avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

11
02 2019
104

Activitatea CNSF: evitarea paralelismelor în legislație

În ședința de astăzi a Guvernului a fost aprobat proiectul înaintat de Ministerul Finanțelor pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 449/2010 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară (CNSF), decizia fiind luată ca urmare a adoptării Legii nr. 209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară și în scopul evitării paralelismelor în legislație.

Amintim, Legea nr.209 stabilește că CNSF este o structură de cooperare interinstituțională, fără personalitate juridică, care reprezintă autoritatea națională
Detalii
11
02 2019
135

Examenul de calificare pentru auditorii interni

Până la 31 martie 2019 auditorii interni / angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome, care gestionează mijloace ale bugetului public național urmează să prezinte Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor setul de documente necesar pentru admiterea la examenul de calificare. Procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public a fost anunțat de Ministerul Finanţelor.

Pachetul de documente include:
Detalii
11
02 2019
511

Listele de verificare în domeniul auto, în redacție nouă

Activitatea de întreprinzător a agenților economici din domeniul auto va fi analizată în baza a 6 liste de verificare. În Monitorul Oficial din 8 februarie curent Ministerul Economiei și Infrastructurii a publicat Ordinul nr. 28 din 1 februarie 2019 cu privire la aprobarea în redacție nouă a listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale Transport Auto.

Potrivit Ordinului, listele sunt:

Lista de verificare la sediile operatorilor de transport rutier (cu 35 de întrebări)
Detalii
11
02 2019
386

Coduri IBAN noi pentru evidența plăților la BPN

Ministerul Finanțelor a modificat unele coduri IBAN la care urmează a fi achitată taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar, fiind completate prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019”.

Este vorba despre intervenția în anexa nr. 6 la ordinul indicat („Codurile IBAN pentru taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar”), scopul fiind ajustarea modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public național.Astfel, în redacție nouă sunt expuse cinci poziții.
Detalii
08
02 2019
170

ГНС утвердила список компетентных лиц по оценке арестованного имущества

В «Monitorul Oficial» 8 февраля опубликован Приказ Государственной налоговой службы (ГНС) об утверждении списка компетентных лиц по оценке арестованного имущества. В указанный список вошли Торгово-промышленная палата Молдовы (мун. Кишинев) и 10 ее филиалов по всей стране (Кишинев, Единец, Бельцы, Оргеев, Хынчешты, Кагул, Унгены, Сороки, Тигина и АТО Гагаузия), а также 8 других экономических субъектов:

SRL Centrul de expertiză independent (филиалы в мун. Кишинев, мун. Кагул и г.Чадыр-Лунге);
∙ SRL Muscat (мун. Кишинев);

Detalii
08
02 2019
196

Achiziții publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățământ

Astăzi intră în vigoare Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățământ.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 23 din 06.02.2019 cu privire la aprobarea acesteia a fost publicat în Monitorul Oficial din 8 februarie 2019.

Documentul prevede că participant la procedura de achiziție publică poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice în condițiile Legii privind achizițiile publice.
Detalii
08
02 2019
406

Оборот электронных документов между ГНС, казначейством и финансовыми учреждениями

В «Официальном мониторе» опубликован Приказ Государственной налоговой службы об изменении и дополнении Приказа ГГНИ № 284 от 19.04.2012 г. об отправлении и получении электронных документов посредством автоматизированной информационной системы создания и оборота электронных документов (АИС СОЭД) между ГНС, финансовыми учреждениями и Государственным казначейством.

В новой редакции изложены общие положения инструкции об отправлении и получении электронных документов. В частности, ч. I дополнена п. 11 следующего содержания:
Detalii
08
02 2019
155

Auditul intern din sectorul public: confirmarea și menținerea calificării profesionale

Formarea profesională în domeniul auditului intern se va realiza în baza unui Program de instruire, aprobat de Ministerul Finanțelor, care stabilește setul minim de subiecte ale instruirii, structurat în trei trepte de competență profesională.

Ministerul Finanțelor propune spre consultări proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și menținerea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public.
Detalii
08
02 2019
896

Деактивация полиса ОМС

После сверки с территориальным представительством НКМС правильности деактивации полисов обязательного медицинского страхования, предприятие выявило, что два работника уволены еще в начале 2017 г., а их полиса не деактивированы. Следует ли их деактивировать формой 2-03/1 или отчетом IPC 18? Предусматривает ли действующее законодательство штрафные санкции в данной ситуации?

В соответствии с положениями п. а) ч. (4) ст. 6 Закона об обязательном медицинском страховании № 1585, в случае прекращения трудовых отношений, статус застрахованного лица приостанавливается. Соответственно, приостанавливается и действие полиса ОМС.
Detalii