avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

20
08 2019
121

Directorul Serviciului Vamal va fi selectat prin concurs

Ministerul Finanțelor a înaintat spre consultări publice Regulamentul de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Serviciului Vamal. Ministerul încurajează pe cei interesați să prezinte propuneri pentru îmbunătățirea textului Regulamentului la adresa de email cancelaria@mf.gov.md până vineri, 23 august, ora 10:00, cu subiectul ”Propunere — Regulament Concurs Serviciul Vamal”.
Detalii
20
08 2019
139

Moldova – în topul celor mai buni 20 de producători mondiali de vin

Recolta record de struguri, înregistrată în Republica Moldova în anul vitivinicol 2018-2019, a urcat țara într-un top al celor mai buni 20 de producători mondiali. Datele se conțin într-un raport prezentat în cadrul celui de-al 42-lea Congres al Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV).
Detalii
20
08 2019
59

Valoarea subvențiilor solicitate de fermieri a crescut cu 35 %

Peste 2 400 de cereri de solicitare a subvențiilor în agricultură în sumă de 458,3 mil. lei au fost recepționate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), de la începutul anului curent. Numărul cererilor a crescut cu 7 la sută față de perioada similară a anului precedent, iar valoarea subvențiilor — cu 35 %.

Din totalul cererilor depuse, AIPA a autorizat spre plată peste 1 600 de dosare, în valoare de 251 mil. lei.
Detalii
19
08 2019
146

Planificarea finanțelor publice pentru specialiștii începători din primării, un nou modul de instruiri lansat de Ministerul Finanțelor și CTIF

Ministerul Finanțelor și Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) au lansat luni, 19 august, un nou modul de instruiri pentru specialiștii începători în finanțe publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice, dedicat planificării bugetare și utilizării modulului Planificarea bugetară a Sistemului Informaţional de Gestionare a Finanţelor Publice (SIGFP) administrat de CTIF.
Prezentă la evenimentul de deschidere a instruirilor, Secretarul de Stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Invanicichina, a subliniat necesitatea consolidării abilităților practice ale specialiștilor implicați în planificarea bugetară.
Detalii
19
08 2019
158

Proiectul politicii fiscale și vamale-2020: procesul de colectare a propunerilor, lansat

În scopul eficientizării și unificării politicii fiscale și vamale, Ministerul Finanțelor lansează colectarea propunerilor ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2020.

Ministerul roagă respectuos prezentarea propunerilor pe suport de hârtie sau la adresa electronică: cancelaria@mf.gov.md până la 4 septembrie curent, cu subiectul „Propunere – politica fiscală și vamală 2020”.
Detalii
19
08 2019
169

Jurisprudența pertinentă legislației fiscale. În atenția instituțiilor medicale și a entităților care practică activitatea farmaceutică

Serviciul Fiscal de Stat (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Basarabeasca — la momentul efectuării controlului), a efectuat la Instituția Medico-Sanitară Publică ,,Centrul de Sănătate Basarabeasca” (IMPS) un control fiscal la fața locului prin metoda verificării tematice privind constatarea venitului din realizarea obținută în urma pretinsei activități fără licență în activitatea farmaceutică pentru perioada 19 aprilie 2014 -13 mai 2015.

Ulterior, a fost întocmit un act de control, potrivit căruia, conform registrelor valorilor materiale realizate și registrelor contabile, s-a constatat că IMSP pentru perioada supusă verificării, a realizat medicamente cu amănuntul populației în sumă de 3,3 mil. lei, iar în baza facturilor fiscale a realizat medicamente Companiei Naționale de Asigurare în Medicină, în aceeași perioadă, în sumă totală de 1,14 mil. lei.
Detalii
19
08 2019
285

Пособие по временной нетрудоспособности лицу, сопровождающему ребенка на санаторное лечение

Ребенку 9-и лет после хирургического вмешательства было предписано санаторное лечение. В конце мая 2019 г. для его восстановления в санатории была предоставлена путевка на 24 дня. На проезд до санатория и обратно было необходимо 2 дня. Поскольку врачами предписана необходимость индивидуального ухода за данным ребенком, одному из родителей нужно было сопроводить и ухаживать за ним. Положено ли в этом случае сопровождающему лицу пособие по уходу за ребенком и если да, за какой период? Войдет ли этот период в максимальный период за год, за который может быть назначено пособие по уходу за больным ребенком?

Detalii
19
08 2019
1523

Noi inițiative de modificare a Codului muncii: Registrul electronic al angajaților și program flexibil de muncă

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a înaintat pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii (CM). Proiectul a fost elaborat în cadrul unui grup de lucru tripartit creat sub egida ministerului în componența căruia au fost incluși și reprezentanți ai Confederației Naționale a Patronatului, Confederației Naționale a Sindicatelor și Inspectoratului de Stat al Muncii.

Inițiativele incluse în proiect, în mare parte, constituie obiectul unui compromis dintrepartenerii sociali atins în cadrul a 13 ședințe a grupului de lucru menționat.
Detalii
19
08 2019
275

Новый Таможенный кодекс будет применяться с 2022 г.

Министерство финансов вынесло на публичные консультации проект нового Таможенного кодекса (ТК). Он вступит в силу с 1 января 2022 г., за исключением ряда статей, для которых предусмотрен переходный период, и заменит действующий ТК, принятый в 2000 г.

Законопроект разработан с целью приведения в соответствие национального таможенного законодательства с европейскими стандартами, модернизации системы регулирования таможенных правил и новых методов таможенного контроля. Новый ТК ориентирован на содействие международной торговле путем применения упрощенных таможенных процедур. Он предусматривает либерализацию некоторых правил таможенного оформления грузов, унификацию ряда требований. Обновленная версия ТК систематизирует национальное законодательство и охватывает действующий ТК, Законы о таможенном тарифе и о порядке ввоза в РМ и вывоза с ее территории имущества физическими лицами.
Detalii
19
08 2019
104

Nivelul executării bugetului asigurărilor sociale de stat

În ianuarie-iulie a anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 13237,5 mil. lei, ce constituie 60,9% din prevederile anuale de 21732,8 mil. lei. Aceste date sunt indicate în Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, făcut public de către Casa Națională de Asigurări Sociale.

Conform datelor Raportului, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 7833,1 mil. lei, sau 61,3% din suma anuală de 12770,0 mil. lei. Față de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creștere cu 378,9 mil. lei sau cu 5,1%.
Detalii