентства и подоходного налога, уплаченного нерезидентами в Республике Молдова

В результате периодических запросов от налогоплательщиков, желающих получить дополнительную информацию о подтверждении резидентства и уплаты нерезидентами подоходного налога в Республике Молдова, ГГНИ подготовила и издала Приказ № 1170 от 01.08.2014 о подтверждении резидентства и подоходного налога, уплаченного нерезидентами в Республике Молдова, регламентирующий данную процедуру.
Detalii
01
10 2014
1625

Пенсионеры Молдовы получат единовременную помощь по случаю Международного дня пожилых

Пенсионеры Молдовы получат единовременную помощь в честь Международного дня пожилых людей, отмечаемого 1 октября.

Как передает «Инфотаг» со ссылкой на Министерства труда, социальной защиты и семьи, из Республиканского фонда социальной поддержки на эти цели выделено 6 млн леев. Определение получателей и суммы пособия возложено на местные власти.
Detalii
01
10 2014
1837

Continuă prezentarea declaraţiilor persoanelor asigurate Forma REV-5

Continuă prezentarea declaraţiilor persoanelor asigurate Forma REV-5 pentru trimestrul III al anului 2014. Potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 nr. 329 din 23.12.2013, plătitorii de contribuţii de asigurări sociale de stat sînt obligaţi să prezinte dările de seamă pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

De menţionat că pînă în prezent o parte din agenţii economici nu au prezentat declaraţiile persoanelor asigurate pentru trimestrul I şi II, termenul fiind, respectiv, pînă la 30 aprilie şi 31 iulie, curent.
Detalii
01
10 2014
1695

Каковы, на Ваш взгляд, препятствия для добровольной уплаты налогов в Молдове?

Уважаемый налогоплательщик!

Редакция журнала Monitorul Fiscal FISC.md приглашает Вас принять участие в обсуждении на нашем Форуме темы, которую мы сформулировали в вопросе «Каковы, на Ваш взгляд, препятствия для добровольной уплаты налогов в Молдове?»
Detalii