avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

16
08 2019
263

Magazinele duty-free amplasate la intrare în Moldova, lipsite de facilități

Vineri, 16 august, Parlamentul a votat în a doua lectură modificările la Codul fiscal și Codul vamal, care anulează facilitățile vamale și fiscale pentru magazinele, barurile și restaurantele ce activează în regim duty-free și amplasate la intrarea pe teritoriul Moldovei și pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale ale RM.

Proiectul, înaintat în calitate de inițiativă legislativă de un grup de deputați prevede că mărfurile străine livrate la magazinele, barurile şi restaurantele duty-free amplasate în zona intrării pe teritoriul RM, pe teritoriul RM sau pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituționale, pentru comercializare sunt plasate sub regimul vamal de import, cu perceperea drepturilor de import.
Detalii
16
08 2019
565

Изменение Положения о порядке регистрации и установки защитных пломб на ККО

Государственная налоговая служба (ГНС) опубликовала в «Официальном мониторе» в пятницу, 16 августа, Приказ об изменении и дополнении Положения о порядке регистрации и установке защитных пломб на контрольно-кассовое оборудование (ККО), утвержденного Приказом ГНС nr. 131/2019.

Изменения разработаны в соответствии с ч. (10) ст. 1323 и п. 31) ч. 2 ст. 133 Налогового кодекса (НК), а также для обеспечения надлежащегоналогового администрирования и установления единого порядка учета ККО.
Detalii
16
08 2019
110

PNUD oferă granturi pentru crearea bazinelor de recoltare a apei pluviale

Granturile și asistența tehnică vor fi alocate în comun cu Agenția Austriacă de Dezvoltare. Conform PNUD, este vorba despre crearea bazinelor de recoltare a apei pluviale în localitățile rurale din raioanele Cantemir, Criuleni, Hâncești, Leova și Ungheni.

În perioada 2019-2022 în aceste zone vor fi construite 15 bazine pentru colectarea și depozitarea precipitațiilor. Cinci stații de pompieri locale din localitățile selectate vor fi reparate și dotate cu echipamentul necesar. Mărimea grantului este de $30 mii.
Detalii
16
08 2019
100

Crește volumul exporturilor

Volumul exporturilor moldovenești în prima jumătate a anului 2019 a crescut cu 3,5%, comparativ cu aceeași perioadă din 2018, depășind $1,36 mld.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS), exportul de bunuri moldovenești în 6 luni 2019 a însumat aproximativ $950,6 mil. (69,8% din total), în creștere de 8,4% față de aceeași perioadă a anului precedent. În același timp, reexportul de bunuri în ianuarie-iunie 2019 s-a ridicat la aproximativ $410,7 mil. (30,2% din total), care este cu 6,2% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2018.
Detalii
16
08 2019
71

НБМ сможет предоставлять банкам помощь по ликвидности без госгарантий

Парламент рассмотрел и утвердил в первом и втором чтении проект закона о внесении изменений и дополнений Закон о Национальном банке Молдовы, выдвинутый в качестве законодательной инициативы группой депутатов. В частности, он направлен на то, чтобы предоставить НБМ право предоставлять лицензированным банкам в чрезвычайных ситуациях помощь по ликвидности без государственных гарантий.

Detalii
16
08 2019
115

Indexarea pensiei de două ori pe an, votată în prima lectură

Pensiile vor fi indexate de două ori pe an. Parlamentul a aprobat, în prima lectură, în ședința plenară de ieri, 15 august 2019, o inițiativă legislativă în acest sens.

Documentul prevede implementarea unui nou concept de indexare a pensiilor – de două ori pe an – la 1 aprilie și 1 octombrie.
Detalii
15
08 2019
209

Парламент утвердил поправки в закон о госбюджете на 2019 г.

Законодательный орган принял во втором чтении поправки к Закону о госбюджете на текущий год. Согласно документу, доходная часть госбюджета в 2019 г. составит 40,63 млрд. леев вместо утвержденных ранее 42,12 млрд леев (-3,5%). Расходная часть достигнет 46,34 млрд леев вместо утвержденных 47,66 млрд леев (-2,8%). Дефицит госбюджета увеличится на 3% и составит 5,7 млрд леев (ранее была утверждена сумма 5,54 млрд леев).
Detalii
15
08 2019
109

Организации небанковского кредитования наращивают прибыль

Национальная комиссия по финансовому рынку представила консолидированные данные о деятельности организаций небанковского кредитования (ОНК) за I полугодие 2019 г. Свои отчеты в комиссию подали 156 из 159 действующих ОНК. Для сравнения, в том же периоде прошлого года действовало 183 ОНК.

В январе-июне 2019 г. небанковским кредитованием воспользовались 464,6 тыс. клиентов, которые получили в целом финансирование на 7 млрд леев. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем кредитования в секторе ОНК вырос на 36,6%. В тройке лидеров по объему выданных средств значатся компании «Microinvest» (1,49 млрд леев или более 21%), «Easy Credit» (852,6 млн леев или 12%) и «Iute Credit» (690,7 млн леев или 9,8%). На долю этих трех компаний пришлось более 43% всего объема средств, предоставленных организациями небанковского кредитования в январе-июне 2019 г. Еще около 1,45 млрд леев ОНК предоставили клиентам в виде финансового лизинга.
Detalii
15
08 2019
615

Statistica controalelor efectuate de către Inspectoratul de Stat al Muncii

În ianuarie-iulie 2019, sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, inspectorii din cadrul Inspectoratului de stat al Muncii (ISM) au efectuat 1031 controale la unități cu un număr de 52821 salariați, inclusiv 6007 din mediul rural. Din numărul total de controale, 766 constituie controale planificate şi 265 inopinate.

În conformitate cu datele ISM, în urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost consemnate 5864 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Activitățile de inspecție întreprinse au scos în evidentă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea și respectarea termenilor de plată a salariului. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 671 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control.
Detalii