avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

21
10 2019
73

Новый прогноз макроэкономических показателей на 2020-2022 гг.

Министерство экономики и инфраструктуры обнародовало новый прогноз макроэкономических показателей на 2020-2022 гг. Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства 18 октября, в 2019 г. рост ВВП ожидается на уровне 4,2% вместо прогнозируемых летом текущего года 3,7%, а в последующие три года молдавская экономика будет расти в среднем на 3,8% ежегодно. Предполагается, что ВВП Молдовы в текущем году составит 208,3 млрд леев, в 2020 г. — 227,9 млрд леев, в 2021 г. – 248,4 млрд леев, а в 2022 г. – 270,8 млрд леев. Стоит отметить, что на прошлой неделе Международный валютный фонд опубликовал обновленный прогноз по развитию мировой экономики в 2019 г. и 2020 г.
Detalii
21
10 2019
189

Întreprinderile de stat și municipale vor fi gestionate mai eficient

Cabinetul de miniștri a votat în ședința de vineri, 18 octombrie 2019, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, fiind aprobate mai multe acte normative:

Statutul-model al întreprinderii de stat
• Statutul-model al întreprinderii municipale
• Regulamentul-model cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat
• Regulamentul-model al Consiliului de administrație al întreprinderii de stat

Detalii
21
10 2019
608

Noi modificări în sistemul unitar de salarizare

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede modificarea anexei nr.8 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Prin acest proiect se propune includerea în Grupul ocupațional „Cultură, tineret și sport (F)” a artiștilor de balet de la Teatrul de Operă și Balet „Maria Bieșu”, care ar putea avea clasa de salarizare similar funcției „artist, maestru al scenei” – 58.

Proiectul este elaborat cu scopul susținerii și încurajării activității artiștilor din Teatrul de Operă și Balet.
Detalii
21
10 2019
211

В План счетов введена Плата за выдачу предварительного индивидуального налогового решения

В «Monitorul Oficial» 18 октября 2019 г. опубликован и вступил в силу приказ об изменении и дополнении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденных Приказом Министра финансов №216 от 28 декабря 2015 г.

В частности, из документа исключен субсчет второго уровня 114631 — Сбор за пользование автомобильными дорогами Республики Молдова автомобилями, не зарегистрированными в Республике Молдова («виньетка»). Это наименование предоставлено субсчету второго уровня 114638. Также исключены счет 2630, субсчет первого уровня 23600 и субсчет второго уровня 263000.
Detalii
21
10 2019
132

Programul „Femeile în afaceri”, extins până în anul 2022

Programul „Femei în afaceri” se va desfăşura până în anul 2022 și va include cicluri a câte 3 ani, care vor acoperi următoarele etape de susţinere: iniţierea, lansarea şi creşterea întreprinderilor.

Executivul a aprobat vineri, 18 octombrie, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii cu privire la aprobarea Programului-pilot „Femei în afaceri”.

Astfel, programul va trece de faza de pilotare și va fi extins cu încă trei ani, dat fiind faptul că, după cum a fost menționat în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri, acesta a fost un instrument guvernamental eficient de dezvoltare a antreprenoriatului feminin în Republica Moldova.
Detalii
21
10 2019
181

В План счетов бюджетного учета внесены изменения

В «Monitorul Oficial» 18 октября 2019 г. опубликован и вступил в силу приказ об изменении и дополнении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденных Приказом Министра финансов №216 от 28 декабря 2015 г.

В частности, в План счетов бухучета в бюджетной системе внесены шесть новых субсчетов второго уровня:

143118 – Штрафы, налагаемые Генеральным инспекторатом карабинеров;
Detalii
21
10 2019
98

A fost elaborat noul Cod silvic

Proprietatea privată asupra pădurilor se admite în cazul plantării acestora în conformitate cu prevederile legislației sau cu procesele naturale de extindere a vegetației forestiere pe terenurile aflate în proprietate și legalizate prin cadastrul funciar, iar dreptul de proprietate asupra terenurilor fondului forestier proprietate privată poate fi dobândit de către persoanele fizice și juridice în conformitate cu prevederile legislației.

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a elaborat proiectul noului Cod silvic, care a fost examinat în cadrul ședinţei secretarilor de stat din 17 octombrie curent.
Detalii
18
10 2019
181

Изменения в бюджетной классификации

Сегодня, 18 октября, в «Monitorul oficial» опубликован приказ Министерства финансов об изменении бюджетной классификации, утвержденной приказом Минфина №28 от 24 декабря 2015 г.

В частности, в приложении №8 «Классификация программ – В. Виды деятельности» внесен новый код:

70273 Проект «Деятельность USAID – Лидер – Устойчивое развитие региона».

Приказ вступил в силу 26 сентября 2019 г.