avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

15
01 2020
978

Graficul controalelor planificate 2020: rezidenții ZEL

Pe parcursul anului curent, vor fi efectuate controale la 66 de rezidenți ai zonelor economie libere, ceea ce reprezintă 1/3 din numărul total de rezidenți.

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Graficului controalelor planificate asupra activității rezidenților zonelor economice libere pentru anul 2020.

Graficul a fost elaborat ca urmare a evaluării riscurilor de către autoritățile cu funcții de control, cu aplicarea metodologiilor sectoriale de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător.
Detalii
15
01 2020
193

«E-Commerce-VAT». Consultarea proiectului

Începând cu 1 aprilie 2020, livrarea serviciilor prin intermediul rețelelor electronice efectuată de către nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova în adresa persoanelor fizice rezidente ale RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător va fi impozitată cu TVA.

Această prevedere a completat art. 95 din Codul fiscal (Obiecte impozabile), Legea nr. 171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative fiind publicată în MO din 27 decembrie 2019.
Detalii
15
01 2020
210

Compensarea venitului ratat şi a altor cheltuieli pasagerului căruia i s-a anulat zborul

Persoana fizică D. s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată către compania aeriană X din RM. În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, la 24 februarie 2017, a achiziţionat de la compania aeriană biletul la cursa Chişinău-Birmingham (Marea Britanie) pentru data de 31 august 2017. Fiind prezent la data indicată la Aeroportul International Chişinău, D. a observat că acest zbor nu apărea pe monitoarele curselor aeriene, motiv pentru care clientul s-a adresat reprezentanţilor companiei X, iar aceştia i-au comunicat despre anularea zborului respectiv.

În aceeaşi zi, reclamantul a depus o cerere către reprezentanţa companiei din cadrul aeroportului, iar a doua zi, acesta s-a adresat cu o plângere nemijlocit la sediul companiei aeriene.
Detalii
15
01 2020
164

Piața de capital: auditul în scop de supraveghere

Persoanele licențiate și autorizate care prestează servicii sau desfăşoară activităţi pe piaţa de capital vor fi supuse unui audit în scop de supraveghere. Acesta presupune efectuarea periodică a auditului sistemelor informaționale și efectuarea verificării corespunderii cerinţelor aferente normelor de prudenţă fiecărui gen de activitate în parte potrivit licenţelor şi autorizaţiilor deţinute, la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital.
Detalii
15
01 2020
148

De la începutul anului, în Moldova zilnic sunt înregistrare circa 18 întreprinderi

La situația din 13 ianuarie curent, în Registrul de stat al unităților de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova ținut de Agenția Servicii Publice, erau incluse 236188 de entități.

Astfel, în primele două săptămâni ale anului 2020 au fost create circa 240 de unități de drept, la sfârșitul anului 2019 (30 decembrie) fiind înregistrate 236048 entități.

Totodată, la începutul anului 2019 (situația din 4 ianuarie 2019), în Registru erau incluse 230163 unități, iar la începutul anului 2018 (la data de evidență 19 ianuarie 2018) – 224730.
Detalii
15
01 2020
61

Госдолг Молдовы перед международными организациями

Национальный банк Молдовы сообщает, что прямой госдолг Молдовы перед международными организациями за 9 месяцев 2019 г. увеличился на $21,02 млн, что составляет 1,5%, и превысил $1,414 млрд.

При этом, задолженность государства перед Международной ассоциацией развития (IDA), входящей в группу Всемирного банка, в январе-сентябре 2019 г. сократилась на 1,7% – с $619,07 млн (на конец 2018 г.) до $608,61 млн (на конец сентября 2019 г.), перед МВФ – снизилась на 0,3% (с $276,24 млн до $275,32 млн), а перед Европейским инвестиционным банком выросла на 14 % (с $233,94 млн до $266,76 млн).
Detalii
14
01 2020
342

Невостребованное пособие

Национальная касса социального страхования сообщила о перечислении 64,0 млн леев для выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Таким образом, 24069 бенефициаров могут получить полагающиеся им выплаты за предыдущие месяцы.

Напоминаем, пособия по временной нетрудоспособности можно получить у поставщиков платежных услуг: FinComBank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank, Mobiasbanca, BCR, I.S. «Poșta Moldovei».

Detalii
14
01 2020
1363

Conformarea contribuabililor 2020: aplicarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor

Serviciul Fiscal de Stat a planificat pentru anul 2020 verificarea unui eșantion de persoane fizice în vederea aplicării măsurilor de conformare voluntară, ținând cont de volumul de informații deținute cu referire la intrările și ieșirile de active înregistrate de persoane fizice în comparație cu veniturile legale obținute și declarate.

Conform Programului de conformare a contribuabililor, persoanelor fizice selectate li se va prezenta informația cu referire la datele disponibile, fiind solicitată confirmarea acestora ori prezentarea de argumente privind lipsa obligațiilor fiscale.
Detalii
14
01 2020
1845

Graficul controalelor planificate 2020: ANSP

Agenția Națională pentru Sănătate Publică va verifica activitatea a 3798 de agenți economici, potrivit Graficului controalelor planificate pentru anul 2020. Cele mai multe controale vor fi desfășurate în domeniul V de activitate supus controlului — Supravegherea pieţei privind produsele nealimentare, inclusiv materialele care vin în contact cu produsele alimentare, fiind verificate 3535 entități.

În domeniul I de activitate — Circulaţia medicamentelor, produselor parafarmaceutice, controlul dispozitivelor medicale şi al serviciilor prestate de instituţiile medicale, activitatea farmaceutică, activitatea în domeniul transplantului și în domeniul IV — Siguranța Ocupațională, vor fi verificate câte 120 de entități.
Detalii
14
01 2020
196

SIA ICCSB va contribui la prevenirea şi combaterea spălării de bani

Crearea unui sistem de obţinere rapidă a informaţiilor necesare pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului atât la nivel național, cât şi internațional, precum și procesarea promptă a acestor informaţii va fi asigurată prin intermediul unui sistem informațional.

În cadrul ședinței secretarilor generai ai ministerelor a fost examinat proiectul de hotărâre a Guvernului ce ține de aprobarea Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (SIA ICCSB).
Detalii