avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

11
01 2020
1209

Taxarea inversă în Declarația privind TVA

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA va fi modificat, ținând cont de recentele intervenții în Codul fiscal pentru anul 2020.

Astfel, atât în formularul Declarației, cât și în modul de completare a acestuia va fi inclusă noțiunea de „taxare inversă”, care reglementează calcularea și plata TVA la buget de către cumpărător în cazul vânzării bunului de către agentul economic insolvabil (vânzător) unui alt agent economic (cumpărător), acesta având și dreptul la deducere. Astfel, prin intermediul introducerii principiului taxării inverse se urmărește evitarea prejudicierii bugetului, suma TVA fiind transferată prioritar.
Detalii
11
01 2020
2845

Ставки местных сборов в столице на 2020 г.

С 1 января 2020 г. вступило в силу решение муниципального совета Кишинев об утверждении и применении местных сборов на текущий год. В соответствии с документом, местный сбор впервые введен для 13 категорий услуг и торговых объектов, а некоторые ранее действовавшие ставки сборов увеличились. При этом, плата с компаний, которые осуществляют пассажироперевозки по регулярным маршрутам в мун. Кишинев, была снижена.

Согласно решению муниципальных советников, с 1 января на 50% повысился размер сбора за благоустройство территорий – с 80 до 120 леев за одного работника в год и/или учредителя индивидуального предприятия, крестьянского/фермерского хозяйства и членов его семьи и/или каждое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность в сфере юстиции.
Detalii
11
01 2020
8587

Graficul controalelor 2020: Serviciul Fiscal de Stat

În anul curent, Serviciul Fiscal de Stat va efectua controale planificate la 928 de agenți economici. Lista entităților care urmează a fi incluse în planul controalelor fiscale pentru anul 2020 a fost aprobată prin Ordinul SFS nr. 599 din 23 decembrie 2019.

Astfel, 34 de agenți economici vor fi verificați de Direcția generală administrare contribuabili mari (DGACM). Alți 284 de contribuabili vor fi inspectați de către DGAF Chișinău, iar DGAF Centru va verifica în anul curent 252 de agenți economici. Conform listei, 227 contribuabili vor fi verificați de către DGAF Nord. DGAF Sud urmează să verifice 131 întreprinderi.
Detalii
11
01 2020
1037

SIA SCITL. Totuși, 1 martie 2020

Evidenţa impozitelor și taxelor locale se va ține în Sistemul informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale” (SIA SCITL) începând cu 1 martie 2020. În Monitorul Oficial din 10 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 7 din 3 ianuarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei.

Potrivit Hotărârii, SCITL administrează următoarele impozite şi taxe locale:
impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
• impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni);
• taxa de la posesorii de câini;
• taxa pentru parcaj;
• taxa pentru salubrizare.

Detalii
11
01 2020
226

Un produs importat trebuie să beneficieze de un tratament egal cu cel aplicat produselor autohtone

Guvernul s-a expus asupra inițiativei legislative cu privire la modificarea Codului fiscal (CF), care prevede extinderea listei produselor autohtone impuse la cota redusă a TVA de 8%.

Proiectul de lege remis Executivului spre avizare propune completarea art. 96 din CF cu următoarele poziții (cu indicarea pozițiilor tarifare):
tutunuri brute sau neprelucrate, deșeuri de tutun – producere autohtonă;
— semințe de in – producere autohtonă;
— migdale – producere autohtonă;
— alune – producere autohtonă;
— muștar – producere autohtonă.

Detalii
10
01 2020
530

Изменения в бюджетной классификации

С 27 декабря вступили в силу некоторые поправки в Приказ министра финансов №208 от 24 декабря 2015 г. «О бюджетной классификации». В частности, Минфин внес четыре новых кода в классификации программ по видам деятельности (Приложение №8 к Приказу №208):
70281 Проект «Трансграничная команда за наследие – вместе мы добьемся большего»;
70282 Проект «Здесь наши традиции – прошлое, которое будет длиться в будущем»;
70283 Проект «Ремонт дома культуры в селе Ветришоая и дома культуры в селе Холеркань»;
70284 Проект «Повышение туристической привлекательности путем сохранения культурного и исторического наследия».
Detalii
10
01 2020
807

Lista beneficiarilor desemnării procentuale a fost extinsă

În anul curent, desemnarea procentuală va putea fi efectuată în adresa a 844 de organizații, potrivit Listei beneficiarilor desemnării procentuale (Legea 2%) pentru anul 2020, care a fost publicată pe pagina Agenției Servicii Publice. Astfel, numărul beneficiarilor este mai mare comparativ cu anul 2019, când au fost înregistrate 732 de organizații.

Reamintim că suma totală a desemnărilor procentuale în anul 2019 a constituit 7,6 mil. lei. Cea mai mare sumă unui beneficiar în 2019 a fost de 1,7 mil. lei, ceea ce reprezintă 23% din suma totală validată.
Detalii
10
01 2020
4341

Controalele planificate pentru 2020: ISM

Inspectoratul de Stat al Muncii va verifica 1450 de agenți economici pe parcursul anului curent, potrivit Graficului controalelor planificate pentru anul 2020, publicat pe pagina web a instituției. Astfel, în trimestrul I, III și IV urmează a fi verificați câte 362 de agenți economici, iar în trimestrul II – 364.

În anul 2019 au fost verificați 1683 de agenți economici, potrivit Planului controalelor planificate aprobat prin Ordinul nr. 28-a din 26 noiembrie 2018.
Detalii
10
01 2020
489

Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет

Министерство финансов опубликовало в МО Приказ № 172 от 20 декабря 2019 г. о Порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2020 г. Документ вступил в действие 1 января текущего года и предусматривает, что зачисление и учет платежей в НПБ осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной Приказом министра финансов № 208 от 24 декабря 2015 г. с последующими изменениями и дополнениями.

Так, трансферты налогов, сборов, взносов обязательного социального и медицинского страхования, других поступлений, установленных законами и решениями о бюджете на 2020 г.
Detalii
10
01 2020
1898

Serviciul Vamal. Graficul controalelor ulterioare pentru anul 2020

În anul 2020, subdiviziunile Serviciului Vamal vor efectua controale ulterioare prin audit postvămuire la132 de agenți economici. Numărul controalelor este în creștere comparativ cu anul 2019, când au fost supuși verificărilor 125 de agenți economici.

Lista entităților incluse în graficul controalelor autorității vamale.

Controlul ulterior se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1000 din 17 octombrie 2018.
Detalii