avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

18
10 2019
158

Facilități fiscale și vamale pentru construcția complexului sportiv

Mărfurile și serviciile importate/livrate pentru construcția unui complex sportiv din UAT Găgăuzia vor fi obiect al scutirii de unele taxe. În Monitorul Oficial din 18 octombrie curent a fost publicată Legea nr.131 din 4 octombrie 2019 privind scutirea de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor şi serviciilor importate şi/sau livrate pentru construcția Complexului Sportiv „V.Mumjiev” în municipiul Comrat.

Facilitățile sunt acordate prin derogare de la prevederile Codului Vamal, Codului fiscal, Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor şi ale Legii cu privire la tariful vamal.
Detalii
18
10 2019
120

Autonomie financiară lărgită pentru Curtea de Conturi

Curtea de Conturi se va putea adresa Parlamentului în cazul în care resursele financiare oferite sunt insuficiente pentru îndeplinirea mandatului. În Monitorul Oficial de astăzi, 18 octombrie 2019, a fost publicată Legea nr. 135 din 20 septembrie 2019 pentru modificarea art. 4 din Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.

Astfel, art.4, ce reglementează bugetul Curții de Conturi, va prevedea că autoritatea are buget propriu, care se administrează independent în conformitate cu prevederile legale. Astfel, va fi asigurată o autonomie financiară lărgită a instituției supreme de audit public extern, după cum prevăd și practicile europene.
Detalii
18
10 2019
144

Rolul auditului intern în băncile centrale este discutat la Chișinău de reprezentanți din 15 țări francofone

Cea de-a XII-a ediție a Conferinței responsabililor de audit intern de la băncile centrale ale țărilor francofone a reunit la Chișinău reprezentanți din 15 state din Europa, Africa, America Centrală, America de Nord și Asia. Evenimentul se desfășoară în perioada 17-18 octombrie 2019, iar gazda oficială este Banca Națională a Moldovei (BNM).

Cristina Harea, viceguvernator al BNM, a menționat în deschiderea forumului: „Independența unei bănci centrale este condiția primară a eficacității acesteia pentru atingerea obiectivelor de bază în materie de politică monetară,
Detalii
18
10 2019
154

Изменения в Классификаторе экономических кодов

Минфин внес ряд изменений и дополнений в Приказ №205 от 21 декабря 2018 г. «0 порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства Финансов в 2018 году», чтобы отразить все предпринятые изменения, внесенные в бюджетную классификацию.

Так, Классификатор экономических кодов поступлений государственного бюджета (приложение №1 к приказу) дополнен позицией 143118Штрафы, налагаемые Генеральным инспекторатом карабинеров.

Этот же код внесен в раздел «Основные изменения в администрировании доходов бюджетов, составляющих национальный публичный бюджет в 2019 году».
Detalii
18
10 2019
207

Organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 18 octombrie 2019, modificări la Ordinul SFS nr. 1387 din 14 decembrie 2016 cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari. Acestea sunt operate în scopul aducerii prevederilor Ordinului în concordanță cu redacția în vigoare a Codului fiscal (CF).

Astfel, în scopul eficientizării administrării contribuabililor mari, reducerii decalajului fiscal şi îmbunătăţirii colectării încasărilor la bugetul public național la bază vor fi puse prevederile art. 133 alin.(2) pct.35) din CF, anterior fiind indicate lit. c), m1) alin.1 ale aceluiași articol, care a fost modificat prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016.
Detalii
18
10 2019
193

Auditul asigurătorilor poate fi efectuat de 12 entități

La situația din 16 octombrie curent, doar 12 entități de audit sunt eligibile să efectueze auditul asigurătorilor (reasigurătorilor) din Republica Moldova, potrivit Listei publicate pe pagina oficială Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

În conformitate cu Regulamentul cu privire la auditul asigurătorilor (reasigurătorilor), entitatea de audit, pentru efectuarea auditului în domeniul asigurărilor, trebuie să corespundă cumulativ următoarelor criterii:

— să nu fie persoană afiliată asigurătorului
Detalii
18
10 2019
167

Organizațiile necomerciale din Republica Moldova

În Registrul de stat al unităților de drept ținut de Agenția Servicii Publice sunt incluse 13364 de organizații necomerciale. Astfel, în perioada 6 septembrie 2019 – 15 octombrie 2019 au fost create 93 de organizații noi. Totodată, la începutul anului curent (în luna februarie), erau înregistrate 12 338 organizații necomerciale.

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 14) din Codul fiscal, organizație necomercială este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare.
Detalii
17
10 2019
102

Ultimul apel

Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova” anunță deschiderea ultimului apel în cadrul Programului de granturi investiționale ”Facilitarea accesului la piețele de desfacere” destinat grupurilor de producători.

Proiectul Băncii Mondiale ”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P) în comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură invită grupurile de producători agricoli să solicite finanțare nerambursabilă (grant) prin intermediul Programului ”Facilitarea accesului la piețele de desfacere”.
Detalii
17
10 2019
123

Auditul energetic poate deveni obligatoriu

Efectuarea auditului energetic de către companiile mari este una din măsurile prevăzute în proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Astfel, autoritățile își propun promovarea obligaţiei de efectuare, o dată la patru ani, a auditului energetic obligatoriu. În acest sens, se preconizează aprobarea cadrului normativ secundar aferent obligaţiei întreprinderilor mari de a efectua auditul respectiv (Regulamentului cu privire la efectuarea auditului energetic de către întreprinderile mari).
Detalii