avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

12
07 2013
2776

Felicitare pentru mult stimatul Domn Vitalie Coceban!

Stimate Domnule Vitalie Coceban!

Echipa Î.S.„Fiscservinform” Vă felicită cu ocazia zilei de naştere, adresîndu-Vă sincere felicitări şi urări de bine. În calitatea Dvs de administrator al Î.S. “Fiscervinform”, apreciem activitatea pe care o desfăşuraţi, profesionalismul de care daţi dovadă şi ne exprimăm respectul pentru contribuţia adusă la dezvoltarea întreprinderii.
Detalii
12
07 2013
1273

Вышел в свет праздничный номер периодического издания Monitorul fiscal FISC.MD 4(14)

Новый номер журнала Monitorul fiscal FISC.MD выходит в дни, когда исполняется 23 года со дня создания ГГНИ.

Этой дате посвящены два материала нашего корреспондента Виталия Кондрацки. Первый – Noi suntem în serviciul contribuabililor și nu viceversa — о круглом столе, организованном новым руководителем ГГНИ Ионом Присэкару для бывших начальников ГГНИ и министров финансов, с которыми он обсудил основные направления в деятельности Налоговой службы, а также проблемы налогового администрирования, требующие первоочередного решения.
Vizualizează 4 fotografii →
11
07 2013
1725

A ieșit din tipar numărul special 4(14) a publicației periodice Monitorul Fiscal FISC.MD

Noul număr al revistei Monitorul Fiscal FISC.MD apare în zilele cînd se împlinesc 23 de ani de la înființarea IFPS.

Cu aceasta ocazie, corespondentul Vitalie Condrațchi a pregătit două materiale. Primul, despre rezultatele întrunirii la masă rotundă, cu genericul Noi suntem în serviciul contribuabililor și nu viceversa organizată de noul șef al IFPS, Ion Prisăcaru. Împreună cu anteriorii conducători IFPS și miniștri finanțelor s-au discutat principalele strategii în activitatea administrării fiscale și s-au specificat probleme de maximă importanță.
Detalii
09
07 2013
792

Monitorul fiscal FISC.md: Comunicat de presă

Societatea informațională introduce noi cerințe cu privire la viteza și volumul de informații transmise. Urmând tendinţele dictate de timp şi Planul Strategic pentru 2011-2015, Serviciul Fiscal de Stat tinde să ofere contribuabililor mai multe informații de calitate.

Planul strategic de dezvoltare a IFPS, pentru perioada 2011-2015 prevede „promovarea continuă a spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale, îmbunătăţirea civismului fiscal prin instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, oferind soluţii optime şi competente, concretizate într-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, prestate în conformitate cu realizările de ultimă oră în domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.
Detalii
09
07 2013
1147

Ion Prisăcaru: „Versiunea electronică a revistei va deveni un instrument pentru a promova în masă cultura fiscală”

Astăzi, 9 iulie 2013, în sala de ședințe a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a avut loc conferința de presa cu genericul: „Versiunea electronică a Publicaţiei Periodice „Monitorul Fiscal FISC.md” — instrument modern de promovare a transparenţei şi politicii de parteneriat între societate şi SFS”, la care au participat dl Ion Prisăcaru – șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și dl Vitalie Coceban — administrator al Î.S. „Fiscservinform”.
Detalii
08
07 2013
1646

Invitaţie la conferinţă de presă: Lansarea paginii oficiale web a publicatiei periodice Monitorul fiscal FISC.md.

Stimaţi reprezentanţi ai instituţiilor mass-media!

La data de 9 iulie 2013, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat organizează conferinţă de presă cu ocazia lansării versiunii electronice a Publicaţiei Periodice „Monitorul Fiscal FISC.md”, care reflectă poziţia oficială a SFS şi serveşte drept instrument modern de promovare a transparenţei şi politicii de parteneriat între societate şi organul fiscal.

În cadrul conferinţei va fi prezentată versiunea electronică „Monitorul Fiscal FISC.md”, vor fi oferite informaţii cu privire la: premisele creării pagini, criteriile de implementare, aspectele tehnice şi modul de utilizare a revistei electronice. În premieră, vor fi prezentate module inedite de informare şi accesare a articolelor publicate din cadrul ediţiilor anterioare, documentelor legislative, scrisorilor şi ordinelor emise de către organele fiscale.
Detalii
28
06 2013
969

Cooperarea Internațională ca factor cheie pentru abordarea contribuabililor

În zilele de 27-28 iunie 2013, Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat participă la lucrările celei de-a XVII-a Adunare Generală a IOTA, care se desfășoară la Berna, Elveţia.


“Cooperarea Internațională ca factor cheie pentru abordarea contribuabililor care nu sunt onești” este genericul celei de-a XVII-a Adunare Generală a IOTA, care şi-a început lucrările astăzi, 27 iunie 2013, la Berna, Elveţia.
Detalii
11
06 2013
1362

Вышел из печати номер 3(13) журнала „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Главная тема майского номера – особенности применения налога на недвижимое имущество в 2013-м году. В этом выпуске журнала вы найдете полную информацию по вопросам налогообложения разных категорий недвижимости, которые регламентирует VI раздел Налогового кодекса.

В рубрике «Документы и комментарии» опубликован Приказ об утверждении типовых формуляров отчетов, соответствующих некоторым дорожным сборам, и инструкции о порядке их заполнения. И еще о типовых формулярах: Главная государственная налоговая инспекция (ГГНИ) внесла изменения в Приказ № 566 от 7 ноября 2007 года по налогу на воду (форма TA-08).
Detalii
10
06 2013
854

O nouă etapă în colaborarea dintre Publicaţia periodică “Monitorul Fiscal FISC.MD” şi ACAP RM.

La data de 01.06.2013, în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova, a avut loc Adunarea Generală a Auditorilor şi Contabililor Profesionişti (ACAP) din Republica Moldova. Tradiţional, la Adunarea organizată a fost prezentat raportul Dnei Preşedinte ACAP RM, Lilia Grigoroi, privind activitatea Asociaţiei în dezvoltarea profesiei contabile pe parcursul anului 2012, raportul Dnei Director executiv al ACAP RM, Marina Şelaru, despre activitatea economico-financiară, precum şi s-a adoptat bugetul Asociaţiei pentru anul 2013. În cadrul acestui eveniment a şi fost semnat Acordul de cooperare între ACAP RM şi Publicaţia periodică “Monitorul Fiscal FISC.MD”.

De fapt, relaţia fructuoasă între ACAP RM şi Publicaţia periodică “Monitorul Fiscal FISC.MD” a început cu prima ediţie a revistei, cînd fostul preşedinte al ACAP RM, Dl Veaceslav Ciobanu, a fost numit membru al Colegiului de redacţie al publicaţiei. Astfel, Acordul de Cooperare semnat a convenit colaborarea şi asistenţa reciprocă a Părţilor în activităţile desfăşurate, având ca obiectiv următoarele:
Detalii