avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

13
05 2019
204

Кто может претендовать на итальянские пособия социального страхования

На прошлой неделе в Риме Национальная касса социального страхования (НКСС) подписала протокол о сотрудничестве с Патронатом ACLI и Партнёрством по вопросам территориальной помощи и консалтинга по международному законодательству. Целью сотрудничества является информирование молдавских граждан, которые работали в Республике Молдова и в Италии, о праве на получение пенсий и других пособий социального страхования, а также о порядке их оформления.

В НКСС отмечают, что, хотя в настоящее время между нашей страной и Италией еще нет двустороннего соглашения о социальной защите, предусматривающего гарантии для граждан двух государств, молдавские граждане, которые легально работали в Италии, могут получить пенсию, назначенную итальянским государством, посредством Патроната ACLI.
Detalii
13
05 2019
195

Curs de instruire privind utilizarea serviciului e-Factura

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) îndeamnă agenții economici interesați să se înscrie la cursul de instruire privind utilizarea serviciului electronic e-Factura, organizat de CTIF la 17 mai 2019. Cursul are o durată de patru ore și se va desfășura cu începere de la ora 9.00, la sediul Centrului de instruire în finanțe al CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2.

Scopul principal al instruirilor este de a oferi entităților suport consultativ și tehnic în ceea ce privește crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația facturii fiscale în format electronic prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Factura, administrat de CTIF.
Detalii
13
05 2019
266

Где молдаване хранят депозиты

Объем депозитов в леях, привлеченных банками Молдовы, на конец марта 2019 г. составил 36,22 млрд леев и сократился за месяц на 403 млн леев (-1,1%). Как сообщили в Национальном банке Молдовы, объем депозитов, привлеченных в иностранной валюте (в пересчете на леи), снизился на 522,3 млн леев (-2%) – до 26,15 млрд леев. При этом, депозиты физических лиц в леях увеличились за месяц на 0,3% – до 23,66 млрд леев, а в иностранной валюте (в леевом эквиваленте) уменьшились на 0,2% – до 18 ,47 млрд леев.

В то же время, объем депозитов юридических лиц в леях сократился на 3,6% — до 12,56 млрд леев, а депозитов в иностранной валюте – до 7,68 млрд леев (-6%).
Detalii
13
05 2019
100

Alocații pentru dezvoltarea viticulturii

Pentru programul Dezvoltarea viticulturii și vinificației, implementat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, vor fi alocate suplimentar 1174,1 mii lei. Astfel, alocațiile totale disponibile pentru acest program vor constitui 49813,6 mii lei.

Banii vor fi redistribuiți din cadrul programului Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehniei și horticulturii. În acest sens, Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Lege bugetului de stat pentru anul 2019.
Detalii
13
05 2019
131

În anul 2018 au fost aplicate amenzi în sumă de 302,6 mil. lei

Potrivit informației oferite de Biroul Național de Statistică, în anul 2018 suma amenzilor aplicate a constituit 302,6 mil. lei și a fost cu 4,6% mai mare faţă de anul 2017. Din suma totală a amenzilor aplicate au fost încasate 129,4 mil. lei sau 42,8%.

Cea mai mare rată de încasare a amenzilor este înregistrată în domeniul agricol și sanitar-veterinar – 50,1%. În cazul contravențiilor din domeniul circulației rutiere au fost achitate 47,2%, cele ce atentează la regimul de transporturi – în volum de 46,9%, iar cele ce atentează la regimul frontierei de stat și regimul de ședere pe teritoriul RM – 44,4%.
Detalii
08
05 2019
366

Numărul contestațiilor pe marginea procedurilor de achiziție publică este în creștere

Prin Hotărârea Parlamentului nr. 177 din 21 iulie 2017, au fost numiți cei 7 consilieri ai Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Respectiv, din data de 4 septembrie 2017, structura și-a a început efectiv activitatea de bază pentru care a fost instituită, prin inițierea procesului de recepționare și soluționare a contestațiilor depuse de către operatorii economici pe marginea procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile reglementate de Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015. Până la finele anului 2017, Agenția a recepționat 201 contestații.
Detalii
08
05 2019
244

Единовременная помощь к празднику

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает, что с сегодняшнего дня, 8 мая 2019 г., начата выплата единовременной материальной помощи по случаю 74-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Ее получат 1253 человека. На эти цели из Фонда поддержки населения было выделено более 5,56 млн леев, которые выплачиваются через почтовые отделения страны.
Detalii
08
05 2019
162

BNM va acorda asistență de lichiditate în situații de urgență

Banca Națională a Moldovei poate acorda, la discreție, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar asistență de lichiditate în situații de urgență, în condițiile pct. 1, 2 și 4 ale art. 16 din Legea nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar1.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative. Documentul a fost elaborat ca urmare a adoptării Legii nr. 209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară și a Legii nr. 227/2018 pentru modificarea unor acte legislative.
Detalii
08
05 2019
834

Основа для исчисления пособия по временной нетрудоспособности при отсутствии застрахованного дохода до и после 1 июля 2019 г.

Я работаю на двух предприятиях. В прошлом году я в течении трех месяцев находилась в медицинском отпуске в связи с травмой. Сейчас я снова заболела. Возник вопрос об основе для исчисления мне пособия по временной нетрудоспособности. Я полагаю, что поскольку я болела и была лишена застрахованного дохода как по основному месту работы, так и по совместительству, логично было бы взять в расчет за месяцы, когда я болела, по одной минимальной заработной плате как на основном месте работы, так и в месте работы по совместительству. Что предусматривает действующее законодательство?
Detalii
08
05 2019
160

Contravențiile aplicate în domeniul circulației rutiere rămân pe primul loc

Cele mai multe cazuri de contravenție constatate în anul 2018 îl reprezintă încălcările în domeniul circulaţiei rutiere — 63,1%, fiind în creștere cu 6,9% față de anul 2017.

În total, pe parcursul anului 2018 au fost constatate 264,7 mii cazuri de contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere. Dintre acestea, în cazul a circa 260,0 mii de încălcări au fost aplicate pedepse sub formă de amenzi — 99,2%. Au mai fost aplicate 1,3 mii avertizări, 762 din cazuri au implicat privarea de anumite drepturi, iar în 42 de cazuri a fost aplicat arestul contravenţional.
Detalii