avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

25
05 2020
153

Când vor ajunge produsele lactate autohtone pe piața UE

Pentru obținerea accesului pe piața Uniunii Europene pentru produsele lactate autohtone, autoritățile au elaborat un document, care a fost publicat în Monitorul Oficial din 22 mai curent – Ordinul comun al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor cu privire la aprobarea Planului de acțiuni. În scopul eficientizării activității de conlucrare comună, aceste structuri vor face schimb de informație trimestrial pentru implementarea Planului comun de acțiuni.

Planul conține 32 de acțiuni, printre care: revizuirea cadrului juridic existent și elaborarea legislației care necesită alinierea la normele UE;
Detalii
25
05 2020
250

Prevenirea, constatarea și sancționarea spălării banilor

Constatarea încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea legislației din acest domeniu vor fi reglementate printr-o lege specială, proiectul acesteia fiind votat de Parlament în lectură finală.

Prevederile actului se vor aplica faptelor, inclusiv acțiunilor sau inacțiunilor săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova ce au scopul încălcarea legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanțării terorismului.
Detalii
25
05 2020
1026

Деньги за оплаченные до пандемии турпутевки вернут в течение 1,5 лет

Парламент утвердил сразу в двух чтениях законопроект о некоторых мерах по поддержке экономических агентов туристической отрасли для преодоления кризиса в туристической отрасли, вызванного пандемией Covid-19. В частности, был расширен срок возврата средств за туристические пакеты по контрактам, заключенным в период с 1 октября 2019 г. по 17 марта 2020 г. Вместо предусмотренного ныне срока в 14-ти дней, в случае расторжения туристического контракта, период возврата средств составит до 540 дней.

Как ожидается, данный мораторий позволит не допустить банкротства многих туристических компаний, туроператоров, авиакомпаний и других представителей сферы туризма, которые пострадали от пандемии.
Detalii
22
05 2020
1155

Мораторий на госконтроль продлится до 30 июня

Парламент утвердил законопроект об установлении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и внесении изменений в некоторые нормативные акты. Одно из положений документа устанавливает до 30 июня мораторий на госконтроль, еще одно предусматривает продление срока представления индивидуальных финансовых отчетов и консолидированных финансовых отчетов за 2019 г. – также до 30 июня.

Напомним, 23 марта Комиссия по чрезвычайным ситуациям установила мораторий на госконтроль и продлила срок представления индивидуальных финансовых отчетов до 1 июня. Решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 15 мая 2020 г. мораторий на госконтроль и сроки сдачи финансовых отчетов были продлены на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья – до 30 июня.
Detalii
22
05 2020
1250

Forma ТFSP 20 будет применяться с 1 июля

Новый отчет по сборам в Фонд поддержки населения (Forma ТFSP 20) будет представляться налогоплательщиками за налоговые периоды начиная с 1 июля 2020 г., предусматривает Приказ №238 Государственной налоговой службы (ГНС) об утверждении данного типового формуляра и Инструкции о порядке его заполнения и представления, опубликованного сегодня, 22 мая, в «Официальном мониторе».

Документом установлено, что форма ТFSP 20 будет представляться ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Одновременно со вступлением в силу новой формы (1 июля), будет аннулирован Приказ «Об утверждении типовых формуляров налоговых отчетов по сбору за услуги мобильной связи и по дополнительной
Detalii
22
05 2020
440

CFV se prezintă după eliberarea facturii fiscale

Darea de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului se va prezenta Serviciului Fiscal de Stat nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare pentru care a survenit termenul de achitare a obligației – 120 zile de la eliberarea facturii fiscale, după cum prevede art.323 alin. (7) din Legea viei şi vinului.

În Monitorul Oficial de astăzi, 22 mai curent, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 228 din 14 mai 2020 cu privire la modificarea Ordinului nr.429 a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat din 16 aprilie 2013. Documentul intră în vigoare astăzi.
Detalii
22
05 2020
466

Accesul la „Prima Casă”, extins

Limita de vârstă pentru persoanele fizice care pot accesa Programul se va majora de la 45 ani la 50 ani. Parlamentul a adoptat ieri, 21 mai 2020, în lectură finală proiectul de lege pentru modificarea Legii privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”. Proiectul a fost elaborat cu scopul de a extinde numărul cetățenilor care vor beneficia de credite ipotecare parțial garantate de stat și care vor primi compensații din buget în cadrul programelor de compensare demarate în cadrul Programului.

Totodată, proiectul prevede micșorarea cotei participației proprii inițiale de la 10% până la minim 5% din prețul de procurare a locuinței.
Detalii
22
05 2020
317

Codul muncii: prevederi acceptate și unele rezerve

Dreptul de veto al organelor sindicale în procedura de concediere a salariaților aleși în aceste organe și neeliberați de la locul de muncă de bază va fi exclus. Executivul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative.

Astfel, Codul muncii (CM) va fi completat cu prevederi ce țin de drepturile organelor sindicale. Cu toate că va fi exclusă obligativitatea acordului organului sindical la concedierea salariaților menționați, aceștia vor avea în continuare suficiente garanții legale ce le vor asigura protecția intereselor (cum ar fi consultarea prealabilă a organului sindical din unitate în cazul concedierii membrilor de sindicat). Totodată, proiectul prevede excluderea normei juridice prin care, în momentul de față, nu se admite concedierea salariaților care au fost aleși în organele sindicale timp de 2 ani după expirarea mandatului.
Detalii
22
05 2020
232

Взносы ОГСС и ОМС из суммы трехстороннего контракта на обучение

Находящееся в районном центре предприятие направило своего работника на обучение в высшее учебное заведение. В связи с положениями, установленными в коллективном трудовом договоре, предприятие, на основании гражданского договора, оплачивает его контракт на учебу. Сторонами договора являются предприятие, учебное заведение и отправленный на учебу сотрудник, к которому предъявлены определенные требования – по окончании учебы он должен отработать на предприятии не менее 3 лет. В связи с этим возникает вопрос: является ли сумма, перечисленная предприятием учебному заведению, базой расчета взносов ОГСС и ОМС?
Detalii