avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

17
10 2019
910

Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale va fi calculată lunar

Metoda de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale va fi modificată prin trecerea de la calculul amortizării lunare la cea anuală, proporțional perioadei de exploatare a mijlocului fix pe parcursul perioadei fiscale.

Ministerul Finanțelor propune pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale și proiectul Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale.
Detalii
17
10 2019
128

О глобальной рецессии речь пока не идет

Международный валютный фонд прогнозирует в опубликованном октябрьском обзоре МВФ «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook), что рост внутреннего валового продукта Молдовы в текущем году составит 3,5%, а в 2020 г. возрастет до 3,8% и сохранится на этом уровне до 2024 г. Согласно оценкам аналитиков МВФ, среднегодовая инфляция в Молдове в этом году составит 4,9%, в 2020 г. – 5,7%, а в 2024 г – 5%. В то же время, инфляция на конец этого года ожидается на уровне 7,5%, а на конец 2020 г. — 5%.

Ранее и глава Миссии Международного валютного фонда Рубен Атоян отмечал, что, по оценкам МВФ, рост ВВП Молдовы в 2019 г. составит около 3,5%, и инфляция — примерно 7,5%.
Detalii
17
10 2019
166

„Bugetul solidarității”

Astfel a numit Prim-ministrul Republicii Moldova proiectul bugetului de stat pentru anul 2020, care se află în proces de elaborare.

Maia Sandu a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că Guvernul va propune majorarea de salarii și plăți sociale, ținta bugetului pentru anul viitor fiind cetățenii cu venituri mici. Suplimentar, administrația publică locală va beneficia de venituri mai mari, deoarece 100% din impozitul pe veniturile persoanelor fizice vor rămâne în bugetele locale, iar din impozitul pe venit al persoanelor juridice către APL pot fi oferite 50%, scopul fiind independența financiară a acestor autorități.
Detalii
17
10 2019
129

Achizițiile în sectorul energetic, al apei, transporturilor și serviciilor poștale

Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice proiectul legii privind achizițiile în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale care transpune parțial în legislația națională Directivele Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele date și celor ce țin de pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice.
Detalii
17
10 2019
102

Deficitul balanței comerciale, în scădere

În primele 8 luni ale anului curent exporturile de mărfuri au constituit $1787,6 mil., în creștere cu 2,0% față de aceeași perioadă din anul 2018, potrivit informației cu privire la activitatea de comerț exterior publicată de Biroul Național de Statistică.
Detalii
17
10 2019
409

Об основе для начисления пособий при отсутствии дохода в период для замены месяцев, предшествующих периоду расчета

После службы в армии в течении 1 года, физическое лицо устроилось к нам на фирму и, до 1 августа, когда его неработающей жене был предоставлен медицинский отпуск по беременности и родам, им отработано всего 5 месяцев. До службы в армии он отработал 2 месяца. Застрахованный доход за каждый из этих месяцев составлял 4000 леев. Среднемесячный застрахованный доход за отработанные у нас месяцы составил примерно 6000 леев. Службу в армии данное лицо проходило по месту жительства. Как только муж демобилизовался, жена осталась без работы в связи с ликвидацией частного предприятия, на котором она работала. До наступления страхового риска ей так и не удалось устроиться на новую работу.
Detalii
16
10 2019
100

Horticultura. Realități și perspective

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului consideră că produsele horticole autohtone ar putea fi mai competitive pe plan internațional datorită mobilității producătorilor (companii mici, suprafețe mici, adaptabilitate relativ ușoară) și promovării anumitor produse pe diverse piețe noi, de nișă, dar și poziționării geografice a țării. Avantaje competitive ar trebui să fie și implementarea tehnologiilor noi în domeniul producerii, post-recoltării și marketingului agricol. Prevederile sunt incluse în Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2019-2025, propus de autoritate pentru consultări publice.

Documentul reflectă politicile Guvernului cu privire la eforturile și intervenţiile în sectorul horticol, acestea fiind direcţionate spre dezvoltarea domeniului, care este extrem de important pentru economia națională, fiind inclus și în Strategia Națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2018-2020.
Detalii
16
10 2019
482

Reexaminarea pensiilor pentru limita de vârstă poate fi urgentată

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se propune ca procesul de reexaminare a pensiilor pentru limita de vârstă stabilite până la 1 ianuarie 2019 să se finalizeze în anul 2022.

Conform redacției în vigoare a Legii privind sistemul public de pensii, reexaminarea acestor pensii stabilite până la 1 ianuarie 2019 se efectuează în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, eșalonat până în anul 2027.
Detalii
16
10 2019
72

ЕБРР станет акционером «Vestmoldtransgaz»

ЕБРР предоставит 20 млн евро для строительства газопровода Унгены-Кишинев общей стоимостью 90 млн евро и получит взамен своих инвестиций долю акций в ООО «Vestmoldtransgaz». Об этом говорится в материалах Европейского банка реконструкции и развития по проекту финансирования для указанной компании. Речь идет о предоставлении инвестиций в форме увеличения капитала в обмен на долю в «Vestmoldtransgaz» – молдавской газотранспортной компании, которая в конечном итоге принадлежит и контролируется румынским оператором транспортной системы «Transgaz».
Detalii