avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

26
05 2020
482

Cererile de subvenționare a plăților salariale pot fi depuse până la 30 noiembrie 2020

În vederea susținerii activității de întreprinzător, pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19) asupra economiei, prin Legea nr.69 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative publicată astăzi, 26 mai 2020, în MO, a fost extins mecanismul de subvenționare pentru întreprinderile şi organizațiile necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic şi/sau staționare, conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii.

În esență, mecanismul este similar celui stabilit prin Dispoziția nr. 16 a CSE din 10 aprilie 2020, cu anumite precizări noi. Amintim că, mecanismul de subvenționare este stabilit de Ordinul nr. 58 din 29 aprilie 2020 al Ministerului Finanțelor.
Detalii
26
05 2020
244

Удаленная работа будет прописана в Трудовом кодексе

Парламент утвердил законопроект об установлении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и внесении изменений в некоторые нормативные акты. Документом вносятся поправки в законодательные акты с целью организации в этот период труда, предоставления социальных гарантий, упрощения процедур госзакупок, предоставления степени ограничения возможности и т.д.

Одна из поправок предусматривает введение в Трудовой кодекс новой главы – «Удаленная работа», в которой прописаны особенности и принципы организации этой формы работы, требования к организации охраны здоровья и безопасности труда работников, условия прекращения индивидуального трудового договора (ИТД) об удаленной работе и т.д.
Detalii
26
05 2020
123

Ocuparea forţei de muncă: acțiuni pentru anul curent

Autoritățile vor depune efort pentru sporirea gradului de implicare a întreprinderilor mici și mijlocii în lanțul valoric, implementarea noilor instrumente de susținere a femeilor în afaceri din domeniul agricol, precum și pentru promovarea învățământului dual. Acțiunile sunt incluse în Planul naţional de acţiuni pe anul curent pentru implementarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021.

În Monitorul Oficial din 22 mai curent a fost publicată Hotărârea nr. 290 a Guvernului RM din 13 mai 2020 cu privire la aprobarea documentului ce conține circa 70 de acțiuni ce urmează a fi implementate în limitele mijloacelor financiare alocate.
Detalii
26
05 2020
90

Recuperarea bunurilor infracționale, altfel

Mijloacele bănești sechestrate pe conturile prestatorilor de servicii de plată vor fi transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. În cazul depozitelor bancare, acestea se vor transfera la expirarea termenului de depozit, acțiunea fiind dispusă prin act judecătoresc. Totodată, banca comercială licențiată va informa ARBI despre transferul mijloacelor bănești pe conturile trezoreriale.


Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate).
Detalii
26
05 2020
145

Facilități fiscale pentru proiecte în derulare

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care RM este parte.

Potrivit proiectului, lista proiectelor se va completa cu alte 37 de proiecte, printre care:
• Evaluarea impactului socio-economic al COVID-19 și măsurile urgente de răspuns (implementat de PNUD)
• Contribuție pentru susținerea Republicii Moldova în combaterea pandemiei COVID-19 (implementat de PNUD)
Detalii
26
05 2020
258

Пособия и надбавки для специалистов, вовлеченных в борьбу с COVID-19

В период чрезвычайного положения в области общественного здоровья (16 мая – 30 июня 2020 г.), инфицированным COVID-19 сотрудникам Национального агентства общественного здоровья, медицинских учреждений/ подразделений Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Национальной пенитенциарной администрации, публичных медико-санитарных госпитальных учреждений, неотложной догоспитальной медицинской помощи, первичной медицинской помощи, а также работникам других бюджетных органов/учреждений и публичных медико-санитарных учреждений, которые при исполнении служебных обязанностей заразились COVID-19, из интервенционного фонда правительства будет выплачиваться единовременное пособие в размере 16 тыс. леев. Этот доход освобожден от подоходного налога, взносов обязательного госсоцстрахования и взносов обязательного медстрахования.
Detalii
26
05 2020
144

Cifra de afaceri în trimestrul I

În primul trimestru al anului curent, cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 9,9% faţă de perioada similară din 2019. Totodată, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei aceasta s-a micșorat cu 1,3%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Doar în luna martie 2020 cifra de afaceri din comerț a înregistrat o creștere cu 3,2% faţă de luna precedentă şi o scădere de 2,0% comparativ cu luna martie 2019, iar pentru servicii cifra s-a diminuat cu 21,2% faţă de luna februarie 2020 şi cu 20,0% comparativ cu luna martie 2019.
Detalii
25
05 2020
531

Еще одно пособие по безработице

Владельцы патентов на торговлю или оказание услуг на рынках или в торговых центрах, которые на период чрезвычайного положения прекратили свою деятельность решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, получат единовременное пособие по безработице.

Согласно законопроекту об установлении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и внесении изменений в некоторые нормативные акты, который принял парламент Молдовы, в период чрезвычайного положения в здравоохранении (с 16 мая по 30 июня) обладателям предпринимательских патентов и физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью в соответствии с гл. 102 и 103 Раздела II Налогового кодекса, будет предоставлено единовременное пособие по безработице в размере 2775 леев при условии, что в апреле они не получили застрахованного дохода.
Detalii
25
05 2020
804

Toate entitățile vor achita taxele locale până la 25 iulie

Redacția pct.7 din Dispoziția nr.16 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, conform căreia termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor aferente taxelor locale pentru trimestru I al anului curent se extinde până la 25 iulie 2020 pentru entitățile care şi-au sistat total sau parţial activitatea în conformitate cu deciziile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi/sau cu dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a RM a fost modificată prin Dispoziția nr.28 a CSE din 12 mai curent.

În momentul de față, aceasta prevede că, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, pentru agenţii economici termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor fiscale aferente taxelor locale pentru trimestrul I al anului 2020 se prelungeşte până la 25 iulie 2020.
Detalii
25
05 2020
160

ОГСС и ОМС лица, работающего на выборной должности и получившего в наследство сельскохозяйственные земли

Физическое лицо, состоящее на государственной службе (работающее на выборной должности), получил в наследство 2 га сельскохозяйственных земель, вступил в права наследования и сдал данные сельскохозяйственные земли в аренду. Обязано ли будет данное лицо осуществлять какие-либо дополнительные платежи в бюджет государственного социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования?
Detalii