avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

13
02 2019
102

Возврат инвестиций частного партнера будет осуществляться за счет поступлений от начисленных штрафов

Правительство одобрило постановление об утверждении целей и условий государственно-частного партнерства с целью создания Автоматизированной системы фото/видеонаблюдения за общественной и дорожной безопасностью, а также общие требования по отбору частного партнера.

Система предполагает установку камер фото/видеонаблюдения в общественных местах и автоматическую регистрацию нарушений правил дорожного движения на дорогах Молдовы. Это позволит в режиме реального времени оценивать ситуацию в населенных пунктах и на национальных трассах.
Detalii
13
02 2019
75

Statul urmează să acționeze ca un proprietar privat prudent

Entitățile cu capital integral sau majoritar de stat vor avea posibilitatea să utilizeze profitul net pentru realizarea planurilor de dezvoltare.Guvernul a aprobat în sedința din 11 februarie curent proiectul hotărârii cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat.

Documentul prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr.110/2011, potrivit căreia entitățile cu capital integral sau majoritar de stat, cu excepția celor care sunt în proces de insolvabilitate, sunt obligate să transfere o parte din profitul net obținut pe parcursul anului de gestiune sub formă de dividende în bugetul de stat în proporție de până la 50% – pentru entitățile pasibile privatizării și de 25% – pentru cele nepasibile privatizării.
Detalii
13
02 2019
136

Tarifele ANSA: principiul de acoperire a cheltuielilor

La determinarea tarifelor serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor se va ține cont de cheltuielile legate de remunerarea muncii, cele ce țin de contribuții de asigurări sociale și medicale și normele de timp pentru prestarea serviciului.

Guvernul a aprobat Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și Nomenclatorul serviciilor prestate de ANSA și a tarifelor la acestea.
Detalii
12
02 2019
1397

VEN12, în detalii

Stimați contabili,

echipa Publicației Periodice ”Monitorul Fiscal FISC.md”, fiind alături de fiecare dintre voi zi de zi, cunoaște ca nimeni altul aspectele activității care o desfășurați și apreciem munca Domniilor Voastre.

Pentru a vă simplifica perioada de raportare, de mâine, 13 februarie 2019, vom publica o serie de articole ce țin de modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018 (anexele 1D și 2D).
Detalii
12
02 2019
327

Строительство Таможенного терминала Центр признано общественно полезным

Правительство одобрило проект Закона о провозглашении общественной полезности работ национального значения по строительству Таможенного терминала Центр и зоны, предусмотренной для его расширения. При этом кабмин принял ответственность за этот законопроект, который представляется Парламенту для применения к нему процедуры, предусмотренной в ст.1061 Конституции РМ.

Объектом экспроприации является недвижимое имущество (земля) частной собственности (четыре объекта в коммуне Бэчой), используемое для работ национального значения по строительству Таможенного терминала Центр и зоны, предусмотренной для расширения.
Detalii
12
02 2019
155

Regulamentul delimitării bunurilor imobile – proprietate publică

În cadrul ședinței Guvernului din 11 februarie 2019 a fost aprobat Regulamentul ce stabilește modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică ale statului, ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi şi nivelul doi, inclusiv ale UTA Găgăuzia, după apartenență — de stat sau locală, şi pe domenii — public sau privat.

Regulamentul prevede că, în cazul în care pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, concomitent cu lucrările de delimitare a proprietăţii publice în mod masiv, se execută lucrări de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, în mod selectiv, autorităţile responsabile informează executanţii lucrărilor despre necesitatea coordonării reciproce a materialelor de delimitare, în scopul neadmiterii erorilor de hotar.
Detalii
12
02 2019
142

В Молдове запретят присадки для топлива и масел

В Молдове будет введен жесткий контроль за качеством реализуемого бензина и дизтоплива согласно стандартам, применяемым в Евросоюзе. Это предусматривает одобренное Правительством постановление о внесении поправок в ряд ранее принятых постановлений, которое вступит в силу с 24 февраля.

Одобренный кабмином документ устанавливает:
технические характеристики для бензина и дизтоплива, которые гарантируют соответствие реализуемого в Молдове топлива европейским стандартам;
• внедрение системы мониторинга качества бензина и дизтоплива в соответствии с требованиями законодательства ЕС и соблюдением обязательств, принятых Молдовой в рамках Соглашения об ассоциации.

Detalii
12
02 2019
184

Statutul de șomer: înregistrarea și scoaterea din evidență

În Monitorul Oficial din 8 februarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1276 din 26 decembrie 2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.

Documentul conține următoarele proceduri:
• de înregistrare cu statut de șomer și scoatere din evidență a șomerilor
Detalii
12
02 2019
87

Peste 798 mii lei pentru construcția unor case de locuit

Ministerul Finanțelor va aloca din bugetul de stat pentru anul curent 798,8 mii lei pentru construcția, restaurarea sau procurarea locuinței unor categorii de cetățeni. De indemnizație unică pentru spațiul locativ vor beneficia 16 veterani din 6 raioane ale țării. Hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței Guvernului din 11 februarie 2019.

Banii vor fi transmiși în gestiunea autorităților publice locale, după cum urmează: Briceni – 122,0 mii lei, Cahul – 123,0 mii lei, Drochia – 205,0 mii lei, Râșcani – 41,0 mii lei, Ștefan Vodă – 184,8 mii lei și Ungheni – 123,0 mii lei.
Detalii