avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

14
05 2019
84

Инфляция в апреле

В Молдове месячная инфляция в апреле 2019 г. составила 0,8%, а годовая инфляция (за последние 12 мес.) – 3,2%. Об этом сообщило Национальное бюро статистики, отметив, что в целом с начала текущего года инфляция составила 3,1%. В апреле прошлого года инфляция составила 0,5%, в январе-апреле 2018 г. индекс потребительских цен вырос на 0,8%, а годовая инфляция в период с апреля 2017 г. по апрель 2018 г. составила 3,7%.

Как отмечают в НБС, потребительские цены в апреле 2019 г. увеличились на 0,8% в сравнении с предыдущим месяцем, на фоне повышения цен на продовольственные товары на 1,7%, роста цен на непродовольственные товары – на 0,3% и повышения, также на 0,3%, тарифов на услуги, предоставляемые населению.
Detalii
14
05 2019
105

Veniturile CNAM, în creștere cu 20%

În primele patru luni ale anului curent în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (FAOAM) au fost acumulate venituri proprii în sumă de 1,542 mld. lei, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit datelor, acumulările au depășit cu circa 257 mil. lei sau cu 20% veniturile din perioada similară a anului precedent.

Cele mai multe venituri provin din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu, care au fost de peste 1,435 mld. lei sau cu circa 248 mil. lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018.
Detalii
14
05 2019
57

Banca Mondială despre perspectivele economice ale Republicii Moldova

În anul 2020, economia Republicii Moldova ar putea crește cu 3,6%, iar în anul 2021 creșterea economică în Moldova se prognozează a fi la nivel de 3,8%.

Prognozele au fost prezentate în cadrul unui eveniment organizat de Biroul Băncii Mondiale în Moldova, fiind prezentate perspectivele economice pentru țara noastră.

În cadrul evenimentului au fost trecute în revistă evoluțiile recente ale economiei RM. Astfel, reducerea impozitelor, majorarea salariilor și remiterile au sprijinit creșterea veniturilor disponibile, având o contribuție de 3,2% la consumul privat.
Detalii
14
05 2019
178

IFRS 16: provocări și oportunități

Provocările și oportunitățile ce țin de implementarea IFRS 16 Leasing vor fi discutate mâine, 15 mai 2019, în cadrul unui seminar organizat de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP), în colaborare cu KPMG.

La eveniment vor participa membrii ACAP şi Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), experți în domeniul contabilității și auditului, iar speakerul seminarului va fi Cristina Guțu — director KPMG Training Academy.

În urma intrării în vigoare, din 1 ianuarie 2014, a noilor SNC, conforme cu IFRS-urile actualizate, ACAP, organizaţie autonomă, neguvernamentală, non-profit şi de interes public, în scopul gestionării profesiei contabile în Republica Moldova, vine să satisfacă cerinţele sporite de pregătire profesională a membrilor săi.
Detalii
14
05 2019
208

Изменения в Плане счетов бюджетного учета

Вступил в силу Приказ Министерства финансов о дополнении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных органов/учреждений, утвержденных Приказом министра финансов № 216 от 28 декабря 2015 года. Документ опубликован в «Monitorul Oficial» 10 мая 2019 г.

В частности, в План счетов бухучета в бюджетной системе внесен новый субсчет второго уровня 518170 с наименованием «Поступление денежных требований, основанных на нормах публичного права».
Detalii
14
05 2019
217

Numărul patentelor eliberate este în creștere

În primele trei luni ale anului curent au fost eliberate și prelungite 16767 patente de întreprinzător pentru toate genurile de activitate, potrivit informației oferite de către Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit datelor, de la eliberarea și prelungirea patentelor au fost încasate 9,7 mil. lei.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, numărul patentelor eliberate este în creștere, în primul trimestru al anului 2018 fiind eliberate/prelungite 16701 patente.

În conformitate cu art. 4 al Legii nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, patenta se eliberează şi se prelungeşte la cererea solicitantului/ titularului.
Detalii
14
05 2019
112

Recuperarea creanțelor fiscale din străinătate

Codul clasificației economice ECO 145181, deschis în componența bugetului de stat, va fi utilizat pentru acumularea mijloacelor recuperate în conformitate cu mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1275 și care a intrat în vigoare la 18 februarie 2019.

În MO din 10 mai curent Ministerul Finanțelor a publicatOrdinul nr. 71, prin care, la 25 aprilie 2019, a fost aprobat Modul de administrare și transfer al creanțelor fiscale recuperate în conformitate cu HG indicată supra.
Detalii
13
05 2019
331

Сontabilizare 4.0 – ERP-система на базе 1С: Предприятие 8

Сontabilizare 4.0 – программа для комплексной автоматизации деятельности предприятия на платформе 1С: Предприятие 8.

Наша конфигурация внедряется и развивается на рынке Молдовы с 2005 года. Свыше 1000 предприятий стали пользователями ERP-системы Contabilizare 4.0.

Функционал – все включено: бухгалтерский, финансовый, оперативный и управленческий учет. Поэтому вам не придется принимать решение о покупке дополнительных модулей или компонент для базовой конфигурации, как это могут требовать другие конфигурации от сторонних разработчиков Республики Молдовы.
Detalii
13
05 2019
594

Indemnizații pentru copii și tineri

Copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească, precum și tinerii care până la împlinirea vârstei de 18 ani deţineau acest statut vor beneficia de indemnizația unică la absolvirea şcolii de tip internat, cea lunară pentru întreținere și pentru locaţiunea locuinţei, indemnizaţia unică pentru efectuarea cercetărilor, editarea tezei și lucrării de diplomă în ultimul an de studii și de indemnizaţie unică la absolvirea instituţiei de învăţământ.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru unele categorii de copii și tineri.

Detalii