avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

14
01 2020
120

ЕС и ЕБРР поддерживают «зеленые» технологии

Евросоюз и ЕБРР намерены наращивать поддержку малых и средних предприятий (МСП) в странах Восточного партнерства, в том числе в Молдове, при помощи дополнительного финансирования.
Так, с этой целью ЕБРР предоставит местным финансовым учреждениям кредиты на сумму свыше 250 млн евро для повышения конкурентоспособности бизнеса. Займы помогут МСП воспользоваться возможностями, созданными Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).

Со своей стороны, ЕС предоставит гранты в размере 67,6 млн евро для поддержки этих инвестиций посредством технической помощи, направленной на развитие «зеленых» технологий с высоким рыночным потенциалом.
Detalii
13
01 2020
105

Валютные резервы Молдовы вновь возросли

В декабре 2019 г. валютные резервы Молдовы выросли, в сравнении с ноябрем месяцем прошлого года, на $4,09 млн и превысили $3,059 млрд, сообщил Национальный банк Молдовы. Напоминаем, по итогам ноября 2019 г. валютные резервы достигли рекордных $3,0555 млрд.

В декабре росту официальных резервных активов способствовали:
увеличение обменных курсов валют, входящих в состав валютных резервов по отношению к доллару США ($17,1 млн);
• получение Минфином кредитов и грантов для реализации инвестиционных проектов ($4,72 млн);

Detalii
13
01 2020
922

SFS: gestionarea riscurilor

Serviciul Fiscal de Stat operează cu opt categorii de riscuri, acestea fiind incluse în Registrul riscurilor de neconformare fiscală. În baza lor sunt selectate domeniile prioritare supuse monitorizării de către SFS.

Riscurile analizate de SFS:
Riscuri generale sunt cele identificate în activitatea tuturor categoriilor de contribuabili care desfășoară activitate de întreprinzător în partea ce ține de aspectele generale de organizare a activității, de periodicitatea controlului fiscal efectuat de SFS, de aspectele generale ce caracterizează activitatea unui contribuabil.
Detalii
13
01 2020
434

Внесены изменения в описание некоторых таможенных процедур

Таможенная служба внесла изменения в приложение №11 к Техническим правилам о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации, утвержденным Приказом №346-О от 24 декабря 2009 г. В этом приложении представлена кодификация и описание таможенных процедур.

Изменения, в частности, коснулись 11 кодов.

Процедура 1. Экспорт (10)
1097 – Окончательный экспорт отечественных товаров, ранее помещенных в таможенное назначение «магазин duty-free».
Detalii
13
01 2020
516

Conformarea contribuabililor 2020: segmentele prioritare

Potrivit Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2020 publicat de Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul anului curent SFS va monitoriza următoarele 7 domenii de activitate, care au fost selectate prin prisma analizei riscurilor de neconformare fiscală. Comparativ cu anul 2019, lista activităților a fost completată cu comerțul electronic și comerțul cu ridicata a mărfurilor.

Potrivit Programului, din 148912 agenți economici persoane juridice partea preponderentă în colectarea veniturilor la bugetul public național o au cei ce își desfășoară activitatea în agricultură, construcții, comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, transport, depozitare și alte servicii.
Detalii
13
01 2020
3674

Scutirea personală și impozitul pe venit al persoanelor fizice

Dreptul la scutirea personală în mărimea stabilită la art. 33 din Codul fiscal îl au persoanele fizice rezidente care au un venit anual impozabil mai mic de 360 mii lei, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901 din CF. Prevederea completează Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări.

În Monitorul Oficial din 10 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 10 din 3 ianuarie 2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului.
Detalii
13
01 2020
199

Încă patru proiecte de asistență externă vor beneficia de facilități fiscale

În Monitorul Oficial din 10 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 10 din 3 ianuarie 2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului ce actualizează și Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, precum și aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora. Astfel, Lista este extinsă cu încă partu proiecte noi:
Detalii
13
01 2020
325

Об отчетах, подлежащих представлению физическим лицом, занятым розничной торговлей и на определенный период ставший работодателем

Я являюсь физическим лицом, осуществляющим независимую деятельность в сфере розничной торговли, за исключением торговли подакцизными товарами. Занимаюсь реализацией продукции самостоятельно. Однако, с апреля по июль 2019 г., в связи с болезнью была вынуждена нанять физическое лицо для реализации товара. Возник вопрос, должна ли я была представлять какие-либо отчеты?
Detalii
11
01 2020
500

Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie, aprobat

Ministerul Finanțelor a aprobat formularul borderoului de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal, precum și Instrucțiunea privind modul de completare al borderoului. Ordinul MF nr.3 din 2 ianuarie 2020 a fost publicat în MO din 10 ianuarie curent.

Amintim că, prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 care a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2020, Codul fiscal a fost suplinit cu capitolul 103Regimul fiscal al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal.
Detalii