avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

20
09 2022
494

Налог на недвижимое имущество в вопросах и ответах

Напоминаем субъектам налогообложения по налогу на недвижимое имущество/земельному налогу, что 26 сентября истекает срок подачи Формы BIJ 17 и уплаты исчисленных налоговых обязательств. Ниже приведены ответы на некоторые вопросы, которые чаще всего задают наши пользователи.
Вправе правомочные и представительные органы местного публичного управления предоставлять юридическим лицам дополнительные освобождения от налога на недвижимое имущество?
 


Detalii

20
09 2022
83

Diminuarea producției industriale în RM

În lunile ianuarie-iulie din anul curent producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 1,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, scăderea fiind generată de diminuarea producției în industria prelucrătoare (-0,4%) și a producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,0%). În același timp, a crescut producția în industria extractivă cu 2,8%, informează Biroul Național de Statistică.
 
S-a diminuat cu 0,2% și producția industrială la serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, ca rezultat al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-0,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,5%), fiind înregistrate creșteri în industria extractivă cu 4%.


Detalii

20
09 2022
113

Programul de lucrări statistice pentru anul 2023

Proiectul Programului de lucrări statistice pentru anul 2023 ce urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern este elaborat de Biroul Național de Statistică și propus pentru consultări publice. Documentul conține lista lucrărilor și cercetărilor care urmează a fi realizate de BNS, care include 103 titluri de lucrări statistice (față de 106 aprobate pentru anul 2022), precum și 117 titluri de informații statistice, lucrările fiind executate și informațiile furnizate de alte autorități în adresa BNS (comparativ cu 115 pentru anul curent).
 
Conform documentului, printre acestea se regăsesc 10 lucrări statistice prezentate de Serviciul Fiscal de Stat:
20
09 2022
107

Veniturile și cheltuielile BASS în primele opt luni

Soldul mijloacelor băneşti la conturile Casei Naționale de Asigurări Sociale la situaţia din 1 septembrie 2022 a constituit 695,7 mil. lei, comunică autoritatea, Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în primele 8 luni ale anului curent fiind publicat pe pagina oficială a CNAS.
 
Potrivit documentului, în lunile ianuarie-august BASS au fost acumulate venituri în sumă totală de 22207,4 mil. lei sau 67,2% din planul anual precizat de 33042,3 mil. lei.
 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii au fost acumulate în sumă de
Detalii
20
09 2022
104

Serviciul Vamal: rezultatele controalelor ulterioare

În rezultatul controalelor ulterioare finalizate în perioada 5-16 septembrie 2022, Serviciul Vamal a constatat apariția obligației vamale suplimentare în cuantum de peste 420,2 mii lei, fiind depistate următoarele tipuri de încălcări ale legislației vamale:
 
  • clasificarea tarifară eronată a mărfurilor importate (tablouri de avertizare cu diode emițătoare de lumină, linguri pentru încălțăminte), fapt ce a condus la neîncasarea taxei vamale (8%, 10%) la momentul vămuirii;
  • descrierea eronată a mărfurilor în declarația vamală, ceea ce a determinat clasificarea eronată și diminuarea valorii în vamă la momentul vămuirii;

  • Detalii
20
09 2022
137

Оклады некоторых бюджетников предлагается повысить

Парламентские комиссии приступают к рассмотрению одобренного правительством проекта поправок в Закон о системе единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. Он предусматривает введение надбавки работникам бюджетной сферы, которые задействованы в выполнении приоритетных задач в контексте внедрения требований по присоединению к Евросоюзу, а также повышение класса и коэффициентов оплаты труда некоторым категориям работников.
 
В частности, правительство предложило повысить класс и коэффициенты оплаты труда следующим категориям работников бюджетной сферы:


Detalii

19
09 2022
10443

Vulnerabilitatea energetică: dreptul la compensații

La compensații pentru achitarea facturilor la energie din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice nu vor putea pretinde familiile sau persoanele singure care corespund unuia dintre următoarele criterii:
a) familia deține 4 sau mai multe apartamente;
b) familia deține unul sau mai multe apartamente sau bunuri imobile în valoare cadastrală mai mare de 10 milioane de lei cumulativ;
c) familia dispune de venituri lunare mai mari de 75 mii lei pe persoană din cadrul familiei;
d) familia a solicitat să-i fie atribuită categoria de consumator non-vulnerabil.


Detalii

19
09 2022
143

Поправки в бюджеты на 2022 г. вступили в силу

В «Monitorul Oficial» 16 сентября были опубликованы поправки Закон о госбюджете, Закон о бюджете государственного социального страхования и Закон о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 год, утвержденные парламентом в рамках внеочередной сессии.
Поправки в Закон о госбюджете на 2022 г. предусматривают увеличение доходной части бюджета на этот год на 10% – с 52,7 млрд леев до 57,97 млрд леев, повышение расходной части на 4,3% – с 72,09 млрд леев до 75,2 млрд  леев, а также снижение дефицита госбюджета на 2,14 млрд леев (-11%) – с 19,39 млрд леев до 17,25 млрд леев. После внесения поправок бюджетный дефицит в 2022 г. составит 6,2% от ВВП, его планируется покрыть из внутренних и из внешних источников.


Detalii

19
09 2022
125

Desemnarea procentuală: ONC pot depune cererile până la 30 septembrie

Organizațiile necomerciale (ONC) pot depune la centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice (ASP) (pe suport de hârtie sau în format electronic semnate cu semnătura electronică și transmise la adresa: dilud@asp.gov.md ) cererile pentru înregistrarea în Lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2022. Menționăm, cererile urmează a fi înaintate până la 30 septembrie, iar cele depuse după data-limită se restituie fără examinare.
 
În cerere se indică denumirea asociaţiei, data înregistrării, numărul de identificare de stat, datele de contact, activităţile implementate și datele bancare la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală, cu anexarea
Detalii
19
09 2022
345

ISM: rezultatele controalelor planificate și inopinate

Pe parcursul lunilor ianuarie-august 2022, de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au fost efectuate 2095 controale de stat în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă. În total au fost supuse verificărilor 1413 unități cu un număr de 99,4 mii salariaţi: 847 agenți economici din sectorul real, 554 – autorități din sectorul public și 12 – angajatori persoane fizice.
 
În domeniul raporturilor de muncă au fost controlate 514 unități, în domeniul securității și sănătății în muncă – 79, în domeniul migrației de muncă – 15, precum și 805 controale complexe. Din numărul total controale planificate au fost efectuate în cadrul a 951 unități (dintre care 437 – în sectorul public și 514 – în sectorul real) şi la 462 angajatori au fost efectuate controale inopinate
Detalii