avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

27
05 2020
397

Revizuirea condițiilor aplicate Programului de rambursare a TVA

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul legii pentru modificarea Legii nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, care presupune revizuirea condițiilor aplicate Programului de rambursare a TVA. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat și este propus pentru consultări publice.

Astfel, prin modificarea art. 9 din Legea nr. 60/2020 se propune excluderea sumei calculate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat
Detalii
27
05 2020
797

Munca la distanță și transferul zilelor de repaus, legiferate

Salariații își vor putea îndeplini atribuțiile specifice ocupației, funcției sau meseriei pe care o deține în alt loc decât cel organizat de angajator, folosind inclusiv mijloace din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Codul muncii este completat cu prevederi ce reglementează munca la distanță.

Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative este publicată în Monitorul Oficial din 26 mai curent și a intrat în vigoare. Potrivit acesteia, salariații cu munca la distanță sunt cei care au încheiat un contract individual de muncă sau un acord suplimentar la contractul existent, care conțin clauze de muncă la distanță.
Detalii
27
05 2020
374

Предварительная проверка и косвенные методы оценки доходов физического лица

В ряде случаев косвенные методы позволяют начать предварительную проверку налогоплательщика – физического лица. Решение o ee начале может быть принято, если установлена значительная разница между доходом, который задекларировал налогоплательщик, и доходом, оцененным Государственной налоговой службой (ГНС).

Налогоплательщик обратился в суд и потребовал отменить административный акт о начале проверки с использованием косвенных методов. Представители ГНС требования истца не признали и потребовали отклонить его заявление. Заслушав стороны дела, суд Кишинева отклонил требования налогоплательщика. Апелляционная палата Кишинева поддержала позицию суда первой инстанции, установив, что истец требовал отменить решение ГНС о начале предварительной налоговой проверки.
Detalii
27
05 2020
190

Termenul valabilității actelor străinilor, extins

Actele de identitate eliberate străinilor de către autoritățile Republicii Moldova, termenul de valabilitate al căror a expirat începând cu data de 2 februarie 2020, vor fi valabile, cu posibilitatea de preschimbare a acestora, până la data de 15 august 2020.

Prevederea este inclusă în Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative.

Detalii
27
05 2020
245

Patentarii vor primi ajutor unic de șomaj

Titularilor patentei de întreprinzător, persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente și celor ce desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal, care desfăşoară activităţi în domeniul comerțului și/sau al prestării de servicii în pieţele și centrele comerciale care și-au sistat activitatea în perioada 16 mai – 30 iunie 2020, li se acordă lunar ajutor de şomaj unic în cuantum de 2775 de lei, proporțional zilelor de sistare în perioada respectivă, cu condiţia că în luna aprilie 2020 nu au realizat venit asigurat.

Legea nr.69 din 21 mai curent este publicată în MO și a intrat în vigoare pe data de 26 mai 2020.
Detalii
27
05 2020
147

Медпомощь инфицированным COVID-19 – за счет фондов ОМС

Расходы на оказание медицинской помощи лицам, у которых подозревается наличие коронавируса, есть высокая вероятность инфицирования или уже диагностирован COVID-19, в период чрезвычайного положения покрываются из фондов обязательного медстрахования (ОМС). Средства выделяет Национальная компания медстрахования (НКМС).

Эти меры предусмотрены в Законе №69 об установлении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и внесении изменений в некоторые нормативные акты, который был опубликован в «Monitorul Oficial» 26 мая.
Detalii
26
05 2020
167

Forma TRN 21, propusă pentru consultări publice

Proiectul formularului Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale – Forma TRN21 este elaborat de Serviciul Fiscal de Stat. Documentul cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia este propus de autoritatea fiscal pentru consultări publice.

Punerea în aplicare a noului formular este preconizată din 1 ianuarie 2021, data din care urmează a fi abrogate Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 aprilie 2014 „Privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15”.
Detalii
26
05 2020
1565

Situațiile financiare vor fi prezentate până la 30 iunie

Situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate pentru anul 2019 vor fi prezentate până la 30 iunie 2020, ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale.

În Monitorul Oficial de astăzi, 26 mai, a fost publicată Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, precum și Decretul de promulgare al Legii.

Reamintim că, potrivit Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 situațiile financiare urmau a fi prezentate până la 30 aprilie.
Detalii
26
05 2020
198

Hotărâre nr. 12 din 25 mai 2020 a Comisiei Naţionale de Sănătate Publică

În conformitate cu Hotărârea nr. 12 din 25 mai 2020 a Comisiei Naţionale de Sănătate Publică, începând cu data de 26 mai 2020, se reiau activitățile de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă măsurilor de prevenire și control a infecției COVID–19. Se va respecta asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin:

Detalii